Vicore informerar om de kliniska programmen med anledning av utbrottet av COVID-19

Vicore Pharma informerar om de kliniska programmen med anledning av det nuvarande utbrottet av COVID-19.


Bokslutskommuniké 2019

Göteborg, 28 februari 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för 2019.

 Viktiga händelser under fjärde kvartalet

  • I oktober lämnade Vicore in en ansökan om att börja en fas II-studie med C21 på köldinducerad kärlsammandragning hos personer med systemisk skleros (SSc). Ansökan blev godkänd och den första patienten rekryterades i december. Studien förväntas vara slutförd inom ett år.
  • I november genomförde Vicore en riktad nyemission som tillförde 125 MSEK före transaktionskostnader.

Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 31 januari 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ):s ("Vicore Pharma") registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under januari månad 2020.


Uppdatering avseende läkemedelsutvecklings-programmen VP01 (C21) och VP02 (IMiD)

Göteborg, 18 december 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot svåra fibrotiska lungsjukdomar, ger en uppdatering av bolagets ledande kliniska läkemedelsprogram VP01 (C21) samt det andra programmet VP02 (IMiD).


Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 29 november 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ):s ("Vicore Pharma", eller "Bolaget") registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under november månad 2019.


Vicore Pharma har genomfört en riktad nyemission om cirka 125 miljoner kronor

Göteborg, 13 november 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore Pharma" eller "Bolaget"), offentliggör idag att Bolaget framgångsrikt har genomfört en riktad nyemission av 7 800 000 aktier, motsvarande cirka 125 miljoner kronor. På grund av stark efterfrågan utökades antalet aktier som omfattades av nyemissionen med 800 000 jämfört med det antal aktier som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 12 november 2019. Nyemissionen tecknades av svenska och internationella institutionella investerare, däribland Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder, HBM Healthcare Investments, HealthCap och Swedbank Robur.


Vicore Pharma avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, STORBRITANNIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I VICORE PHARMA I NÅGON JURISDIKTION.


Delårsrapport januari-september 2019

Viktiga händelser under tredje kvartalet

  • I september meddelade Vicore Pharma utfallet från fas  I-dosoptimeringsstudien med VP01 (C21). Studien kunde fastställa att 200 mg dagligen är säkert och utgör den högsta tolerabla dosen. Denna dos kommer att användas i de planerade fas II-studierna i idiopatisk lungfibros respektive systemisk skleros.
  • I september godkändes Vicore för upplistning till Nasdaq Stockholm. Första dagen för handel var den 27 september.

Vicore Pharma offentliggör valberedningen inför årsstämman 2020

Göteborg, 3 oktober 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har utsett valberedningen inför årsstämman 2020. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2019 har erbjudits att utse en ledamot till valberedningen vardera, i enlighet med beslutet som togs på årsstämman den 15 maj 2019.


Uppdatering kring den fortsatta utvecklingen inom VP01-programmet (C21)

Göteborg, 1 oktober 2019 - Efter den framgångsrika fas I-dosoptimeringsstudien ger Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel för ovanliga lungsjukdomar, en uppdatering kring utvecklingen inom det kliniska programmet i bolagets ledande läkemedelsprogram VP01 (C21). Projektet fortlöper planenligt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär