Bokslutskommuniké 2017

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 436 KSEK 
 • Driftsöverskottet uppgick till 11 036 KSEK 
 • Förvaltningsresultatet, exklusive engångskostnader, uppgick till 5.683 KSEK 
 • Engångskostnader i samband med etablering av bolaget och förvärv av fastigheterna uppgår till 22 750 KSEK 
 • Periodens resultat uppgick till 50 226 KSEK 
 • Resultat per aktie uppgick till 14,1 kr 
 • Aktieutdelning under 2018 föreslås uppgå till 2 kr per aktie och kvartal

Bolaget bildades i mars 2017 då bolaget skapades av Catella. Under oktober tillfördes nya aktieägare genom en nyemission då bolaget tillfördes 355,5 MSEK i emissionslikvid. Därefter förvärvade Bolaget, med tillträde 18 oktober, 72 stycken handelsfastigheter belägna företrädesvis i södra och mellersta Sverige. Under perioden har bolaget framgångsrikt etablerat den kommersiella och operativa organisationen.

Rapporten i sin helhet bifogas.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Michael Johansson, vd; telefon: +46 73-200 40 28, e-mail: michael.johansson@3krproperty.se, alternativt se bolagets hemsida: www.3krproperty.se

Bokslutskommuniké 2017

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 436 KSEK 
 • Driftsöverskottet uppgick till 11 036 KSEK 
 • Förvaltningsresultatet, exklusive engångskostnader, uppgick till 5.683 KSEK 
 • Engångskostnader i samband med etablering av bolaget och förvärv av fastigheterna uppgår till 22 750 KSEK 
 • Periodens resultat uppgick till 50 226 KSEK 
 • Resultat per aktie uppgick till 14,1 kr 
 • Aktieutdelning under 2018 föreslås uppgå till 2 kr per aktie och kvartal

Bolaget bildades i mars 2017 då bolaget skapades av Catella. Under oktober tillfördes nya aktieägare genom en nyemission då bolaget tillfördes 355,5 MSEK i emissionslikvid. Därefter förvärvade Bolaget, med tillträde 18 oktober, 72 stycken handelsfastigheter belägna företrädesvis i södra och mellersta Sverige. Under perioden har bolaget framgångsrikt etablerat den kommersiella och operativa organisationen.

Rapporten i sin helhet bifogas.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Michael Johansson, vd; telefon: +46 73-200 40 28, e-mail: michael.johansson@3krproperty.se, alternativt se bolagets hemsida: www.3krproperty.se

Bokslutskommuniké 2017

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 436 KSEK 
 • Driftsöverskottet uppgick till 11 036 KSEK 
 • Förvaltningsresultatet, exklusive engångskostnader, uppgick till 5.683 KSEK 
 • Engångskostnader i samband med etablering av bolaget och förvärv av fastigheterna uppgår till 22 750 KSEK 
 • Periodens resultat uppgick till 50 226 KSEK 
 • Resultat per aktie uppgick till 14,1 kr 
 • Aktieutdelning under 2018 föreslås uppgå till 2 kr per aktie och kvartal

Tre Kronor Property Investment godkänns för handel på Nasdaq Stockholm First North

Tre Kronor Property Investment AB (publ) har erhållit godkännande för notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag är 10 november 2017.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: