Allin Hovsepian Abdo ny ekonomichef till Urb-it AB (publ)

Styrelsen i Urb-it AB (publ) har utsett Allin Hovsepian Abdo till ny ekonomichef. 

Styrelsen i Urb-it AB (publ) har utsett Allin Hovsepian Abdo till ny ekonomichef. Allin är 43 år och har en Magisterexamen i Redovisning från Stockholms Universitet. Allin kommer närmast från rollen som Global Finance Manager på Specops Software men tidigare erfarenhet som redovisningsekonom från Poolia. Allin tillträder tjänsten den 27 augusti 2018 och efterträder således den tidigare ekonomichefen Sara Ek.

Urb-it vill samtidigt passa på att tacka den tillförordnade ekonomichefen Anders Frejdh för hans insats och önskar honom all lycka framöver.

Stockholm 2018-08-23

För mer information, vänligen kontakta:
Kevin Kviblad, CEO
E-post: kevin@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Nerladdningsbara filer

Urb-it welcomes partnership with SmartFreight to bring retailers a sustainable and intelligent transport management solution

London, 24th November 2020 - Green last mile logistics provider, Urb-it has entered into a strategic partnership with shipping software solutions provider SmartFreight. The new collaboration will bring a more sustainable and customer focused delivery service to retailers, with added intelligent transport management.


Urb-it announces partnership with Fluent Commerce to offer omni-channel retailers a convenient and sustainable shipping service

Paris, 17th November 2020 - Green last mile logistics provider, Urb-it has entered into a strategic partnership with leading order management platform Fluent Commerce. Together, Fluent Commerce and Urb-it will allow retailers to craft a seamless and sustainable omni-channel experience for their customers.


Urb-it AB (publ) postpones the Quarter 3 Report

Urb-it AB (publ) postpones the Quarter 3 Report


Business as a force for good: Urb-it earns B Corp certification for its impact and continuous innovation in sustainable logistics

Tuesday, 10th November 2020 - Green last mile logistics provider, Urb-it earns B Corporation certification due to its impact and continuous innovation in sustainable logistics. Urb-it now joins the fast-growing movement of more than 3500 certified B Corporations across 150 industries in 74 countries including companies like Patagonia, Ben & Jerry's, and The Bodyshop.


Urb-it announces partnership with DHL Express France

Urb-it is pleased to announce an exciting collaboration in France, combining its sustainable customer-centric last-mile delivery service with DHL Express consolidation and first-mile solution.


Urb-it AB (publ) Quarterly Report, April - June 2020

Urb-it AB (publ) Quarterly Report, April - June 2020


Urb-its kvittningsemission om cirka 34,6 miljoner kronor fulltecknad

Teckning i den kvittningsemission som styrelsen i Urb-it AB (publ) ("Bolaget") beslutade om den 10 juni 2020 har fulltecknats och har idag godkänts av den extra bolagsstämman. Emissionslikviden om cirka 34,6 miljoner kronor före emissionskostnader erlades i sin helhet genom kvittning av fordringar mot Bolaget.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it den 6 juli 2020

Urb-it AB (publ) höll under måndagen den 6 juli 2020 extra bolagsstämma. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om kvittningsemission.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.urb-it.com.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ) håller extra bolagsstämma måndagen den 6 juli 2020 klockan 10.00 på Kanter Advokatbyrås kontor, Engelbrektsgatan 3 i Stockholm. Registreringen börjar klockan 9.30.


Styrelsen för Urb-it beslutar om kvittningsemission och kallar till extra bolagsstämma med förslag om godkännande av kvittningsemissionen

Styrelsen i Urb-it AB ("Urb-it" eller bolaget) har idag beslutat om en nyemission av aktier (kvittningsemission) samt att kalla till extra bolagsstämma i bolaget den 6 juli 2020. Styrelsen föreslår att stämman beslutar godkänna kvittningsemissionen. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted