Kommuniké från årsstämma i Urb-it den 14 juni 2018

Urb-it AB (publ) höll under torsdagen den 14 juni 2018 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.urb-it.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att det ansamlade resultatet behandlas så att i ny räkning överförs 11 796 196 kronor.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer, förutom tidigare verkställande direktör Mats Forsberg, ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2017.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde Lage Jonason, Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt och Anna Wikner till styrelseledamöter. Stämman nyvalde Lage Jonason till styrelsens ordförande.

Stämman nyvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå om totalt 400 000 kronor, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 100 000 kronor vardera till styrelsens stämmovalda ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

För mer information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO
E-post: kevin@urbit.com
Telefon: 076-310 28 39

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Nerladdningsbara filer

Urb-it AB (publ) inleder samarbete med HOPE Stockholm

Urb-it och svenska modevarumärket HOPE Stockholm inleder samarbete för att erbjuda sammadag-leverans till kunder i Stockholm, oavsett om kunden handlar online eller i butik. För kunderna innebär samarbetet att de kan få sina varor levererade direkt (inom en timma), eller vid en senare tidpunkt, till en plats som kunden själv väljer, t ex arbetsplatsen.


Kommuniké från årsstämma i Urb-it den 14 juni 2018

Urb-it AB (publ) höll under torsdagen den 14 juni 2018 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Urb-it AB (publ) har stängt marknadsplatsappen Urb-it

I enlighet med den nya strategi som bolaget presenterade inför nyemissionen 2018 har Urb-it stängt ned den marknadsplats-app som låg till grund för tidigare affärsstrategi. Under 2018 inriktar sig Bolaget istället på att stärka handlarnas konkurrenskraft och erbjudande mot konsument genom flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveranser för såväl fysisk som digital handel. 


Aktieägare i Urb-it lämnar beslutsförslag inför årsstämman den 14 juni 2018

Aktieägare som representerar omkring 40,68 procent av aktierna och rösterna i Urb-it AB (publ) har, i enlighet med kallelsen till årsstämman, lämnat beslutsförslag inför årsstämman. Närmare detaljer framgår av beslutsförslagen som redovisas i sin helhet nedan.Urb-it AB (publ) kallar till årsstämma

Styrelsen för Urb-it AB (publ) har beslutat att kalla till årsstämma torsdagen den 14 juni 2018. Närmare detaljer framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.Urb-it ingår samarbetsavtal med Consignor AB

Urb-it har ingått ett samarbetsavtal med Consignor, ett transportadministrationssystem (TA- system) med verksamhet i Norden, Storbritannien och Kina. Samarbetet innebär att handlare som använder Consignor Delivery Management-system enkelt kan lägga till Urb-it som ett leveransalternativ.


Urb-it ingår samarbetsavtal med Unifaun

Urb-it har ingått ett samarbetsavtal med Unifaun, ett av marknadens mest använda transportadministrationssystem (TA-system). Samarbetet innebär att handlare som använder Unifauns Delivery Management-system enkelt kan lägga till Urb-it som ett leveransalternativ.


Urb-it offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende företrädesemission av aktier i Bolaget ("Företrädesemissionen"), vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida www.urb-it.com och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, samt kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: