Analysföretaget Analyst Group publicerar analys av Urb-it

Det oberoende analysinstitutet Analyst Group ("AG") har idag publicerat en aktieanalys av Urb- it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget"). AG har utfört analysen i syftet att ur ett oberoende perspektiv ge allmänheten en bättre insikt i Bolagets framtida framgångsförutsättningar. Analysen belyser bland annat Urb-its starka värdedrivare och möjlighet till ett potentiellt marknadsvärde om 5,6 mdSEK år 2022. Analysen finns tillgänglig här: http://analystgroup.se/analysis/urb-it/.

Analysen av Urb-it är fullständigt oberoende och analytikerna har heller inget aktieinnehav i Bolaget. Ingen annan medarbetare hos AG äger heller aktier i Urb-it. Analysen ämnar öka transparens och förståelse hos investerare, vilket Urb-it är väldigt positivt inställt till.

Information om notering på Nasdaq First North

Urb-it genomför en emission om 110 MSEK, vilken är säkerställd till 100 procent genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier från externa investerare samt Bolagets befintliga aktieägare. Bland ankarinvesterarna, som tecknar för 44,2 MSEK, är aktiefonden Swedbank Robur Ny Teknik störst med ett teckningsåtagande om 25 MSEK. Teckningsperioden löper mellan 15 juni - 28 juni 2017 och anmälan om önskan att teckna aktier sker genom anmälningssedel eller elektroniskt med bank-ID på Mangolds hemsida. Både anmälningssedel och prospekt finns tillgängliga på Bolagets hemsida, http://investors.urbit.com, samt på Mangolds hemsida, https://www.mangold.se/emission/urb-it/.

Stockholm, 19 juni 2017

För mer information, vänligen kontakta: 

Fredrik Warstedt, VD
+46 736 182 748 
fredrik.warstedt@urbit.com

Om Urb-it 

Urb-it är en koncern bestående av dotterbolagen PARIS SAS och Urb-it London Ltd som tillsammans erbjuder konsumenter en shoppingupplevelse helt på konsumentens villkor. Med Urb-it kan konsumenten handla online via anslutna retailers webbutik eller i Urb-its app och få varan personligt överlämnad direkt - eller när det passar konsumenten. Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser. Prospekt och mer information om verksamheten finns på www.urb-it.com.

Nerladdningsbara filer

Urb-it inleder samarbete med Cervera, Adlibris, Hope och Sandqvist

Nu inleder det svenska techbolaget Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") ett samarbete med Cervera. Samtidigt ansluter sig även de svenska bolagen Adlibris, Hope och Sandqvist till tjänsten.


Urb-it lanserar Swish som betalningsmetod för den svenska marknaden

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") lanserar Swish som betalningsmetod för köp på den svenska marknaden.


Urb-it och Volvo växlar upp samarbetet med returer i bagageluckan och integrering i app

Nu växlar Volvo upp samarbetet med retail techbolaget Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") där Volvos kunder kan göra returer av onlineköp via bagageluckan. Partnerskapet initierades 2016 då det blev möjligt att via utvalda Urb-it anslutna retailers shoppa produkter och få dem överlämnat till sin Volvo, utan att befinna sig i bilen. Det utvecklade samarbetet innebär också att man via Urb-it app också kan shoppa hela Urb-its sortiment och välja sin Volvo som leveransplats, direkt i Urb-its miljö.


Analysföretaget Analyst Group publicerar analys av Urb-it

Det oberoende analysinstitutet Analyst Group ("AG") har idag publicerat en aktieanalys av Urb- it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget"). AG har utfört analysen i syftet att ur ett oberoende perspektiv ge allmänheten en bättre insikt i Bolagets framtida framgångsförutsättningar. Analysen belyser bland annat Urb-its starka värdedrivare och möjlighet till ett potentiellt marknadsvärde om 5,6 mdSEK år 2022. Analysen finns tillgänglig här: http://analystgroup.se/analysis/urb-it/.


Start av teckningsperiod och investerarträffar i Stockholm och Malmö

Teckningsperioden i Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") inleds idag och pågår fram till 28 juni 2017. Anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets hemsida, http://investors.urbit.com/, och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida, www.mangold.se. I samband med teckningsperioden bjuder Bolaget in till investerarträffar hos Mangold i Stockholm och Malmö den 21 juni.


Urb-it beslutar om nyemission och offentliggör prospekt inför notering på Nasdaq First North

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") har beslutat om nyemission av aktier inför notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North med preliminär första handelsdag den 7 juli 2017. Aktien kommer att handlas under kortnamnet URBIT med ISIN-kod SE0009921034. Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige om 110 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") har Urb-it idag även offentliggjort ett prospekt, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, http://investors.urbit.com/, och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida, www.mangold.se.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: