Uppfinnaren 1 publicerar delårsrapport 1 januari - 31 december 2017

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 150 145 454 kr.
 • Per 31 december uppgick eget kapital till 544 254 381 kr.
 • Skulderna uppgick till 54 869 204 kr och bestod huvudsakligen av skulder mot Oscar Properties koncernen.
 • Bolagets soliditet var 90,84 %.

I november såldes fastigheten Uppfinnaren 1 till Fastpartner. Fastigheten såldes för ett underliggande värde om 934 mkr. Försäljningen resulterade i en vinst om ca 146 mkr för 2017.

I samband med försäljningen av Uppfinnaren 1 förvärvades Skurusundsbryggan Holding AB från Oscar Properties Holding AB. Bolaget har en fordran om ca 300 mkr avseende den förväntade projektvinsten i Oscar Properties projekt Skurusundet.

Delårsrapporten för Uppfinnaren 1 AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Kr 2017-01-01-
2017-12-31 
2016-01-01-
2016-12-31 

Nettoomsättning 

31 540 763 

33 232 344 

Rörelseresultat 

162 486 616 

40 805 687 

Resultat efter fin poster 

150 145 454 

33 606 877 

Uppgifter på balansdagen: 

   

Balansomslutning 

599 123 585 

768 654 353 

Soliditet, % 

90,84 

28,96 Information om publicering av finansiella rapporter

Uppfinnaren 1 AB (publ) har för avsikt att publicera nästa halvårsrapport den 30 augusti 2018.

Stockholm den 9 februari 2018
Uppfinnaren 1 AB (publ)
Navid Rostam Khesal, vd

den 9 februari 2018

Uppfinnaren 1 publicerar delårsrapport 1 januari - 31 december 2017

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 150 145 454 kr.
 • Per 31 december uppgick eget kapital till 544 254 381 kr.
 • Skulderna uppgick till 54 869 204 kr och bestod huvudsakligen av skulder mot Oscar Properties koncernen.
 • Bolagets soliditet var 90,84 %.

I november såldes fastigheten Uppfinnaren 1 till Fastpartner. Fastigheten såldes för ett underliggande värde om 934 mkr. Försäljningen resulterade i en vinst om ca 146 mkr för 2017.

I samband med försäljningen av Uppfinnaren 1 förvärvades Skurusundsbryggan Holding AB från Oscar Properties Holding AB. Bolaget har en fordran om ca 300 mkr avseende den förväntade projektvinsten i Oscar Properties projekt Skurusundet.

Delårsrapporten för Uppfinnaren 1 AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Kr 2017-01-01-
2017-12-31 
2016-01-01-
2016-12-31 

Nettoomsättning 

31 540 763 

33 232 344 

Rörelseresultat 

162 486 616 

40 805 687 

Resultat efter fin poster 

150 145 454 

33 606 877 

Uppgifter på balansdagen: 

   

Balansomslutning 

599 123 585 

768 654 353 

Soliditet, % 

90,84 

28,96 Information om publicering av finansiella rapporter

Uppfinnaren 1 AB (publ) har för avsikt att publicera nästa halvårsrapport den 30 augusti 2018.

Stockholm den 9 februari 2018
Uppfinnaren 1 AB (publ)
Navid Rostam Khesal, vd

den 9 februari 2018

Uppfinnaren 1 publicerar delårsrapport 1 januari - 31 december 2017

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 150 145 454 kr.
 • Per 31 december uppgick eget kapital till 544 254 381 kr.
 • Skulderna uppgick till 54 869 204 kr och bestod huvudsakligen av skulder mot Oscar Properties koncernen.
 • Bolagets soliditet var 90,84 %.

Uppfinnaren 1 har erhållit formellt godkännande från obligationsinnehavare till att ändra villkoren för sitt 175 mkr förlagslån

Den 17 november 2017 initierade Uppfinnaren 1 AB (publ) ("Bolaget") ett skriftligt förfarande för att få ett formellt godkännande från obligationsinnehavare för att göra ändringar i villkoren för Bolagets förlagslån med ISIN SE0007278262 ("Obligationsvillkoren"). De föreslagna ändringarna innebär bland annat justeringar kring bestämmelser om ränta, borgensåtagande och andra åtaganden från moderbolag, negativa åtaganden från närstående samt erhållande av säkerhet för skyldigheter under Obligationsvillkoren.


Uppfinnaren 1 förvärvar aktierna i Skurusundsbryggan Holding AB och kallar till skriftligt förfarande i syfte att besluta om ändring av villkoren för förlagslånet.

Såsom tidigare har kommunicerats har Uppfinnaren ingått avtal om att sälja Uppfinnaren 1 till FastPartner AB för 934 miljoner kronor före avdrag för latent skatt om 85 miljoner kronor.


Uppfinnaren 1 har initierat ett skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för sitt 175 miljoners förlagslån

Uppfinnaren 1 AB (publ) ("Bolaget") har erhållit stöd för att göra ändringar i villkoren för Bolagets förlagslån med ISIN SE0007278262 ("Obligationsvillkoren") från företrädare för obligationsinnehavare som representerar mer än två tredjedelar av rösterna under förlagslånet.


Oscar Properties avyttrar Uppfinnaren 1

Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties" eller "Bolaget") avyttrar Uppfinnaren 1 till FastPartner AB för 934 miljoner kronor före avdrag för latent skatt om 85 miljoner kronor. Värdeutvecklingen sedan förvärvet i juni 2015 uppgår till 284 miljoner kronor. Resultatet av försäljningen innebär en negativ effekt i det fjärde kvartalet om cirka 135 miljoner kronor avseende värdeförändring förvaltningsfastigheter. För räkenskapsåret 2017 uppgår resultateffekten till cirka 150 miljoner kronor i värdeförändring förvaltningsfastigheter.


Uppfinnaren publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 289 766 778 kr.
 • Per 30 juni uppgick eget kapital till 439 110 115 kr.
 • Skulderna uppgick till 613 862 513 kr och bestod huvudsakligen av ett lån om 455 000 000 kr.
 • Bolagets soliditet var 41,70%.

Uppfinnaren 1 har offentliggjort årsredovisning för 2016

Uppfinnaren 1 AB (publ) meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2016.Bokslutskommuniké avses att publiceras den 10 februari 2017

Uppfinnaren 1 AB (publ) avser att publicera bokslutskommuniké för helåret 2016 den 10 februari 2017.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: