Satellogic orders space data processing and imaging components

Satellogic S.A., a premier supplier of precision agriculture information solutions based on high-resolution hyperspectral space based sensors has placed a follow-on order of advanced onboard data processing and imaging components from Unibap for $243,360 USD.

Delivery of the products will be staged during end of 2017 and first half of 2018.

- Our customer's choice to continue with technology from our SpaceCloud line of business for the manufacturing of additional spacecraft is greatly encouraging. Satellogic is operating and evolving a very advanced satellite constellation which we are very proud to support, said Unibap's CEO Dr. Fredrik Bruhn.

Uppsala 2017-10-12

For more information, contact:

Dr. Fredrik Bruhn
CEO
vd@unibap.com
+46 70 7833215

This information is by Unibap required to disclose under the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication on October 12, 2017 at 08:45 CET.

About Unibap

The company is a modern IT company at the forefront of integration of AI solutions and robotics. The background to Unibap is experience from many years of space exploration, of manufacturing rugged industrial computer solutions and robotics solutions. The founders combine research and industrial experience to develop an AI brain that can be used for intelligent automation and robotics systems with new industrialization and efficiency in the manufacturing team, in both large and small businesses.

For more information, please visit the Company's website unibap.com

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, is the Company's Cerified Adviser.

FMV beställer demonstratorsystem för autonoma system med artificiell intelligens

Försvarets materielverk (FMV) beställer inom ramen för forskning och teknikutveckling ett specialiserat demonstratorsystem "RAINX" för autonoma system med artificiell intelligens av Unibap för 1.25 miljoner kronor. Demonstratorsystemet kommer levereras under 2017.


FMV orders demonstration system for autonomous systems with artificial intelligence

The Swedish Defence Material Administration (FMV) orders a specialized demonstration system called "RAINX" for research & development on autonomous systems with artificial intelligence. The order is valued at SEK 1.25 million and will be delivered during 2017.


Delårsrapport kvartal 1, 1 juli - 30 september 2017

Första kvartalet, 1 juli - 30 september 2017

 • Nettoomsättning 593 KSEK (911)
 • Rörelsens kostnader 5 072 KSEK (1 547)
 • Resultat efter finansiella poster -2 917 KSEK (-393)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,60 SEK (-0,21)
 • Periodens kassaflöde -2 913 KSEK (8 023)

Räkenskapsåret 2016/2017, 1 juli 2016 - 30 juni 2017

 • Nettoomsättning 3 658 KSEK (7 905)
 • Rörelsens kostnader 14 032 KSEK (8 188)
 • Resultat efter finansiella poster -7 015 KSEK (-280)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,98 SEK (-0,15)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 975 KSEK (-2 197)

Unibap tecknar avsiktsförklaring avseende investering i Ekobot AB samt produktutveckling med en order om 3,7 MSEK

 • Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har tecknat ett icke bindande avsiktsförklaring med Ekobot AB ("Ekobot") som avser produktutveckling inom automatiserad ekoodling samt investering i företaget.
 • Investeringen uppgår till 1,25 MSEK och motsvarar ett 25 procentigt ägarintresse.
 • Ekobot avser att lägga en beställning hos Unibap motsvarande cirka 3,7 miljoner kronor för anskaffande av IVS-system, navigerings- och identifieringsmoduler samt integrationsstöd för leverans och betalning under 2017 och 2018.
 • Avsiktsförklaringen gäller till sista december 2017.

Unibap signs Memorandum of Understanding regarding investment in Ekobot AB and an order of 3.7 MSEK

 • Unibap AB (publ) ("Unibap" or the "Company") has signed a non-binding Memorandum of Understanding (MoU) with Ekobot AB ("Ekobot") regarding product development within automated ecological farming together with an investment in the company.
 • The investment amounts to 1.25 MSEK and corresponds to 25% ownership.
 • Ekobot intend to place an order with Unibap for approximately 3.7 MSEK for acquisition of Intelligent Vision Systems (IVS), navigation and identification software modules, and integration support for delivery and payment during 2017 and 2018.
 • The MoU is valid to the last of December 2017.Unibap ingår avsiktsförklaring rörande samarbete med Tyvak kring intelligent informationsanalys i rymden

Unibap har ingått en avsiktsförklaring med Italienska Tyvak International SRL (Tyvak Int) kring samarbete för rymdbaserad intelligent informationsanalys.


Unibap partners with Tyvak on intelligent space-based information processing

Unibap partners with Tyvak on intelligent space-based information processing Unibap has entered a Memorandum of Understanding ("MoU") with Tyvak International SRL (Tyvak Int'l) regarding collaboration on space-based information processing.


Kommuniké från årsstämma i Unibap den 20 oktober 2017

Unibaps årsstämma hölls den 20 oktober 2017 i Advokatfirman Lindahls lokaler i Uppsala.


Satellogic beställer produkter för rymdbaserad databehandling och bildanalys

Satellogic S.A. utvecklar satellitbaserade informationssystem som understödjer precisionsjordbruk med hjälp av hyperspektrala sensorer. Unibap har mottagit en uppföljningsorder från företaget avseende avancerade komponenter för databehandling och bildanalys. Ordervärdet uppgår till $243,360 USD och produkterna kommer att levereras under 2017 och första halvåret 2018.


Satellogic orders space data processing and imaging components

Satellogic S.A., a premier supplier of precision agriculture information solutions based on high-resolution hyperspectral space based sensors has placed a follow-on order of advanced onboard data processing and imaging components from Unibap for $243,360 USD.Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 oktober 2017, klockan 09.30, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.


Förslag till nyval av styrelseordförande respektive styrelseledamot inför årsstämma 2017

Aktieägare i Unibap AB (publ) ("Bolaget") med ett ägande motsvarande 60,1 procent av rösterna och kapitalet kommer att föreslå nyval av Hans Enocson och Ingrid Engström till årsstämman den 20 oktober 2017.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: