Frontiers in Physiology publicerar data med C21 på lungfibros

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att en preklinisk studie med C21 som uppvisade goda resultat på bleomycin inducerad lungfibros har godkänts för publicering.

Ett nyligen accepterat manuskript med titeln "The Selective Angiotensin II Type 2 Receptor Agonist, Compound 21, Attenuates the Progression of Lung Fibrosis and Pulmonary Hypertension in an Experimental Model of Bleomycin-Induced Lung Injury"(Rathinasabapathy et al., Front Physiol 2018, 9:180. doi: 10.3389/fphys.2018.00180) visar den antifibrotiska effekten av Vicore Pharmas ledande läkemedelskandidat, C21, i en av de mest etablerade prekliniska modellerna för idiopatisk lungfibros (IPF), vilket är lungfibros hos gnagare som induceras med en intratrakeal installation (läkemedelsadministration i luftstrupen) av bleomycin.

C21 applicerades på djuren enligt två protokoll, vilka båda varade 14 dagar: i ett av protokollen startades behandlingen på dagen för bleomycininstallationen för att testa en förebyggande effekt av C21 på utvecklingen av lungfibros, i det andra protokollet, startades behandling med C21 på dag 3 efter bleomycininstallation för att testa den terapeutiska effekten av C21 hos djur med redan etablerad fibros. I båda fallen förebyggde behandling med C21 nästan fullständigt den fortsatta utvecklingen av fibros. Några av markörerna, såsom kollagen 1 och 3, TIMP eller CTGF reducerades genom C21-behandling ner till samma nivåer som icke-fibrotiska lungor. Observera att, förutom den anti-fibrotiska effekten, dämpade C21-behandling även lunghypertoni och vaskulär remodellering

Således bekräftade denna studie den terapeutiska effekten av C21 i lungfibros och lunghypertoni som observerats i en modell av monokrotalininducerad lungfibros hos råttor (Bruce et al., Br J Pharmacol 2015, 172: 2219-2231).

"Förebyggandet och - i den tidigare publicerade monokrotalinstudien - till och med reversering av lungfibros i kombination med en signifikant terapeutisk effekt på lunghypertension ger hopp att C21 i framtiden inte bara förbättrar andningsfunktionen hos patienter med IPF utan också hjälper till att behandla den dödliga komplikationen av lunghypertension ", säger professor Michael Katovich, senior författare för båda studierna.

ON, MAR 21, 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ulrike Muscha Steckelings, CSO
M: +46 76 297 97 54 eller e-post: ulrike.steckelings@vicorepharma.com

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma AB utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. I-Tech AB har utvecklat och kommersialiserar en substans för användning i fartygsfärg för att motverka påväxt av främst havstulpaner på fartygens skrov. Bolagen är baserade i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas erhåller godkännande att inleda fas IIa studie inom IPF

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att bolaget erhållit godkännande från den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA och etikkommitteén för London och Surrey för att genomföra en klinisk fas IIa studie på patienter med idiopatisk lungfibros (IPF).


Vicore Pharma publicerar årsredovisning för 2017

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) meddelar idag att årsredovisningen för 2017 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida; www.vicorepharma.com


Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till årsstämma tisdag den 8 maj 2018 kl 15.00 i bolagets lokaler på c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal. Deltagande aktieägare instrueras att c:a 15 minuter före klockan 15 anmäla sig i receptionen vid huvudentrén till Astra Zeneca med adress som ovan.


Frontiers in Physiology publicerar data med C21 på lungfibros

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att en preklinisk studie med C21 som uppvisade goda resultat på bleomycin inducerad lungfibros har godkänts för publicering.Vicore Pharmas innehav I-Tech stärker leveranskedjan med strategiskt förvärv

Vicore Pharma Holdings (publ) (ticker: VICO) innehav, I-Tech AB har idag informerat att man förvärvat produktionsteknologin och immateriella rättigheter avseende tillverkningen av Selektope® från Cambrex Corporation (NYSE: CBM). Förvärvet sker genom utfärdande av nya aktier i I-Tech och Cambrex kommer efter att aktierna har registrerats äga 19,9% av aktierna i bolaget.


Bokslutskommunike 2017

SAMMANFATTNING AV PERIODEN

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017

  • I december utökade Vicore Pharma Holding sitt innehav i I-Tech AB som då genomförde en nyemission.
  • I december lämnade Vicore Pharma in en ansökan till de brittiska myndigheterna om att påbörja fas IIa studie i patienter med idiopatisk lungfibros (IPF).
  • I december avled Vicore Pharmas styrelseledamot Göran Arvidson.
  • I oktober presenterades data från den fördjupade analysen av fas I tilläggsstudien där man kunde stärka tidigare publicerade data att C21 har fördelaktiga effekter på fettmetabolism. Det är första gången farmakodynamiska effekter kunnat demonstrerats i människa med C21 och därigenom för AT2-receptor stimulering.
  • I februari utökade Vicore Pharma Holding sitt innehav i I-Tech AB via förvärv från befintlig aktieägare i I-Tech. Vicore Pharma Holding äger därefter 26,5% av aktierna i I-Tech.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • I februari utökade Vicore Pharma Holding sitt innehav i I-Tech AB via förvärv från befintlig aktieägare i I-Tech. Vicore Pharma Holding äger därefter 26,5% av aktierna i I-Tech.

Vicore Pharma förvärvar aktier i I-Tech

Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker:VICO) kan idag meddela att man förvärvat aktier i I-Tech AB.


Highlights från ny forskning med C21 och AT2 receptorn

Vicore Pharma (publ) (ticker VICO) har idag publicerat en uppdaterad referenslista över de senaste prekliniska studierna med läkemedelskandidaten C21. Två nyligen publicerade artiklar summerar bromsad fibrosaktivitet i Duputrytens sjukdom (en fibrossjukdom som drabbar underhuden i handflatan) och gynnsamma effekter av AT2 receptor stimulering på glukos- och insulinmetabolism.


Vicore Pharma utökar sitt innehav i I-Tech AB

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker:VICO) kan idag meddela att man utökat sitt innehav i I-Tech AB via en nyemission.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: