E-handelsföretaget Webgallerian öppnar för nya investerare i nyemission på 10 miljoner kronor

Det svenska e-handelsföretaget Webgallerian Scandinavia AB (publ) nylanserar i dagarna sin marknadsplats på nätet och tar i samband med detta in upp till 10 miljoner kronor i en nyemission. Målet är att bli Nordens största marknadsplats på nätet. 

TECKNA ONLINE HOS EMINOVA

Webgallerian öppnar för nya delägare i en publik emission på maximalt tio miljoner kronor under perioden 4 december t o m 29 december kl 15. Priset är 9,25 kronor per aktie vilket motsvarar en bolagsvärdering på cirka 60 miljoner kronor (pre-money).

- Vi har vidareutvecklat Webgallerian 3.0 till en riktigt avancerad och attraktiv marknadsplats på nätet och har lagt en mycket god grund för en snabb nordisk tillväxt. Vi söker nu tillväxtkapital från ett antal investerare för en fortsatt satsning på främst marknadsföring men även organisation och teknik, säger VD Ingemar Gleissman som grundade Webgallerian 2012.

Webgallerian är en marknadsplats på nätet som samlar Sveriges mest spännande mindre och medelstora webbutiker under ett och samma tak, i en galleria på nätet, med egna butiksnamn och ett fokus för kunderna på upplevelser, kvalitet och social shopping. Gallerian har ett flertal lojalitetsprogram och medlemstjänster som uppmuntrar till besök och shopping och som stärker marknadsplatsens attraktionskraft hos mindre och medelstora e-handlare. Butikerna får en attraktiv marknadsförings- och säljkanal och dessutom assistans med betalningar och logistik.

- Vi har ett väl utmejslat koncept med redan 140 anslutna webbutiker som erbjuder fler än 425 000 produkter på en typ av marknadsplats som internationellt sett visat sig mycket framgångsrik. Vi är redo för en snabb nordisk expansion och söker nu finansiella partners för att accelerera denna process, säger Ingemar Gleissman.

Notering på större lista eller exit planerad för 2018-2020
Teckningsperioden löper mellan den 4 och den 29 december kl 15.00. Prospekt finns på Webgallerians nyhetsrum beQuoted på adressen

http://www.bequoted.com/bolag/webgallerian samt på www.eminova.se/emissionsuppdrags

där man även finner anmälningssedel för emissionen.

Minsta teckningspost för nya aktieägare är 5000 aktier vilket motsvarar 46 250 kronor. Befintliga aktieägare - cirka 100 stycken - kan dock teckna minst 1000 aktier. Webgallerian är sedan i våras noterad på OTC-listan beQuoted. Målet är att notera aktien på en större lista under 2018 och/eller att genomföra en exit 2018-2020.

- Vi söker i detta skede ett begränsat antal nya investerare som förutom kapital förhoppningsvis även kan bidra med branschkunskap som gör att Webgallerian snabbare blir den succé som vi tror denna marknadsplats kan bli, och som får möjlighet till ett delägarskap i ett spännande e-handelsföretag till en mycket attraktiv värdering, säger Björn Wahlgren, styrelseordförande, Webgallerian.

- Vi har investerat avsevärt med tid, resurser och "sweat equity" i vidareutvecklingen av marknadsplatsen samt i bygget av organisationen, diverse partnerskap, marknadsföring och sälj. Vi har gjort det på ett smart sätt utan upparbetade skulder i form av aktieägarlån eller banklån. Vi börjar inte från noll i motsats till många andra nya hoppfulla internetaktörer utan har redan allt på plats för en snabb expansion av något som kan bli riktigt, riktigt stort, avslutar Björn Wahlgren.

Marknadsplatser på nätet växer stort med framgångsrika sajter som Amazon, Alibaba och JD.com. Webgallerian tror på snabb tillväxt för gallerian, branschen och e-handel generellt.

Marknadsplatsen Webgallerian fungerar idag i en alfaversion, med fortsatt vidareutveckling av vissa funktioner. En skarp slutversion förväntas lanseras senare i december.

2017-12-04

För mer information, vänligen kontakta:
Ingemar Gleissman
VD, Webgallerian Scandinavia AB
Tel: 0709-588800
Email: ingemar.gleissman@webgallerian.se

Om Webgallerian Scandinavia AB
Webgallerian är ett shoppingcenter på nätet som samlar Sveriges bästa webbutiker under ett och samma tak med egna varumärken och butiksnamn. Målet är att ge kunderna en unik shoppingupplevelse med ett stort utbud av produkter och nätbutiker de tidigare inte visste fanns.

Med funktionen "Min Galleria" har kunderna möjlighet att själva välja vilka webbutiker de vill se och ta del av specialerbjudanden ifrån. De har en gemensam varukorg och kassa för alla butiker.

Med Webgallerian får mindre och medelstora svenska e-handlare hjälp att stärka varumärkets synlighet genom kraftfull marknadsföring och att optimera försäljningen. Webgallerian grundades år 2012. Ingemar Gleissman är grundare och VD. Läs mer på: www.webgallerian.se

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WEBGALLERIAN SCANDINAVIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Webgallerian Scandinavia AB (publ), org. nr. 556898-4453, kallas till årsstämma den 28 juni 2019 klockan 14.00 i Webgallerians lokaler, Kanalvägen 17, Täby. Registrering börjar klockan 13.30.Webgallerian förlänger teckningstiden.

Styrelsen i Webgallerian Scandinavia AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen till den 15:e mars 2019.


Webgallerian genomför företrädesemission

Styrelsen för den svenska e-handelsplattformen Webgallerian AB (publ) beslutade vid sitt sammanträde den 15 januari 2019 att genomföra en företrädesemission av högst 568 782 aktier, motsvarande 3 071 422,80 kronor. Även allmänheten beredes rätt att teckna aktier i nyemissionen.


Info Webgallerian november 2018

Styrelsen och ledningen för Webgallerian har arbetat hårt och intensivt för att Webgallerian ska bli en plattform för att hjälpa mindre webbutiker att synas, vilket nu är mer aktuellt än någonsin. Webbutiker får det allt svårare att synas och höras i bruset och konsumenterna längtar efter nya shoppingupplevelser. De vill gärna hitta till butiker de inte visste fanns. Konsumenter vill även att det ska vara enkelt och bekvämt att handla på nätet.


Delårsrapport Q3 1/7 - 30/9 2018

VD kommentar

  • Under Q3 har arbete med teknisk utveckling och butiksinförsäljning inför en relansering mot konsument i Q4 varit i fokus.
  • I övrigt hänvisas till en fylligare information som läggs upp separat påwww.bequoted.com/bolag/webgallerian i samband med denna rapports publicering.

Kommuniké från Årsstämma i Webgallerian Scandinavia AB (publ) den 7 november 2018

Årsstämma hölls i Stockholm på Vasagatn 36 i Quick Office lokaler kl 16:00.


Webgallerian pausar handeln av aktier

Webgallerian Scandinavia AB (publ) meddelar idag att man efter styrelsebeslut valt att pausa handeln av Bolagets aktier (WGAL) på beQuoteds inofficiella lista med anledning av pågående strategiska diskussioner med investerare och samarbetspartners. Bolaget kommer att återuppta handeln av Bolagets aktier igen den 1 mars 2019.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WEBGALLERIAN SCANDIVAVIA AB (PUBL)

Aktieägarna i WebGallerian Scandinavia AB (publ), org. nr 556898-4453, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 november 2018 klockan 16.00 i Quick Office lokaler på Vasagatan 36 i Stockholm. Registrering börjar klockan 15.30.


Delårsrapport Q2 1/4 2018 - 30/6 2018

VD kommentar

  • Den avslutade nyemissionen inbringade 3,45 miljoner kronor i nytt kapital till bolaget
  • Under Q3 pågår arbete med teknisk utveckling och butiksinförsäljning inför en relansering mot konsument i Q4.
  • I nästa VD-rapport kommer bl a en kort profilbeskrivning av nya nyckelmedarbetare samt status på lanseringskampanjen.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär