Bokslutskommuniké 2017

Finansiell översikt

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 150 145 454 kr.
  • Per 31 december uppgick eget kapital till 544 254 381 kr.
  • Skulderna uppgick till 54 869 204 kr och bestod huvudsakligen av skulder mot Oscar Properties koncernen.
  • Bolagets soliditet var 90,84 %.

I november såldes fastigheten Uppfinnaren 1 till Fastpartner. Fastigheten såldes för ett underliggande värde om 934 mkr. Försäljningen resulterade i en vinst om ca 146 mkr för 2017.

I samband med försäljningen av Uppfinnaren 1 förvärvades Skurusundsbryggan Holding AB från Oscar Properties Holding AB. Bolaget har en fordran om ca 300 mkr avseende den förväntade projektvinsten i Oscar Properties projekt Skurusundet.

Delårsrapporten för Uppfinnaren 1 AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Kr 2017-01-01-
2017-12-31 
2016-01-01-
2016-12-31 

Nettoomsättning 

31 540 763 

33 232 344 

Rörelseresultat 

162 486 616 

40 805 687 

Resultat efter fin poster 

150 145 454 

33 606 877 

Uppgifter på balansdagen: 

   

Balansomslutning 

599 123 585 

768 654 353 

Soliditet, % 

90,84 

28,96 Information om publicering av finansiella rapporter

Uppfinnaren 1 AB (publ) har för avsikt att publicera nästa halvårsrapport den 30 augusti 2018.

Stockholm den 9 februari 2018
Uppfinnaren 1 AB (publ)
Navid Rostam Khesal, vd

den 9 februari 2018

Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Halvårsrapport 2017


Bokslutskommuniké 2016


Halvårsrapport 2016


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: