Analysföretaget Analyst Group publicerar analys av Urb-it

Det oberoende analysinstitutet Analyst Group ("AG") har idag publicerat en aktieanalys av Urb- it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget"). AG har utfört analysen i syftet att ur ett oberoende perspektiv ge allmänheten en bättre insikt i Bolagets framtida framgångsförutsättningar. Analysen belyser bland annat Urb-its starka värdedrivare och möjlighet till ett potentiellt marknadsvärde om 5,6 mdSEK år 2022. Analysen finns tillgänglig här: http://analystgroup.se/analysis/urb-it/.

Analysen av Urb-it är fullständigt oberoende och analytikerna har heller inget aktieinnehav i Bolaget. Ingen annan medarbetare hos AG äger heller aktier i Urb-it. Analysen ämnar öka transparens och förståelse hos investerare, vilket Urb-it är väldigt positivt inställt till.

Information om notering på Nasdaq First North

Urb-it genomför en emission om 110 MSEK, vilken är säkerställd till 100 procent genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier från externa investerare samt Bolagets befintliga aktieägare. Bland ankarinvesterarna, som tecknar för 44,2 MSEK, är aktiefonden Swedbank Robur Ny Teknik störst med ett teckningsåtagande om 25 MSEK. Teckningsperioden löper mellan 15 juni - 28 juni 2017 och anmälan om önskan att teckna aktier sker genom anmälningssedel eller elektroniskt med bank-ID på Mangolds hemsida. Både anmälningssedel och prospekt finns tillgängliga på Bolagets hemsida, http://investors.urbit.com, samt på Mangolds hemsida, https://www.mangold.se/emission/urb-it/.

Stockholm, 19 juni 2017

För mer information, vänligen kontakta: 

Fredrik Warstedt, VD
+46 736 182 748 
fredrik.warstedt@urbit.com

Om Urb-it 

Urb-it är en koncern bestående av dotterbolagen PARIS SAS och Urb-it London Ltd som tillsammans erbjuder konsumenter en shoppingupplevelse helt på konsumentens villkor. Med Urb-it kan konsumenten handla online via anslutna retailers webbutik eller i Urb-its app och få varan personligt överlämnad direkt - eller när det passar konsumenten. Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser. Prospekt och mer information om verksamheten finns på www.urb-it.com.

Nerladdningsbara filer

Kevin Kviblad ny VD på Urb-it

Styrelsen i Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") har utsett produktchefen Kevin Kviblad till ny verkställande direktör.


Nu erbjuder Cervera i samarbete med Urb-it leverans samma dag, direkt från butik

Cervera AB och Urb-it AB (publ) lanserar nu sitt samarbete till alla konsumenter i Stockholm. Målet är att tillhandahålla en ny omni-kanallösning som möjliggör shopping och leverans helt på kundens villkor.


Urb-its delårsrapport juli-september 2017

Q3 SAMMANFATTNING

Försäljningsutveckling under perioden januari-september 2017 

  • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 januari 2017 - 30 september 2017 till 422 TSEK, (110 TSEK).
  • Under perioden 1 januari 2017 - 30 september 2017 uppgick Bolagets rörelseresultat till -73 597 TSEK (-41 602 TSEK).
  • Under perioden 1 januari 2017 - 30 september 2017 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om -74 659 TSEK (-41 617 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick under perioden 1 januari - 30 september 2017 till -5,26 SEK (-4,05 SEK)1

Urb-it offentliggör marknadsuppdatering

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") noterar ett ökat intresse från retailers och genomför nu satsningar på alla marknader.


Urb-its delårsrapport april-juni 2017

  • Stark utveckling i Paris
  • Effektivisering och reduktion av kostnader

Urb-it avser att genomföra en omorganisation och efterföljande kostnadsneddragningar, VD Fredrik Warstedt lämnar

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") avser att under kommande veckor genomföra en omorganisation och kostnadsneddragningar. I samband med organisationsförändringen lämnar Fredrik Warstedt sin post som VD den 7 augusti.


Urb-it förstärker ledningen med ny CPO och CCO

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") ökar ytterligare sitt fokus på teknikutveckling och kundnytta genom förstärkningar av ny CPO och CCO till ledningsgruppen.


Idag inleds handeln med Urb-its aktier på Nasdaq First North

Idag, den 7 juli 2017, inleds handeln i Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") aktier på Nasdaq First North.


Urb-it inleder samarbete med Levi's i Paris

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") inleder ett testsamarbete med Levi's i Paris för butikerna Champs Elysée, Etienne Marcel och Havre Caumartin.


Urb-it är godkända för handel på Nasdaq First North Stockholm med första handelsdag den 7 juli 2017

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") har fått sin ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North godkänd. Första dag för handel med aktierna på Nasdaq First North är den 7 juli 2017. Bolaget har också offentliggjort ett dokument på sin hemsida som redogör för bolagets ställning efter den emission som beslutads av årsstämman den 12 maj 2017.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: