Kallelse till årsstämma i Vaneo Capital AB (publ).

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ), 556892-8328 kallas härmed till den ordinarie årsstämman 2019 onsdagen den 8 maj 2019 klockan 15.00. Platsen är Vaneo Capital AB:s lokal på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns också publicerad hos Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida www.vaneocapital.com.

VANEO CAPITAL AB
BOX 28, SE-101 20 STOCKHOLM, SWEDEN
TEL: +46 (0)8 400 275 10, FAX: +46 (0)73 527 66 80, MAIL: INFO@VANEOCAPITAL.COM
WWW.VANEOCAPITAL.COMBokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2018.

 Siffror anges i tkr om inget annat angesHalvårsrapport för Vaneo Capital AB avseende januari-juni 2018

Siffror anges i tkr om inget annat anges

 • Resultat efter finansiella poster 233 (275)
 • Externa kostnader under perioden 108 (286) En minskning av kostnader då de kostnader som fanns förra året i form av Fondkommissionsarvode och registreringen hos Euroclear har minskat under 2018
 • Orealiserad värdeförändring av aktieportföljen -57 (302)
 • Resultat från finansiella anläggningstillgångar 355 (259)
 • Resultat efter skatt och finansiella poster 233 (275)
 • Soliditet % 99,63 (98,52)
 • Eget kapital per aktie i kronor 30,66 (29,11)
 • Avkastning på eget kapital 2,52 (3,14)
 • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: 0,77 (0,91)
  (Beräknat på 301 250 aktier efter split 2017)


Kallelse till årsstämma i Vaneo Capital

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till ordinarie årsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl. 15.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm om inget annat anges. Detta meddelas i så fall på bolagets hemsida www.vaneo.se.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Vaneo Capital

Kommuniké från extra bolagsstämma i Vaneo Capital AB 556892-8238 tisdagen den 6 mars 2018 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 i Stockholm.


Bokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2017.

Siffror anges i tkr om inget annat anges

 • Rörelseresultat -388 (-56)
 • Orealiserad värdeförändring i portföljen 475 (181)
 • Summering av finansiella poster 714 (213)
 • Resultat efter finansiella poster 326 (157)
 • Finansiella anläggningstillgångar 7610 (6998)
 • Omsättningstillgångar 1441 (1814)
 • Summering skulder och eget kapital 9051 (8813)

Nyckeltal:

 • Soliditet % 99,47 (98,46)
 • Eget kapital per aktie i kronor 29,89 (28,80)
 • Avkastning på eget kapital %: 3,62 (1,81)
 • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: 1,08 (0,52) (Beräknat på 301 250 aktier efter split)

Kallelse till extra bolagsstämma i Vaneo Capital

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till en extra bolagsstämma tisdagen den 6 mars 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär