Frontiers in Physiology publicerar data med C21 på lungfibros

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att en preklinisk studie med C21 som uppvisade goda resultat på bleomycin inducerad lungfibros har godkänts för publicering.

Ett nyligen accepterat manuskript med titeln "The Selective Angiotensin II Type 2 Receptor Agonist, Compound 21, Attenuates the Progression of Lung Fibrosis and Pulmonary Hypertension in an Experimental Model of Bleomycin-Induced Lung Injury"(Rathinasabapathy et al., Front Physiol 2018, 9:180. doi: 10.3389/fphys.2018.00180) visar den antifibrotiska effekten av Vicore Pharmas ledande läkemedelskandidat, C21, i en av de mest etablerade prekliniska modellerna för idiopatisk lungfibros (IPF), vilket är lungfibros hos gnagare som induceras med en intratrakeal installation (läkemedelsadministration i luftstrupen) av bleomycin.

C21 applicerades på djuren enligt två protokoll, vilka båda varade 14 dagar: i ett av protokollen startades behandlingen på dagen för bleomycininstallationen för att testa en förebyggande effekt av C21 på utvecklingen av lungfibros, i det andra protokollet, startades behandling med C21 på dag 3 efter bleomycininstallation för att testa den terapeutiska effekten av C21 hos djur med redan etablerad fibros. I båda fallen förebyggde behandling med C21 nästan fullständigt den fortsatta utvecklingen av fibros. Några av markörerna, såsom kollagen 1 och 3, TIMP eller CTGF reducerades genom C21-behandling ner till samma nivåer som icke-fibrotiska lungor. Observera att, förutom den anti-fibrotiska effekten, dämpade C21-behandling även lunghypertoni och vaskulär remodellering

Således bekräftade denna studie den terapeutiska effekten av C21 i lungfibros och lunghypertoni som observerats i en modell av monokrotalininducerad lungfibros hos råttor (Bruce et al., Br J Pharmacol 2015, 172: 2219-2231).

"Förebyggandet och - i den tidigare publicerade monokrotalinstudien - till och med reversering av lungfibros i kombination med en signifikant terapeutisk effekt på lunghypertension ger hopp att C21 i framtiden inte bara förbättrar andningsfunktionen hos patienter med IPF utan också hjälper till att behandla den dödliga komplikationen av lunghypertension ", säger professor Michael Katovich, senior författare för båda studierna.

ON, MAR 21, 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ulrike Muscha Steckelings, CSO
M: +46 76 297 97 54 eller e-post: ulrike.steckelings@vicorepharma.com

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma AB utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. I-Tech AB har utvecklat och kommersialiserar en substans för användning i fartygsfärg för att motverka påväxt av främst havstulpaner på fartygens skrov. Bolagen är baserade i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Kallelse till extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org. nr 556680-3804 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 augusti 2018 kl 16:00 i Bolagets lokaler på c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal. Deltagande aktieägare instrueras att cirka 15 minuter före kl 16:00 anmäla sig i receptionen vid huvudentrén till Astra Zeneca med adress som ovan.


Vicore Pharma och HealthCap skapar ett ledande läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på allvarliga lungsjukdomar

Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore" eller "Bolaget") har ingått avtal om förvärv av INIM Pharma AB ("INIM") som utvecklar en ny lokal behandling av svåra ovanliga lungsjukdomar som t.ex. idiopatisk lungfibros ("IPF"). Förvärvet genomförs med apportemission motsvarande en utspädning om 35,8 procent. INIM ägs till 85 procent av HealthCap VII LP ("HealthCap") som efter förvärvet kommer att inneha ca 30,4 procent av aktierna i Vicore.


Kommuniké från årsstämma den 13 juni 2018

Årsstämma har idag hållits i Vicore Pharma Holding AB (publ), varvid stämman huvudsakligen beslutade om följande.


Vicore Pharma presenterar vid Småbolagsdagen den 11 juni i Stockholm

Vicore Pharma deltar vid Småbolagsdagen som hålls den 11 juni på Sheraton hotel i Stockholm. Arrangör är Aktiespararna och bolaget representeras av bolagets VD Per Jansson.


Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till årsstämma onsdag den 13 juni 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler på c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal. Deltagande aktieägare instrueras att c:a 15 minuter före klockan 16 anmäla sig i receptionen vid huvudentrén till Astra Zeneca med adress som ovan.


Delårsrapport Januari-Mars 2018

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • I februari utökade Vicore Pharma Holding ytterligare sitt innehav i I-Tech AB till 26,5% via förvärv från befintlig aktieägare i I-Tech. I mars genomförde I-Tech en emission till en nytillkommande aktieägare, Cambrex Karlskoga AB, och Vicore Pharma Holdings ägarandel är därefter 21,2%

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • I april erhåller Vicore Pharma AB godkännande från de brittiska myndigheterna och etikkommittén om att påbörja en fas IIa studie på Idiopatisk lungfibros (IPF)


Vicore Pharmas intressebolag I-Tech genomför nyemission om 44,1 Mkr inför notering på Nasdaq First North

Idag offentliggjorde I-Tech att bolaget avser att genomföra en nyemission med efterföljande notering på Nasdaq First North. Nyemissionen omfattar maximalt 2 150 000 aktier som emitteras till kursen 20,5 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning för befintliga ägare om maximalt ca 18,0 procent.


Vicore Pharmas erhåller godkännande att inleda fas IIa studie inom IPF

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att bolaget erhållit godkännande från den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA och etikkommitteén för London och Surrey för att genomföra en klinisk fas IIa studie på patienter med idiopatisk lungfibros (IPF).


Vicore Pharma publicerar årsredovisning för 2017

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) meddelar idag att årsredovisningen för 2017 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida; www.vicorepharma.com


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: