Affärsidé

Vicore Pharmas affärsidé är att utveckla läkemedelskandidater som verkar genom AT2-receptorn.

Verksamhet

Vicore Pharma Holding AB är ett moderbolag i en koncern vars huvudsakliga verksamhet utgörs av det helägda dotterbolaget Vicore Pharma AB.  Sedan drygt tio år tillbaka bedriver Vicore Pharma AB utveckling av en ny typ av läkemedelssubstanser som benämns AT2-agonister. Omfattande prekliniska försök visar bland annat på en generell antiinflammatorisk verkan som uttrycks som organ- och vävnadsskyddande egenskaper. AT2-agonister kan få klinisk tillämpning inom en rad olika indikationsområden. Vicore Pharma har identifierat en läkemedelskandidat, C21, och genomför ett omfattande prekliniskt arbete i samarbete med akademiska forskare och har identifierat en första idiopatisk lungfibros, för kliniska studier som planeras inledas vid årsskiftet.

Utöver Vicore Pharma AB äger bolaget 16,9% av aktierna i I-Tech som kommersialiserar en substans som förhindrar påväxt på båt- och fartygsskrov och marina installationer. Bolaget var tidigare huvudägare i I-Tech och hade även det operationella ansvaret för utvecklingen i bolaget fram till 2014. Sedan våren 2014 har det operativa ansvaret i I-Tech övergått till en ny ledning samtidigt som Vicore Pharmas ägande har minskat till förmån för starka finansiella och industriella ägare som ger bolaget goda förutsättningar för vidare värdeutveckling.

Vision
Vicore Pharmas vision är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel.

Strategiska Målsättningar
Att påvisa AT2-receptorns funktion som terapiplattform för sjukdomar

  • Att utveckla läkemedelsubstanser som verkar genom att AT2-receptorn, framför allt C21
  • Att ingå licensavtal med industriella aktörer för den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av bolagets substanser.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: