Urb-its riktade nyemission om 82 miljoner kronor fulltecknad

Teckning i den riktade nyemissionen av aktier som styrelsen i Urb-it AB (publ) ("Bolaget") beslutade om den 2 december 2020 har nu avslutats. Nyemissionen fulltecknades, vilket innebär en emissionslikvid om 82 miljoner kronor före emissionskostnader. 75 643 485 kronor av emissionslikviden erlades kontant och 6 356 515 kronor erlades genom kvittning av fordringar mot Bolaget.

Teckningsperioden löpte mellan den 2 december och den 15 december 2020 och teckningskursen var 2 kronor per aktie. Som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet på Bolagets hemsida, var de teckningsberättigade i nyemissionen ett antal på förhand vidtalade investerare.

Nyemissionen beslutades av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmas efterföljande godkännande och styrelsen i Bolaget har föreslagit att extra bolagstämma den 12 januari 2021 godkänner styrelsens beslut om nyemissionen. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. Styrelsen har erhållit åtagande från aktieägare representerande mer än 80 procent av antalet aktier och röster i Bolaget att rösta för ett godkännande av styrelsens beslut. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 41 000 000 aktier till 194 229 084 aktier och aktiekapitalet i Bolaget ökar med cirka 5 026 773,25 kronor till cirka 23 813 306,45 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: kevin.kviblad@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i London, Paris, Lyon och Stockholm. För mer information besök: www.urb-it.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50, email CA@mangold.se


Urb-it AB (publ) and Le Groupe La Poste expand its sustainable logistics offering to Paris

February 19th 2021, Paris - Green logistics provider, Urb-it AB and postal service giant Le Groupe La Poste will expand their operation to Paris to provide zero-carbon last-mile deliveries and seek to reduce the city's growing c02 emissions. The latest announcement comes off the back of a successful collaboration and rollout period in the French City of Strasbourg at the beginning of 2021.


Urb-it partners with Foodstuff to offer zero-emission deliveries in the City of Cambridge

London, 2nd February 2021 - Green last mile logistics provider, Urb-it will partner with online food delivery company Foodstuff to offer convenient, last-mile zero-emission deliveries in the City of Cambridge. At a time when independent businesses struggle in the face of the pandemic, Foodstuff and Urb-it will combine to bolster food deliveries from Cambridge's best independent restaurants to the end-consumer.Urb-it expands operation to Strasbourg with Le Groupe La Poste

Paris, 22nd January 2021 - Green logistics provider, Urb-it has partnered with French postal service giant 'Le Groupe La Poste' to provide zero carbon last-mile deliveries to consumers in Strasbourg. The latest collaboration with the historical postal operator heralds a very good start to 2021, and fuels the strong growth of Urb-it's current business in France.
Urb-it welcomes partnership with Ecom Hub to offer retailers a sustainable last mile fulfilment and distribution solution.

London, 15th December 2020 - Last-mile fulfilment is among the most energy consuming logistics operations in the supply chain because of the vast amount of stops and low fill rates. Green logistics provider, Urb-it, and e-commerce fulfilment and distribution specialists Ecom Hub have today announced a partnership to offer retailers an end-to-end solution for green fulfilment and distribution on the last-mile.


Urb-it announces a new partnership with Despatch Cloud enabling retailers to streamline their entire eCommerce operations

London, 11th December 2020- Green logistics provider, Urb-it, and multichannel shipping, order and stock management provider Despatch Cloud have announced a new partnership to offer retailers a streamlined eCommerce experience. The collaboration will allow retailers to have a fully integrated order and inventory management solution, with added sustainable delivery capability.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted