Vicore Pharmas innehav I-Tech stärker leveranskedjan med strategiskt förvärv

Vicore Pharma Holdings (publ) (ticker: VICO) innehav, I-Tech AB har idag informerat att man förvärvat produktionsteknologin och immateriella rättigheter avseende tillverkningen av Selektope® från Cambrex Corporation (NYSE: CBM). Förvärvet sker genom utfärdande av nya aktier i I-Tech och Cambrex kommer efter att aktierna har registrerats äga 19,9% av aktierna i bolaget.

Vicore Pharma Holdings ägarandel i I-Tech AB kommer att minska till 21,2% (tidigare 26,5%) till följd av emissionen.

"Detta är en viktig affär för I-Techs framtida expansion och fortsatta tillväxt och vi är mycket glada över att Cambrex, som är ett välrenommerat internationellt life-science produktionsföretag, kommer att tillföra värde som aktieägare och styrelselseledamot i I -Tech", säger Per Jansson, VD för Vicore Pharma Holding.

Läs den officiella pressmeddelandet; https://selektope.com/category/press-releases/

För mer information, vänligen kontakta;
Per Jansson, VD, 0709-17 47 46, per.jansson@vicorepharma.com 

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 10.40 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för andra sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com 

Om I-Tech AB
I-Tech är ett Göteborgsbaserat bioteknik företag med global räckvidd och som innehar all IP- och regulatoriska rättigheter till antifouling-substansen Selektope® (generiskt namn, medetomidin). Företaget är privatägt med stöd av av Energimyndigheten, EU Eco-Innovation and FP7 Seafront. Bolaget är beläget i Astra Zeneca BioVentureHub. www.i-tech.se  

Frontiers in Physiology publicerar data med C21 på lungfibros

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att en preklinisk studie med C21 som uppvisade goda resultat på bleomycin inducerad lungfibros har godkänts för publicering.Vicore Pharmas innehav I-Tech stärker leveranskedjan med strategiskt förvärv

Vicore Pharma Holdings (publ) (ticker: VICO) innehav, I-Tech AB har idag informerat att man förvärvat produktionsteknologin och immateriella rättigheter avseende tillverkningen av Selektope® från Cambrex Corporation (NYSE: CBM). Förvärvet sker genom utfärdande av nya aktier i I-Tech och Cambrex kommer efter att aktierna har registrerats äga 19,9% av aktierna i bolaget.


Bokslutskommunike 2017

SAMMANFATTNING AV PERIODEN

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017

  • I december utökade Vicore Pharma Holding sitt innehav i I-Tech AB som då genomförde en nyemission.
  • I december lämnade Vicore Pharma in en ansökan till de brittiska myndigheterna om att påbörja fas IIa studie i patienter med idiopatisk lungfibros (IPF).
  • I december avled Vicore Pharmas styrelseledamot Göran Arvidson.
  • I oktober presenterades data från den fördjupade analysen av fas I tilläggsstudien där man kunde stärka tidigare publicerade data att C21 har fördelaktiga effekter på fettmetabolism. Det är första gången farmakodynamiska effekter kunnat demonstrerats i människa med C21 och därigenom för AT2-receptor stimulering.
  • I februari utökade Vicore Pharma Holding sitt innehav i I-Tech AB via förvärv från befintlig aktieägare i I-Tech. Vicore Pharma Holding äger därefter 26,5% av aktierna i I-Tech.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • I februari utökade Vicore Pharma Holding sitt innehav i I-Tech AB via förvärv från befintlig aktieägare i I-Tech. Vicore Pharma Holding äger därefter 26,5% av aktierna i I-Tech.

Vicore Pharma förvärvar aktier i I-Tech

Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker:VICO) kan idag meddela att man förvärvat aktier i I-Tech AB.


Highlights från ny forskning med C21 och AT2 receptorn

Vicore Pharma (publ) (ticker VICO) har idag publicerat en uppdaterad referenslista över de senaste prekliniska studierna med läkemedelskandidaten C21. Två nyligen publicerade artiklar summerar bromsad fibrosaktivitet i Duputrytens sjukdom (en fibrossjukdom som drabbar underhuden i handflatan) och gynnsamma effekter av AT2 receptor stimulering på glukos- och insulinmetabolism.


Vicore Pharma utökar sitt innehav i I-Tech AB

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker:VICO) kan idag meddela att man utökat sitt innehav i I-Tech AB via en nyemission.


Vicore Pharma har lämnat in ansökan om start av Fas II studie för idiopatisk lungfibros

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att ansökan för att påbörja en Fas IIa studie i patienter med idiopatisk lungfibros har lämnats in till den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA.


Vicore Pharmas styrelseledamot Göran Arvidson har avlidit

Det är med stor sorg vi idag meddelar att vår styrelseledamot Göran Arvidson hastigt och oväntat avlidit.


Vicore Pharma deltar i två investerarkonferenser i London under november 2017

Vicore Pharma kommer presentera bolaget vid Biotech and Money Inv€$tival Showcase samt delta i enskilda möten vid Jefferies 2017 London Healthcare Conference


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: