Urb-its delårsrapport januari-mars 2018

Urb-it publicerar delårsrapport januari-mars 2018

 SAMMANFATTNING Q1 2018

Finansiell utveckling under första kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 januari 2018 - 31 mars 2018 till 473 TSEK (113 TSEK).
 • Under perioden 1 januari 2018 - 31 mars 2018 uppgick Bolagets rörelseresultat till -20 206 TSEK (-21 222 TSEK).
 • Under perioden 1 januari 2018 - 31 mars 2018 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om -18 698 TSEK (-22 039 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick under perioden 1 januari - 31 mars 2018 till -0,94 SEK (-22 SEK) 1.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2018

 • Strategi och affärsplan för 2018 färdigställdes under första kvartalet 2018 och innebär i korthet: (1) Ny marknadsposition, (2) förnyad prismodell, (3) ny snabbrörlig, global organisation samt (4) förenklad teknisk plattform och omprioriterad produktutveckling.
 • Den 14 februari 2018 utsåg Bolagets styrelse den tidigare produktchefen (CPO) Kevin Kviblad till ny verkställande direktör. Tidigare t.f. verkställande direktör Lage Jonason ingår fortsatt i Bolagets styrelse.
 • Styrelsen för Urb-it AB föreslog den 28 februari 2018 en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. En extra bolagsstämma med anledning av den föreslagna nyemissionen hölls den 17 april 2018. Emissionen, som är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier, kommer att tillföra bolaget 59,6 mkr före emissionskostnader. Efter dessa, samt kvittning av gamla fordringar mot aktier och återbetalning av lån, tillförs bolaget cirka 20 MSEK.
 • Urb-its samarbete med PostNord vidareutvecklades ytterligare, där Bolaget framöver kommer att erbjuda leverans av konsumenters varor från PostNords samtliga 34 utlämningsställen i Stockholm.

1 Justerat för split som gjordes den 20 maj 2017 om 1:11 333.

Stockholm 2018-04-19

För mer information, vänligen kontakta:
Lage Jonason, styrelseledamot
E-post: lage@lage.se
Telefon: +46 707 183 000

Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 23.55.

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it AB (publ) den 11 december 2018

Urb-it AB (publ) höll under tisdagen den 11 december 2018 extra bolagsstämma. Stämman beslutade om justering av styrelse, kvittningsemission, incitamentsprogram och emissionsbemyndigande för styrelsen.


Teckningskursen i Urb-it AB:s (publ) kvittningsemission fastställd till 0,958 kronor per aktie

Styrelsen i Urb-it AB (publ) har den 22 november 2018 föreslagit att en extra bolagsstämma i bolaget, som ska hållas den 11 december 2018, ska besluta om en kvittningsemission. Genom kvittningsemissionen ska bolagets huvudaktieägare och styrelseordförande Lage Jonason ges möjlighet att kvitta en fordran om 13 823 229 kronor på bolaget mot nyemitterade aktier i bolaget.


Urb-it AB (publ) utökar sitt samarbete med MediaMarkt i Gallerian

Urb-it AB (publ) och MediaMarkt i Gallerian, Stockholm, utökar nu sitt samarbete för att erbjuda flexibla leveranser till ännu fler kunder i Stockholm. För kunderna innebär samarbetet att de kan få sina varor levererade till sig inom en timme och till den plats som de själva önskar. Dessutom med fördelen att tjänsten innebär minimal miljöpåverkan.Urb-it AB (publ) kvartalsrapport januari- september 2018

Urb-it AB (publ) publicerar kvartalsrapport januari-september 2018

SAMMANFATTNING Q3 2018

Finansiell utveckling under perioden januari-september 2018

 • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 januari 2018 - 30 september 2018 till 722 TSEK (422 TSEK).
 • Under perioden 1 januari 2018 - 30 september 2018 uppgick Bolagets rörelseresultat till -47 018 TSEK (-73 597 TSEK).
 • Under perioden 1 januari 2018 - 30 september 2018 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om -49 353 TSEK (-74 659 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick för perioden 1 januari - 30 september 2018 till -0,62 SEK (-3,76 SEK)1

  1  Justerat för split som gjordes 2017-05-20 om 1:11 333


Urb-it AB (publ) kallar till extra bolagsstämma och föreslår kvittningsemission, incitamentsprogram, justering av styrelse samt emissionsbemyndigande

Styrelsen i Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma i Bolaget den 11 december 2018 och att föreslå att stämman beslutar om en kvittningsemission, ett incitamentsprogram, justering av styrelse (enligt aktieägares förslag) samt ett emissionsbemyndigande för styrelsen. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.


Urb-it kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Urb-it AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 11 december 2018. Närmare detaljer beträffande förslagen till bolagsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.


Urb-it AB (publ) utser ny CTO

Urb-it AB (publ) utser Anders Jönsson till teknisk chef (CTO). Anders har arbetat som konsult hos Bolaget sedan september 2017 och har mångårig erfarenhet av att bygga, utveckla och leda tekniska organisationer.


Urb-it AB inleder samarbete med Swedish Match Stureplansbutik

Urb-it AB inleder samarbete med Swedish Match Stureplansbutik Urb-it och Swedish Match inleder ett samarbete för att erbjuda miljövänliga leveranser till konsumenter i Stockholm. För konsumenter innebär samarbetet att de kan få sina varor levererade direkt från Swedish Match butik på Kungsgatan i Stockholm, på en tid och plats som de själva önskar - med minimal miljöpåverkan.


Urb-it AB (publ) inleder samarbete med Interflora AB

Urb-it och blomsterförmedlingen Interflora inleder samarbete för att erbjuda miljövänliga blomsterleveranser till kunder i Stockholm. För kunderna innebär samarbetet att de kan få sina varor levererade direkt till sig på den tid och plats som de själva önskar med minimal miljöpåverkan, även samma dag som beställningen görs.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: