Goldcup 100593 AB (under namnändring till Valerum AB (publ)), har initierat ett skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för sitt obligationslån

Goldcup 100593 AB (under namnändring till Valerum AB (publ)) ("Bolaget"), har idag, genom agenten, kallat till ett skriftligt förfarande för att besluta om vissa ändringar i villkoren för sitt utestående obligationslån med ISIN SE0015192190 ("Obligationslånet").

Enligt villkoren för Obligationslånet ges obligationsinnehavare rätten att, till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("SBB"), under vissa förutsättningar, avyttra sina obligationer ("Säljoptionen"). Efter att de initiala villkoren för obligationslånet fastställdes har Bolaget och SBB enats om att göra en villkorsändring som stipulerar en anpassning av lånet så att SBB kan förvärva samtliga utestående obligationer, tillsammans med upplupen ränta, om någon obligationsinnehavare skulle påkalla Säljoptionen. Bolaget föreslår därmed, i enlighet med kallelsen, att villkoren för Obligationslånet anpassas i linje med detta.

För fullständig beskrivning av ändringsförslagen, se vidare i kallelsen som finns publicerad på Bolagets hemsida samt bilagd till detta pressmeddelande.

För mer information vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, VD, Goldcup 100593 AB, 070 336 84 75

per-axel.sundström@oscarproperties.se

Om Goldcup 1000593 AB

Goldcup 100593 AB (under namnändring till Valerum AB (publ)) är ett dotterbolag till Oscar Properties och bildades 2020 med syfte att förvärva en portfölj med fastigheterGoldcup 100593 AB (under namnändring till Valerum AB (publ)), har initierat ett skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för sitt obligationslån

Goldcup 100593 AB (under namnändring till Valerum AB (publ)) ("Bolaget"), har idag, genom agenten, kallat till ett skriftligt förfarande för att besluta om vissa ändringar i villkoren för sitt utestående obligationslån med ISIN SE0015192190 ("Obligationslånet").


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted