Time People Group inleder nyemission inför planerad notering

IT-konsultkoncernen Time People Group AB (publ) ("Time People Group") har beslutat genomföra en nyemission riktad till allmänheten om högst 1,25 miljoner nya aktier till en kurs om 19 kr per aktie. Emissionen sker i syfte att sprida ägandet i bolaget inför en planerad notering av Time People Groups aktie, samt för att förstärka koncernens förutsättningar för fortsatt expansion.

Vid fulltecknad emission kommer Time People Group tillföras högst 23,75 Mkr före emissionskostnader. Time People Group har erhållit teckningsförbindelser avseende emissionen för ett sammanlagt belopp om 14,25 Mkr, vilket motsvarar 60 procent av emissionsbeloppet. De nyemitterade aktierna motsvarar 17,2 procent av samtliga utestående aktier, förutsatt full teckning. Teckningsperioden för erbjudandet löper mellan den 12 oktober till den 10 november 2017.

Time People Group har ansökt om listning på NGM Nordic MTF. Styrelsen för Time People Group bedömer att handeln kan inledas den 4 december 2017.

Emissionsmemorandum, som innehåller fullständiga villkor för deltagande i erbjudandet, och anmälningssedlar finns att ladda ner på www.timepeoplegroup.se samt www.eminova.se.

Time People Group grundades år 2000 och är idag en koncern med ett antal dotterbolag, vart och ett med egen specialistinriktning. Koncernen verkar huvudsakligen inom tre marknadssegment: bank/finans och försäkring, offentlig sektor och retail. Idag omfattar verksamheten 85 konsulter och åtta övriga medarbetare.

Verksamheten har utvecklats väl; dels genom organisk tillväxt, dels genom förvärv av lämpliga kompletterande konsultföretag. Koncernen har uppvisat god omsättnings- och lönsamhetsutveckling under många år. Under det senaste verksamhetsåret omsatte koncernen drygt 108 Mkr med ett rörelseresultat om ca 15 Mkr.

Emissionsinstitut är Eminova.

12 OKTOBER 2017

För ytterligare information med anledning av denna pressrelease, vänligen kontakta VD Magnus Lönn, telefonnummer: +46 70 879 0979, e-post: ir@timepeoplegroup.com

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE SAMT SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen för Time People Group AB (Publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter."

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på beQuoted.

Time People Group AB (publ) förvärvar QTEMA Sverige

Time People Group förvärvar 100 % av aktierna i QTEMA Sverige AB. Förvärvet sker 2 maj 2018 och QTEMA blir ett dotterbolag till Time People Group.


Time People Group AB släpper sin delårsrapport för perioden 1 november - 31 januari

Time People Group uppvisar en omsättning på 30,6 MSEK och ett rörelseresultat på 3,6 MSEK (EBIT) vilket ger en rörelsemarginal på 12 % för perioden. Omsättningsökning för nio månaders perioden var 14 % samt en resultatförbättring på 2 %.


Siv Selva ny vd för Efftre

Time People Group rekryterar Siv Selva som ny vd för Efftre AB. Siv efterträder Peter Larsson som framöver kommer att fortsätta bygga Time People Group utifrån sin roll i styrelsen, men även i rollen som specialistkonsult inom förändringsledning. Det är strategiskt viktigt för Efftre och Time People Group att Peters djupa kompetens inom förändringsledning nyttjas till fullo.


Time People Group släpper sin delårsrapport för perioden 1 augusti - 31 oktober

Time People Group uppvisar en omsättning på 32,7 MSEK och ett rörelseresultat på 6,4 MSEK (EBIT) vilket motsvarar en omsättningsökning med 16 % samt en resultatförbättring på 6 % jämfört med samma period förra året. Omsättningsökning för halvåret var 19 % samt en resultatförbättring på 19 %.


Time People Group har godkänts för notering på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Time People Group för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 7 december 2017. Time People Group kommer att handlas under kortnamnet TPGR MTF.


Starkt intresse för Time People Group - tecknades med 271 %

Den 10 november 2017 avslutades teckningstiden i Time People Groups nyemission om högst 23,75 MSEK. Nyemissionen tecknades till 64,25 MSK motsvarande en täckningsgrad om ca 271 %. Nyemissionen tecknades av 2 666 personer. Första dag för handel på NGM Nordic MTF kommer tidigast att vara den 4 december 2017.


Time People Group har tecknat ett ramavtal med en av de stora bankerna i Norden

Genom avtalet som löper på 3 år möter Time People Group bankens långsiktiga behov av specialistkompetens för en rad olika konsulttjänster inom bank och finans.


Emissionsaktuella Time People Group deltar i Eminovas bolagskväll, i samarbete med Axier

8 november 2017 kl 18.00
Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Konferensavdelningen 1 trappa upp.
 
Obligatorisk föranmälan till erik@axier.se

Time People Group inleder nyemission inför planerad notering

IT-konsultkoncernen Time People Group AB (publ) ("Time People Group") har beslutat genomföra en nyemission riktad till allmänheten om högst 1,25 miljoner nya aktier till en kurs om 19 kr per aktie. Emissionen sker i syfte att sprida ägandet i bolaget inför en planerad notering av Time People Groups aktie, samt för att förstärka koncernens förutsättningar för fortsatt expansion.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: