Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it den 12 januari 2021

Urb-it AB (publ) höll under tisdagen den 12 januari 2021 extra bolagsstämma.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.urb-it.com.

Riktad nyemission

Styrelsen beslutade den 2 december 2020, villkorat av stämmans efterföljande godkännande, om en riktad emission till ett antal investerare. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission. Teckningskursen uppgick till 2,0 kronor per aktie vilket innebär att emissionen omfattade 41 000 000 aktier. Genom emissionen ökade bolagets aktiekapital med 5 026 773,25 kronor.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för de anställda varigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitteras till bolaget som därefter överlåter dem till anställda i koncernen. Högst 4 710 000 teckningsoptioner kan emitteras. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 3,75 kronor. Teckning av aktier kan äga rum från och med den 15 mars 2024 till och med den 29 mars 2024.

Bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: kevin.kviblad@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information besök: www.urb-it.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50, email CA@mangold.se

Nerladdningsbara filer

Urb-it expands operation to Strasbourg with Le Groupe La Poste

Paris, 22nd January 2021 - Green logistics provider, Urb-it has partnered with French postal service giant 'Le Groupe La Poste' to provide zero carbon last-mile deliveries to consumers in Strasbourg. The latest collaboration with the historical postal operator heralds a very good start to 2021, and fuels the strong growth of Urb-it's current business in France.
Urb-it welcomes partnership with Ecom Hub to offer retailers a sustainable last mile fulfilment and distribution solution.

London, 15th December 2020 - Last-mile fulfilment is among the most energy consuming logistics operations in the supply chain because of the vast amount of stops and low fill rates. Green logistics provider, Urb-it, and e-commerce fulfilment and distribution specialists Ecom Hub have today announced a partnership to offer retailers an end-to-end solution for green fulfilment and distribution on the last-mile.


Urb-it announces a new partnership with Despatch Cloud enabling retailers to streamline their entire eCommerce operations

London, 11th December 2020- Green logistics provider, Urb-it, and multichannel shipping, order and stock management provider Despatch Cloud have announced a new partnership to offer retailers a streamlined eCommerce experience. The collaboration will allow retailers to have a fully integrated order and inventory management solution, with added sustainable delivery capability.Styrelsen för Urb-it beslutar om riktad nyemission om 82 miljoner kronor samt föreslår införande av incitamentsprogram

Styrelsen i Urb-it AB ("Urb-it" eller bolaget) har idag beslutat om en riktad nyemission av aktier samt avser att kalla till extra bolagsstämma i bolaget den 12 januari 2021. Styrelsen föreslår att stämman dels beslutar godkänna styrelsens beslut om den riktade emissionen, dels beslutar om ett incitamentsprogram genom en emission av teckningsoptioner. Kallelse till bolagsstämman kommer att offentliggörs genom särskilt pressmeddelande senast den 10 december 2020.


AMENDMENT - Urb-it AB (publ) Quarterly Report, July - September 2020

This amendment refers to a faulty comparison year in the CEO's Overview 


Urb-it AB (publ) Quarterly Report, July - September 2020

Urb-it AB (publ) Quarterly Report, July - September 2020


Urb-it partners with Primis Communications to offer leading European retailers a revenue generating post-purchase experience.

London, 26th November 2020 - The post-purchase experience is the latest frontier for leading brands to differentiate their offering and increase profit margins. Failing to do so will result in losing out on repeat purchases and may even deter the most loyal consumer from returning. Green logistics provider, Urb-it, and enterprise platform provider Primis Communications announce a strategic partnership to offer retailers an end-to-end solution for green fulfilment and an excellent customer journey including enhanced tracking, communication and streamlined returns processes.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted