Unibap receives order from Husqvarna Group of SEK 3.55 million for delivery of automated intelligent quality assurance

Husqvarna Group AB orders automated intelligent quality assurance of SEK 3.55 million with delivery during 2018 based on Unibap's Intelligent Vision System (IVS-70) and associated software skill modules.

Unibap communicated in 2017 to the market that the company has conducted several pilot projects within the framework of the "Perfect View" project in collaboration with major industrial companies. Unibap and Husqvarna Group AB has performed a pilot study in parallel with the "Perfect View" project, where Unibap's Intelligent Vision System (IVS) has been successfully evaluated with model-free learning for quality service and flexible automation in production. The pilot project was concluded with positive results regarding Husqvarna's quality assurance needs and form the basis for this continued commercial relationship.

Unibap and Husqvarna also participate and collaborate in parallel to this order in a new research project called "DigiLoad" that focuses on flexible automation in automatic hanging and unpacking of components in industrial production.

- Unibap is an exciting innovation company that contributes with an interesting and important feature around quality control of automated manufacturing processes. Husqvarna is engaged in a major change program called The Smart Plant (TSP) - which involves a transformation of the factory in Huskvarna, Sweden, with vision automated production, interconnected processes and full traceability. Unibap's intelligent vision system thus harmonizes with Husqvarna's internal visions of digitalization and the smart factory, says Mattias Runbjörk, project manager at Husqvarna. 

- The early cooperation with Husqvarna Group has been extremely important for us to accelerate and validate our product and service development that can strengthen Swedish and global industry through flexible automation with automated intelligent quality control. It is very encouraging to see the rapid industrial uptake of our services and products, says Dr. Fredrik Bruhn, CEO of Unibap.

Uppsala, 2018-04-24

For more information, contact:

Dr. Fredrik Bruhn
CEO
ceo@unibap.com
+46 707 83 32 15

This information is by Unibap required to disclose under the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication on April 24, 2018 at 08:30 CET.

About Unibap
The company is a modern IT company at the forefront of integration of AI solutions and robotics. The background to Unibap is experience from many years of space exploration, of manufacturing rugged industrial computer solutions and robotics solutions. The founders combine research and industrial experience to develop an AI brain that can be used for intelligent automation and robotics systems with new industrialization and efficiency in the manufacturing team, in both large and small businesses.

For more information, please visit the Company's website unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, phone. +46 8 5030 1550, is the Company's Certified Adviser.

About Husqvarna Group
The company is a world-leading manufacturer of forest, park and horticultural products. The range includes chainsaws, trimmers, robot lawn mowers and garden tractors. The company is also a leader in Europe in garden irrigation and world leader in cutting equipment and diamond tools for the building and stone industry. The Group's products and solutions are mainly sold under the brands Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah and Diamant Boart through retailers and retailers to consumers and professional users in more than 100 countries. Net sales in 2017 amounted to SEK 39 billion and the Group has more than 13,000 employees in 40 countries.

Unibap AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt rättelse av pressmeddelandet 2018-11-16 "Unibap genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 32,5 MSEK"

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.


Unibap tar sikte på självstyrande skogsmaskiner

Unibap AB (publ.) "Unibap eller Bolaget" deltar i ett 20 miljoner kronor forskningsprojekt kallat "Auto2" kring självstyrande skogsmaskiner som startar 1 december 2018 och fortgår till 2020 under ledning av Skogforsk.
Vinnova, skogsbranschen och Unibap satsar tillsammans totalt 20 miljoner kronor på självstyrande skogsmaskiner med målet att de ska kunna ta sig fram i tuff terräng samtidigt som ingen människa i närheten ska kunna skada.


Unibap genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 32,5 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.


Delårsrapport kvartal 1 1 juli - 30 september 2018

Första kvartalet, 1 juli - 30 september 2018

  • Nettoomsättning 1 000 KSEK (593)
  • Rörelsens kostnader 7 713 KSEK (5 081)
  • Resultat efter finansiella poster -4 895 KSEK (-2 927)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,00 SEK (-0,60)
  • Periodens kassaflöde -8 616 KSEK (-2 913)

Mikael Klintberg lämnar sin tjänst som försäljningschef vid Unibap

Mikael Klintberg kommer att avsluta sin anställning som försäljningschef vid Unibap AB (publ) under de kommande månaderna, dock senast 26 april 2019. Exakt datum kommer att kommuniceras via ett pressmeddelande vid senare tillfälle.Kommuniké från årsstämman i Unibap AB (publ) den 22 oktober 2018

Unibaps årsstämma hölls den 22 oktober 2018 i bolagets lokaler i Uppsala. 


Unibap erhåller följdbeställning av rymddatorer för AI

Unibap AB (publ.) "Unibap, eller Bolaget" har erhållt en följdbeställning av rymddatorer från befintliga kunden Satellogic S.A. till en summa av $122,000 USD för leverans i början på 2019.


Unibap receives follow-on order of advanced onboard data processing products

Unibap AB (publ.) "Unibap, or Company" has received a follow-on order from Satellogic S.A. of advanced onboard data processing products from Unibap for $122,000 USD for delivery in early 2019.Unibap erhåller förstudiebeställning från AH automation

Unibap erhåller förstudiebeställning från AH automation Unibap AB (publ) "Unibap, eller Bolaget" har erhållt en ekonomiskt obetydlig förstudiebeställning rörande industrirobotstyrning från AH Automation AB ("AH"). Förstudien kommer genomföras tillsammans med en kund till AH under september till oktober 2018. Förstudien är inom Unibaps affärsområde Intelligent Automation.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: