Urb-its bokslutskommuniké helår 2018

2018 SAMMANFATTNING

Finansiell utveckling under perioden januari-december 2018

 • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018 till 1 221 TSEK, (955 TSEK).
 • Under perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018 uppgick Bolagets rörelseresultat till -59 705 TSEK (-118 088 TSEK).
 • Under perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om -64 245 TSEK (-119 132 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick under perioden 1 januari - 31 december 2018 till -0,68 SEK (- 7,56 SEK)1.

1Justerat för split som gjordes 20 maj 2017 om 1:11 333

Finansiell utveckling under perioden oktober-december 2018

 • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 oktober 2018 - 31 december 2018 till 499 TSEK, (532 TSEK).
 • Under perioden 1 oktober 2018 - 31 december 2018 uppgick Bolagets rörelseresultat till -12 686 TSEK (-44 491 TSEK).
 • Under perioden 1 oktober 2018 - 31 december 2018 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om -14 892 TSEK (-44 473 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick under perioden 1 oktober - 31 december 2018 till -0,16 (-2,24 SEK)1.

1 Justerat för split som gjordes 20 maj 2017 om 1:11 333

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet

 • Bolaget inleder ett samarbete med blomsterförmedlingen Interflora för att erbjuda miljövänliga blomsterleveranser till kunder
 • Anders Jönsson (tidigare Team Lead och Agil Coach i Bolagets produktutvecklingsteam) utnämndes till Chief Technical Officer (CTO).
 • Vid en extra bolagsstämma beslutas om en kvittningsemission och ett incitamentsprogram. Vidare nyväljs två styrelseledamöter samt beslutas om ett emissionsbemyndigande.

Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet

 • Bolaget inleder ett samarbete med e-handlaren www.resväskor.se för att möjliggöra snabba samma dag-leveranser till kunder i Stockholm.
 • Bolagets engelska dotterbolag inleder ett samarbete med marknadsplatsen för florister, Floom. Samarbetet innebär att Floom kan erbjuda hållbara blomsterleveranser till dess kunder i London.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 27 februari 2019

För mer information, vänligen kontakta
Kevin Kviblad, CEO
E-post: kevin@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Följande dokument finns att hämta från beQuoted 

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08- 503 015 50, email CA@mangold.se

Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019 kl. 16:00 CEST

Urb-it AB (publ) expanderar till Göteborg

Urb-it AB (publ) ("Bolaget") expanderar under det andra kvartalet 2019 till Göteborg.


Urb-its bokslutskommuniké helår 2018

2018 SAMMANFATTNING

Finansiell utveckling under perioden januari-december 2018

 • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018 till 1 221 TSEK, (955 TSEK).
 • Under perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018 uppgick Bolagets rörelseresultat till -59 705 TSEK (-118 088 TSEK).
 • Under perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om -64 245 TSEK (-119 132 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick under perioden 1 januari - 31 december 2018 till -0,68 SEK (- 7,56 SEK)1.

1Justerat för split som gjordes 20 maj 2017 om 1:11 333Urb-it AB (publ) inleder samarbete med resväskor.se

Urb-it och e-handlaren resväskor.se inleder ett samarbete för att möjliggöra snabba samma dag-leveranser till kunder i Stockholm. För kunderna innebär samarbetet att de kan få sina varor levererade direkt till sig på den tid och plats som de själv önskar.


Utfall för Urb-its AB (publ) emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram)

Extra bolagsstämma i Urb-it AB beslutade den 11 december 2018 att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda genom emission av högst 2 440 000 teckningsoptioner. Teckningstiden för teckningsoptionsprogrammet har löpt ut och totalt tecknades 1 913 119 teckningsoptioner av samtliga anställda. 


Urb-it AB:s (publ) kvittningsemission om cirka 13,8 MSEK fulltecknad

Kvittningsemissionen i Urb-it AB (publ) ("Bolaget") har nu avslutats. Emissionen fulltecknades vilket innebär en emissionslikvid om cirka 13,8 MSEK före emissionskostnader, som erlagts genom kvittning. Teckningsperioden löpte mellan den 11 och 18 december 2018 och teckningskursen var 0,958 SEK per aktie.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it AB (publ) den 11 december 2018

Urb-it AB (publ) höll under tisdagen den 11 december 2018 extra bolagsstämma. Stämman beslutade om justering av styrelse, kvittningsemission, incitamentsprogram och emissionsbemyndigande för styrelsen.


Teckningskursen i Urb-it AB:s (publ) kvittningsemission fastställd till 0,958 kronor per aktie

Styrelsen i Urb-it AB (publ) har den 22 november 2018 föreslagit att en extra bolagsstämma i bolaget, som ska hållas den 11 december 2018, ska besluta om en kvittningsemission. Genom kvittningsemissionen ska bolagets huvudaktieägare och styrelseordförande Lage Jonason ges möjlighet att kvitta en fordran om 13 823 229 kronor på bolaget mot nyemitterade aktier i bolaget.


Urb-it AB (publ) utökar sitt samarbete med MediaMarkt i Gallerian

Urb-it AB (publ) och MediaMarkt i Gallerian, Stockholm, utökar nu sitt samarbete för att erbjuda flexibla leveranser till ännu fler kunder i Stockholm. För kunderna innebär samarbetet att de kan få sina varor levererade till sig inom en timme och till den plats som de själva önskar. Dessutom med fördelen att tjänsten innebär minimal miljöpåverkan.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: