Vicore Pharma beviljas särläkemedelsstatus hos FDA för behandling av IPF

US Food and Drug Administration (FDA) har beviljat Vicore Pharmas ansökan om särläkemedelsstatus för läkemedelskandidaten C21 och sjukdomen idiopatisk lungfibros (IPF).


Vicore Pharma utökar forskningsportföljen med nya molekyler och stärker sin teknologi för flera stora indikationer

För att kunna möta växande behov inom indikationer relaterade till hjärt- och kärlmedicin, diabetes och njursjukdomar har Vicore Pharma utvecklat nya läkemedelsmolekyler baserade på sin huvudmolekyl C21. En patentansökan har lämnats in efter ett framgångsrikt kemitekniskt och grundläggande biologiskt arbete.


Vicore Pharma genomför en tilläggsstudie med C21 i en riskgrupp med avseende på säkerhet och undersökning av biomarkörer

Vicore Pharma har fått etiskt godkännande från de finska myndigheterna, FIMEA och Tukija, att genomföra en tilläggsstudie med läkemedelskandidaten C21 för att utvärdera säkerheten i en metabol riskgrupp samt undersöka olika biomarkörer.


Förtydligande avseende pressmeddelande om stärkt rörelsekapital

Med referens till onsdagens pressmeddelande med titeln "Vicore Pharma förstärker rörelsekapitalet", publicerat den 4 januari 2017, klockan 17:15 CET, vill bolaget gå ut med ett förtydligande.


Vicore Pharma förstärker rörelsekapitalet

Vicore Pharma har beslutat ingå en rörelsefinansiering med Recall Capital för att säkerställa tillgång till kapital inför fortsatta studier och utveckling av läkemedelskandidaten C21.


Vicore Pharmas Fas I-studie framgångsrikt genomförd

Vicore Pharma har nu genomfört sin tvådelade Fas I-studie på friska frivilliga män och har därmed passerat en viktig milstolpe i bolagets utveckling. Resultaten visar att samtliga uppställda mål för de två Fas I-studierna har mötts; C21 tolereras väl, är säker i höga doser och uppvisar konsekventa koncentrationer i blodet. Bolaget kan nu fortsätta utvecklingen med C21 till ett framtida läkemedel för behandling av lungfibros.


Delårsrapport 1 juli 2016 - 30 september 2016 Vicore Pharma Holding

SAMMANFATTNING AV PERIODEN

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

  • Beviljades särläkemedelsstatus inom EU för C21 på indikationen Idiopatisk lungfibros (IPF).
  • Ansökan har lämnats in till FDA för Orphan drug status på IPF i USA.
  • Innehavet i I-Tech AB utökades genom en företrädesemission.
  • Den andra och sista delen av den kliniska Fas I-studien innebärande multipla stegrande doser av C21 under en period om 8 dagar har påbörjats.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Klas Malmberg har utsetts till Senior Medical Adviser i Vicore Pharma AB.

Vicore Pharma utser Klas Malmberg till Senior Medical Adviser

Vicore Pharma meddelar att man rekryterat Klas Malmberg till posten som Senior Medical Advisor.


Kommersiell lansering av Selektope® -baserad fartygsfärg

Vicore Pharma Holdings finansiella tillgång, I-Tech AB har nått en viktig milstolpe i sin utveckling då den första kommersiella antifoulingfärgen innehållande I-Techs substans Selektope® lanseras internationellt av Chugoku Marine Paints (CMP).


Vicore Pharma beviljas särläkemedelsstatus för C21 för behandling av IPF

Den Europeiska Kommissionen har beviljat Vicore Pharma's ansökan om särläkemedelsstatus för läkemedelskandidaten C21 och sjukdomen idiopatisk lungfibros (IPF).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär