Halvårsrapport 2017 / 2018

Finansiella Nyckeltal (tkr) 20170501-20171031                  

 • Omsättning 1 047                                                     
 • Rörelsens Kostnader  -6 690                                                      
 • Rörelseresultat - 5 638                                               
 • Resultat efter Finansiella Kostnader -5 751                                                  
 • Resultat för Skatt -5 751                                                 
 • Skatt på Årets Resultat 0                                                                           
 • Periodens/Årets Resultat -5 751                                               
 • Resultat/aktie -1,5

Finansiella Nyckeltal (tkr) 20160501-20170430

 • Omsättning 1230                 
 • Rörelsens Kostnader -13 151                                                                                                 
 • Rörelseresultat -11 857                                                                                                             
 • Resultat efter Finansiella Kostnader -11 874
 • Resultat för Skatt -11 874
 • Skatt på Årets Resultat 0                   
 • Periodens/Årets Resultat -11 874
 • Resultat/aktie -2,7                                                       

Väsentliga händelser under rapportperioden.
Under försommaren informerade bolaget om en planerad företrädesemission vilken påbörjades i oktober och registrerades på Bolagsverket den 3 november. Nyemissionen var garanterad till 8 miljoner kronor. Den direkta kostnaden för nyemissionen uppgick till drygt 2 miljoner kr. Emissionsgarantin kostade 10 % av garanterat belopp-många valde att byta provisionen mot aktier. Antalet aktier uppgår efter emissionen till 8.512.705 st och aktiekapitalet till 2.28.176 kr. Emissionen och börsintroduktionen har varit kostnads- och tidskrävande på bekostnad av andra aktiviteter.

Tillgång till nytt kapital redan i juli genom erhållen bryggfinansiering gjorde att vi kunde börja genomföra våra planerade marknadsföringsinsatser under sommaren med fokus på Tyskland/Österrike.

Försäljningen i England har återhämtat sig och är på väg i tidigare aviserad riktning. Försäljningen i Sverige följer tidigare prognos och den skandinaviska distributören har levererat 1 projekt för mjölkkor per månad. Tyskland/Österrike har just kommit igång och också gjort en större reklaminsats gentemot 1,300 företag inom mjölkproduktion i bägge länderna samt ingått samarbetsavtal med ett byggföretag som tillverkar 200 djurstallar/år och med ett belysningsföretag. Deltagande i två mässor är planerat för januari och februari tillsammans med företagen.

Den samlade försäljningen under räkenskapsårets första sex månader har varit drygt 1 Mkr, något mer än motsvarande period förra året.

Avseende produktutveckling har vi dels ytterligare förbättrat våra lampor för djurstallar dels avslutat tidigare påbörjad utveckling av en ny stark industrilampa vi tror kommer att få stort genomslag på marknaden.

Bolaget har ansökt om EU-finansiering för en detaljerad projektstudie, som kan leda till betydande finansiering av utveckling och kommersialisering av en ny typ av nödbelysning inom tunnelbyggen och gruvnäring. Första besked väntas i januari 2018.

Kommande rapporter
Nästa rapport lämnas den 18 juni 2017 i samband med Helårsbokslutet.
Delårsrapporten har granskats översiktligt av bolagets revisor. 

Stockholm den 15 december 2017

För ytterligare information, kontakta:
Björn Naumburg, Tel: +46-70 290 1075 eller 08-505 65 110

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 14.00 CET.

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research. Uni-light fokuserar på ett par nischmarknader.

Läs mer på www.uni-lightled.com

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär