Delårsrapport 1 augusti 2018 till 31 oktober 2018

Time People Group uppvisar en omsättning på 40,9 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,7 MSEK. Omsättningen ökade med 25 % jämfört med samma kvartal föregående år. Bolaget är fortsatt skuldfritt med en kassa på 24 MSEK.

Omsättningen under perioden uppgick till 40,9 MSEK (32,7 MSEK) och ett rörelseresultat (EBIT) på 6,1 MSEK (6,3 MSEK). Rörelseresultatet inkluderar en kostnad för goodwill på 246 KSEK och engångs- kostnader på 343 KSEK. Rörelsemarginalen för kvartalet var 14,9 %. Rörelseresultat (EBITDA) exkl. goodwill och kostnader av engångskaraktär 6 710 KSEK (6 375 KSEK) motsvarar en marginal på 16,3 %.

- För sjätte kvartalet i rad fortsätter vi att öka vår omsättning och tar in nya affärer. Under kvartalet fortsätter vi också att växa och har välkomnat nya specialistkonsulter till gruppen. Det gör att vi avslutar kvartalet med en 19 % personalökning det senaste året vilket är väldigt glädjande, säger Magnus Lönn, VD för Time People Group.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 november till den 31 januari släpps den 13 mars 2019.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

12 december 2018

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com
Hans Nygren, CFO, Time People Group AB (publ), e-post: hans.nygren@timepeoplegroup.com

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 kl 08.30 CET.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär