TRYGGHEM SÄLJER PROJEKTFASTIGHET I SALEM

TryggHem Bostads AB (publ) har igår avyttrat del av projektfastigheten Salem 5:67, inom området Söderby Park, Salem med tillträde samma dag.


Delårsrapport juli - december 2017

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har fokuserat på den fortsatta utvecklingen av våra viktigaste projekt i Täby och på Ekerö.


Viktig milstolpe för TryggHem när detaljplan antogs i Täby

TryggHem är mycket glada över att kunna kommunicera att Detaljplan 2 inom Täby Park, det tidigare galoppfältet, antogs vid gårdagens kommunfullmäktigemöte i Täby. Detaljplanen har drivits i gott samarbete med Riksbyggen och antogs samtidigt som Detaljplan 1, där Skanska, JM och Täby kommun är markägare. De två detaljplanerna omfattar tillsammans ca 2 000 bostäder, lokaler, förskolor och en större skola.


TryggHem förvärvar parhusprojekt

TryggHem Projekt 1 AB (publ) ("TryggHem") har genom dotterbolag tecknat avtal om köp av fastigheterna Skokloster 14:1-14:23 via en bolagsaffär.


TryggHem slutför ytterligare avyttring i Enköping

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har idag avyttrat fastigheterna Korsängen 20:2 och Korsängen 20.3 i centrala Enköping till HSB och SHH Bostad genom en bolagsöverlåtelse. TryggHem har under det senaste året drivit detaljplanearbete för att utveckla fastigheten till bostäder och har genom denna transaktion överlämnat projektet till en stabil ny ägare som kan driva projektet vidare och uppföra attraktiva bostäder i centrala Enköping.


Bokslutskommuniké 30 juni 2017

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har haft en fortsatt positiv utveckling under 2017 där utvecklingen av våra stora projekt Täby Torn och Träkvista Torg fortlöpt enligt plan. TryggHem har dessutom genomfört lyckade avyttringar av projektfastigheter i Enköping och Lidingö för att konsolidera verksamheten och kunna fokusera än mer på våra viktigaste projekt i Täby och på Ekerö.


TryggHem säljer delägd projektfastighet på Lidingö

TryggHem Projekt 1 AB (publ) ("TryggHem" eller "Bolaget") har tecknat avtal om försäljning av fastigheterna Lidingö Lyftkranen 2 och Lidingö 12:195, där TryggHem äger 51%, till Innovation Properties genom en bolagsöverlåtelse. Köpeskillingen uppgår till 32,5 miljoner kronor och tillträdet är avtalat till den 31 oktober 2017. Resultateffekten för TryggHems andel från försäljningen blir ca 4 miljoner kronor och genom försäljningen tillförs Bolaget cirka 15 mkr i likviditet.


TryggHem säljer projektfastighet i Enköping

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har idag avyttrat fastigheten Kryddgården 6:5 i centrala Enköping till HSB och SHH Bostad genom en bolagsöverlåtelse. TryggHem har under det senaste året drivit detaljplanearbete för att utveckla fastigheten till bostäder och har genom denna transaktion överlämnat projektet till en stabil ny ägare som kan driva projektet vidare och uppföra attraktiva bostäder i centrala Enköping.


Delårsrapport juli - december 2016

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har haft en fortsatt mycket positiv utveckling under juli till december 2016. Organisationen har stärkts med två projektledare, samt en ny marknadschef. Bolagets obligationsemission fulltecknades och en viktig milstolpe uppnåddes när TryggHems obligationer noterades på Nasdaq First North Bond Market den 27 december 2016.

Juli-december 2016 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 61,1 mkr och avser i huvudsak intäkter från successiv vinstavräkning av pågående projekt.
  • Rörelseresultatet uppgick till 18,7 mkr.
  • Periodens resultat uppgick till 4,0 mkr.
  • Totala tillgångar uppgick till 368,0 mkr, eget kapital 102,9 mkr samt räntebärande skulder 255,8 mkr.

Väsentliga händelser under perioden juli-december 2016

  • Den initiala emissionen av obligationslånet blir fulltecknad och den efterföljande emissionen genomförs.
  • TryggHem tecknar avtal rörande ytterligare markförvärv på Ekerö
  • TryggHem tillträder en projektfastighet i Salem, Salem 5:67, genom förvärv av dotterbolaget Vidare Fastighets AB.
  • TryggHems efterföljande obligationsemission blir fulltecknad och bolaget tillförs 100 mkr.
  • TryggHem stod för årets sista klockringning på Nasdaq Stockholm den 27 december 2016, i samband med första dagen för handel av bolagets obligationer i TryggHem Projekt 1 AB. Listningen på Nasdaq First North Bond Market omfattar samtliga obligationer utgivna i både SEK och NOK.

TryggHems obligationer är godkända för handel på Nasdaq First North Bond Market med första dag för handel den 27 december 2016

Den 21 december 2016 godkände Nasdaq Stockholm TryggHem Projekt 1 AB (publ):s ("TryggHem" eller "Bolaget") ansökan om listning av Bolagets samtliga obligationer ("Obligationerna") på Nasdaq First North Bond Market med första dag för handel den 27 december 2016.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: