Satellogic orders space data processing and imaging components

Satellogic S.A., a premier supplier of precision agriculture information solutions based on high-resolution hyperspectral space based sensors has placed a follow-on order of advanced onboard data processing and imaging components from Unibap for $243,360 USD.

Delivery of the products will be staged during end of 2017 and first half of 2018.

- Our customer's choice to continue with technology from our SpaceCloud line of business for the manufacturing of additional spacecraft is greatly encouraging. Satellogic is operating and evolving a very advanced satellite constellation which we are very proud to support, said Unibap's CEO Dr. Fredrik Bruhn.

Uppsala 2017-10-12

For more information, contact:

Dr. Fredrik Bruhn
CEO
vd@unibap.com
+46 70 7833215

This information is by Unibap required to disclose under the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication on October 12, 2017 at 08:45 CET.

About Unibap

The company is a modern IT company at the forefront of integration of AI solutions and robotics. The background to Unibap is experience from many years of space exploration, of manufacturing rugged industrial computer solutions and robotics solutions. The founders combine research and industrial experience to develop an AI brain that can be used for intelligent automation and robotics systems with new industrialization and efficiency in the manufacturing team, in both large and small businesses.

For more information, please visit the Company's website unibap.com

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, is the Company's Cerified Adviser.

Satellogic beställer produkter för rymdbaserad databehandling och bildanalys

Satellogic S.A. utvecklar satellitbaserade informationssystem som understödjer precisionsjordbruk med hjälp av hyperspektrala sensorer. Unibap har mottagit en uppföljningsorder från företaget avseende avancerade komponenter för databehandling och bildanalys. Ordervärdet uppgår till $243,360 USD och produkterna kommer att levereras under 2017 och första halvåret 2018.


Satellogic orders space data processing and imaging components

Satellogic S.A., a premier supplier of precision agriculture information solutions based on high-resolution hyperspectral space based sensors has placed a follow-on order of advanced onboard data processing and imaging components from Unibap for $243,360 USD.Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 oktober 2017, klockan 09.30, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.


Förslag till nyval av styrelseordförande respektive styrelseledamot inför årsstämma 2017

Aktieägare i Unibap AB (publ) ("Bolaget") med ett ägande motsvarande 60,1 procent av rösterna och kapitalet kommer att föreslå nyval av Hans Enocson och Ingrid Engström till årsstämman den 20 oktober 2017.


Bokslutskommuniké 1 juli 2016 - 30 juni 2017

Fjärde kvartalet, 1 april - 30 juni 2017

  • Nettoomsättning 632 KSEK (1 317)
  • Rörelsens kostnader 5 115 KSEK (1 016)
  • Resultat efter finansiella poster -2 829 KSEK (345)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,58 SEK (0,19)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17 496 KSEK (-315) vilket i huvudsak är effekten av omföring från kortfristig fordran till likvida medel i samband med inbetalning av registrerad emissionslikvid

Räkenskapsåret 2016/2017, 1 juli 2016 - 30 juni 2017

  • Nettoomsättning 3 658 KSEK (7 905)
  • Rörelsens kostnader 14 032 KSEK (8 188)
  • Resultat efter finansiella poster -7 015 KSEK (-280)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,98 SEK (-0,15)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 975 KSEK (-2 197)

Karolina Bruhn Head of operations

Den 1 september tillträder Karolina Bruhn tjänsten Head of operations, och hon kommer även ingå i Unibaps ledningsgrupp. I sin nya roll ansvarar hon för att utveckla produktionsflödet och ytterligare förstärka relationerna med leverantörer och kunder.


Unibap lanserar förserie av IVS-70 - intelligent maskinseende för smarta fabriker och avancerad robotik

Unibap AB (publ) lanserar en förserie av plattformen Intelligent Vision System 70 (IVS-70) enligt tidigare förmedlad tidplan. Test- och utvärderingsenheter finns nu tillgängliga efter framgångsrik förtestning och inom kort levererar Unibap förserieenheter till partner och pilotprojekt för tillämpningsanpassning. Fullständig testning och volymtillverkning är planerad till hösten 2017.


Unibap announces IVS-70 Intelligent Vision System for smart factories and advanced robotics

Unibap AB (publ) announces the Intelligent Vision System 70 (IVS-70) platform for industrial robotics and automation applications on schedule as previously announced. IVS-70 testing and evaluation production (0-series) units are now available after successfully concluding preliminary certification, with planned completed extended certification and manufacturing ramping up during fall 2017 of specific products. IVS 0-series units will be provided to partners and pilot projects for application implementation and development.


Unibap levererar SpaceCloud utvecklingssystem för autonom planering för satelliter till Orbit Logic Inc

Amerikanska Orbit Logic Incorporated har fått i uppdrag av amerikanska flygvapnets forskningsavdelning (US Air Force Research Laboratory, AFRL) att migrera Orbit Logics mjukvara för avancerad autonom missionsplanering (Advanced Planning Software, APS) till Unibaps Deep Delphi ekosystem för framtida satellitsystem. Beställningen är på 9500 USD och levereras under juli 2017. Det är det första steget i en kvalificeringsplan som kan komma att involvera en framtida kvalificeringsflygning på en satellit med en optimerad SpaceCloud lösning för nanosatelliter (CubeSats).


Lena W Jansson förstärker Unibaps ledningsgrupp

Den 1 juli tillträder Lena W Jansson tjänsten som talang- och kommunikationschef på Unibap, där hon även kommer att ingå i ledningsgruppen. Lena har tidigare varit rådgivare till Unibaps styrelse men tar nu en större roll i organisationen.


Unibap deltar i forskningsprojekt kring additiv tillverkning av storskaliga komponenter

Unibap AB (publ) ingår som partner i ett forskningsprojekt inom additiv tillverkning som leds av Swerea IVF. Projektet "Digitalized Large Scale Addiative Manufacturing (DiLAM)" har en budget på närmare 13 miljoner kronor och Unibap deltar i projektet med in-kind-tid motsvarande 400 000 kronor. Projektet finansieras via Produktion 2030 som är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA, Energimyndigheten och FORMAS.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: