Urb-its bokslutskommuniké helår 2018

2018 SAMMANFATTNING

Finansiell utveckling under perioden januari-december 2018

 • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018 till 1 221 TSEK, (955 TSEK).
 • Under perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018 uppgick Bolagets rörelseresultat till -59 705 TSEK (-118 088 TSEK).
 • Under perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om -64 245 TSEK (-119 132 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick under perioden 1 januari - 31 december 2018 till -0,68 SEK (- 7,56 SEK)1.

1Justerat för split som gjordes 20 maj 2017 om 1:11 333

Finansiell utveckling under perioden oktober-december 2018

 • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 oktober 2018 - 31 december 2018 till 499 TSEK, (532 TSEK).
 • Under perioden 1 oktober 2018 - 31 december 2018 uppgick Bolagets rörelseresultat till -12 686 TSEK (-44 491 TSEK).
 • Under perioden 1 oktober 2018 - 31 december 2018 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om -14 892 TSEK (-44 473 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick under perioden 1 oktober - 31 december 2018 till -0,16 (-2,24 SEK)1.

1 Justerat för split som gjordes 20 maj 2017 om 1:11 333

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet

 • Bolaget inleder ett samarbete med blomsterförmedlingen Interflora för att erbjuda miljövänliga blomsterleveranser till kunder
 • Anders Jönsson (tidigare Team Lead och Agil Coach i Bolagets produktutvecklingsteam) utnämndes till Chief Technical Officer (CTO).
 • Vid en extra bolagsstämma beslutas om en kvittningsemission och ett incitamentsprogram. Vidare nyväljs två styrelseledamöter samt beslutas om ett emissionsbemyndigande.

Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet

 • Bolaget inleder ett samarbete med e-handlaren www.resväskor.se för att möjliggöra snabba samma dag-leveranser till kunder i Stockholm.
 • Bolagets engelska dotterbolag inleder ett samarbete med marknadsplatsen för florister, Floom. Samarbetet innebär att Floom kan erbjuda hållbara blomsterleveranser till dess kunder i London.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 27 februari 2019

För mer information, vänligen kontakta
Kevin Kviblad, CEO
E-post: kevin@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Följande dokument finns att hämta från beQuoted 

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08- 503 015 50, email CA@mangold.se

Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019 kl. 16:00 CEST

Urb-it AB (publ) ingår genom sitt franska dotterbolag ett samarbete med Plantes Pour Tous

Urb-it och blomsteråterförsäljaren, Plantes Pour Tous, inleder samarbete för att erbjuda hållbara samma-dags leveranser till kunder i Paris. Samarbetet innebär att Plantes Pour Tous kunder kan få sina köp levererade på valfri tid och till den plats de själva önskar - även inom 60 minuter.


Urb-it AB (publ) ingår genom sitt brittiska samt franska dotterbolag ett samarbete med FlowerBX

Urb-it och blomsteråterförsäljaren, FlowerBX, inleder samarbete för att erbjuda hållbara samma-dags leveranser till kunder i London och Paris. Samarbetet innebär att FlowerBX kunder kan få sina köp levererade på valfri tid och till den plats de själva önskar - även inom 60 minuter.


Förändring i ledningsgrupp hos Urb-it AB (publ)

Allin Hovsepian Abdo lämnar posten som Chief Financial Officer hos Urb-it AB (publ).


Urb-its kvartalsrapport januari- mars 2019

SAMMANFATTNING Q1 2019

Finansiell utveckling under perioden januari-mars 2019

 • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 januari - 31 mars 2019 till 837 TSEK, (473 TSEK).
 • Under perioden 1 januari - 31 mars 2019 uppgick Bolagets rörelseresultat till -11 065 TSEK (-20 206 TSEK).
 • Under perioden 1 januari - 31 mars 2019 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om -9 812 TSEK (-18 698 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick under perioden 1 januari - 31 mars 2019 till -0,10 SEK (-0,2 SEK).


Urb-it AB (publ) inleder samarbete med The Body Shop

Urb-it och det globala skönhetsvarumärket The Body Shop inleder ett samarbete för att erbjuda miljömärkta samma dag-leveranser till kunder i Stockholm. För kunderna innebär samarbetet att de kan få sina varor levererade direkt till sig på den tid och plats som de själv önskar - till och med inom en timme.
Förändring i ledningsgrupp hos Urb-it AB (publ)

Emelie Persson lämnar posten som Head of Business Development hos Urb-it AB (publ).


Urb-it AB (publ) kallar till årsstämma

Styrelsen för Urb-it AB (publ) har beslutat att kalla till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019. Närmare detaljer beträffande förslagen till bolagsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär