Vicore Pharmas förvärv av INIM Pharma slutfört

Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att förvärvet av INIM Pharma AB, vilket genomförs genom en apportemission och som den extra bolagsstämman den 13 augusti 2018 beslutade om, slutförts. Vicore Pharma Holding AB har därmed tillträtt aktierna i INIM Pharma AB. HealthCap blir efter apportemissionens registrering största aktieägare i Vicore Pharma Holding med en ägarandel om 30,4%.

2018-08-20

För ytterligare information, vänligen kontakta;
Per Jansson, VD 0709-17 47 46, per.jansson@vicorepharma.com 

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma AB utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Bolaget är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com 

Vicore offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet

Mölndal, 18 september 2018 - Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Vicores aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Vicores hemsida (www.vicorepharma.com) samt Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).


Vicore Pharma rekryterar två nyckelpersoner och stärker fokus på svåra ovanliga lungsjukdomar

2018-09-17 - Vicore Pharma (publ) meddelar idag att man anställt Rohit Batta som medicinsk chef (Chief Medical Officer; CMO) från den 26 november samt Göran Tornling som Senior Medical Advisor med början den 17 september. Dr. Batta rapporterar till VD och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Dessa rekryteringar är viktiga för att förstärka den medicinska kompetensen inom bolagets kärnområde, svåra ovanliga lungsjukdomar.


Information kring beslutad företrädesemission i Vicore Pharma

Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB ("Vicore") informerar om tidplanen för företrädesemissionen ("Företrädesemissionen") som beslutades på extra bolagsstämma den 13 augusti 2018.


Vicore Pharma utvidgar sitt kliniska program VP01 (C21) för att erhålla funktionella data

Vicore Pharma Holding (publ) tillkännagav idag att bolaget kommer att utvidga sitt kliniska program med bolagets ledande läkemedelskandidat C21, för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF), för att öka sannolikheten att visa funktionella data och framgångsrikt avancera C21 i klinisk utveckling.


Vicore Pharma expands VP01 (C21) clinical program to enable functional read out

Vicore Pharma (publ) today announced that it will expand its clinical program of lead compound C21, for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), to increase the likelihood of showing signals of functional effect and successfully advance C21 in its clinical development.


Carl-Johan Dalsgaard utnämnd till ny VD för Vicore Pharma

Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB ("Vicore") har den 29 augusti 2018 utsett Dr. Carl-Johan Dalsgaard till ny VD för Vicore. Carl-Johan Dalsgaard är VD för INIM Pharma AB som nyligen förvärvades av Vicore. Han är utbildad läkare och har disputerat vid Karolinska Institutet samt har över 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling inom Astra/AstraZeneca och ett flertal biotech-bolag.


Delårsrapport April-Juni 2018

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • I april erhåller Vicore Pharma godkännande att inleda en fas IIa-studie inom IPF
 • I maj genomför Vicore Pharma Holdings finansiella tillgång, I-Tech AB (publ) en nyemission i samband med listning på Nasdaq First North

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I juli meddelar Vicore Pharma Holding att man ingått avtal om förvärv av INIM Pharma AB som utvecklar en ny lokal behandling för svåra ovanliga interstitiella lungsjukdomar. INIM Pharma ägs till 85% av HealthCap som efter förvärvet blir största aktieägare i Vicore Pharma Holding med 30,4% av aktierna.
 • I augusti genomfördes en extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding med följande beslut:
  • Förvärv av INIM Pharma genom en apportemission
  • Utdelning av huvuddelen av innehavet i I-Tech AB till aktieägarna i Vicore Pharma Holding
  • Beslut om företrädesemission i Vicore Pharma Holding
  • Beslut om incitamentsprogram till ledning och vissa styrelseledamöter
  • Inval av två nya styrelseledamöter till Vicore Pharma Holding: Hans Schikan och Jacob Gunterberg.


Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning av aktier i I-Tech

Idag, onsdag den 15 augusti, är sista dag som Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) aktie handlas inklusive rätt till utdelning av aktier i I-Tech AB (publ)


Kommuniké från extra bolagsstämma den 13 augusti 2018

Årsstämma har idag hållits i Vicore Pharma Holding AB (publ), varvid stämman huvudsakligen beslutade om följande.


Kallelse till extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org. nr 556680-3804 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 augusti 2018 kl 16:00 i Bolagets lokaler på c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal. Deltagande aktieägare instrueras att cirka 15 minuter före kl 16:00 anmäla sig i receptionen vid huvudentrén till Astra Zeneca med adress som ovan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: