Kristina Helmstein ny vd för QTEMA Sverige AB

Time People Group rekryterar Kristina Helmstein som ny vd för QTEMA. Kristina efterträder Anita Roll som framöver kommer fortsätta att utveckla Time People Group i en strategisk och rådgivande roll.

- Rekryteringen av Kristina Helmstein möjliggör fortsatt utveckling och förädling av våra specialistbolag vilket stärker hela vår grupp, säger Magnus Lönn, koncernchef. Jag vill passa på att varmt välkomna Kristna till oss och rikta ett extra stort tack till Anita Roll som grundat och under 30 år lett QTEMA till det erkänt kunniga krav- och testbolag det är idag. Jag önskar dem båda stort lycka till i sina nya roller.

Kristina har 20 års erfarenhet av IT-konsultbranschen, med tyngdpunkt på att under de senaste åren utveckla QA- och leveransorganisationer i en agil kontext. Kristina kommer närmast från en ledande roll inom H&M som leveransansvarig och har dessförinnan haft olika ledarroller inom CGI där hon bland annat jobbat med rekrytering, försäljning och affärsutveckling inom QA-området.

Formellt tillträder Kristina som vd för QTEMA den 25 november 2019. Hon kommer också att ingå i koncernledningen. Fram till dess att Kristina börjar i november kommer QTEMAs konsultchef och grundare Anna-Karin Öster ta över det operativa ledningsansvaret för QTEMA. När Kristina väl är på plats kommer hon tillsammans med Anna-Karin att leda och utveckla QTEMA.

- Jag ser det som roligt och inspirerande att tillsammans med medarbetarna och i nära samarbete med våra kunder få fortsätta förädla och vidareutveckla QTEMA. Bolagets specialistkompetens är eftertraktad i den transformation som digitaliseringen innebär. Jag tycker att koncernens och bolagets värderingar bidrar till en attraktiv miljö där människor utvecklas och hjälper kunderna att nå sina mål, säger Kristina Helmstein.

- QTEMA står idag på en stabil plattform med Time People Group som ägare. Kompetensen inom de övriga bolagen i koncernen gör att QTEMA kompletterar TPG-familjen på ett utomordentligt bra sätt. Det känns därför helt rätt och naturligt att lämna vd-posten till nya krafter i form av Kristina Helmstein. Jag ser fram emot att fortsättningsvis verka i en strategisk och rådgivande roll på Time People Group för att bidra till att hela koncernen utvecklas, säger Anita Roll, avgående vd QTEMA.

 QTEMA är ett av Sveriges ledande konsultbolag inom krav och test och har under tre decennier verkat inom kvalitetssäkring av IT-system. QTEMAs konsulter verkar idag inom uppdrag med testautomatisering, testledning, användartester och kravställning. Bolaget har sedan länge ett nära samarbete med Blekinge Tekniska Högskola för att utvärdera och utveckla nya test- och kravmetodiker. QTEMA förvärvades av Time People Group 2018 och ingår i koncernen som ett helägt dotterbolag.

30 augusti 2019

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com 

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl 08.30 CET.

Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 augusti - 31 oktober

Time People Group uppvisar en omsättning på 56 MSEK, en ökning med 36 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 7,4 MSEK, vilket är en ökning med 10 % jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen (EBITDA) under kvartalet var 13,2 %.


Kommuniké från årsstämma i Time People Group AB (publ) den 10 september 2019

Time People Group AB (publ) höll under tisdagen den 10 september 2019 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Kommuniké från årsstämma i Time People Group AB (publ) den 10 september 2019

Time People Group AB (publ) höll under tisdagen den 10 september 2019 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Time People Group AB (publ) delårsrapport för perioden 1 maj - 31 juli

Time People Group uppvisar en omsättning på 44 MSEK, en ökning med 46 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 0,5 MSEK, vilket innebär en förbättring med 2,4 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen (EBITDA) under kvartalet var 1 %. Kvartalet omfattar semestermånaderna.


Kristina Helmstein ny vd för QTEMA Sverige AB

Time People Group rekryterar Kristina Helmstein som ny vd för QTEMA. Kristina efterträder Anita Roll som framöver kommer fortsätta att utveckla Time People Group i en strategisk och rådgivande roll.


Årsredovisning 2018/2019 för Time People Group AB (publ)

Time People Group AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för 2018/2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://investor.timepeoplegroup.com 


Kallelse till Bolagsstämma för Time People Group AB (publ)

Aktieägarna i Time People Group AB (publ), organisations nr 556586-1936, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 september 2019, klockan 18.00 hos Time People Group AB (publ), Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm. Registreringen startar 17.30.


Time People Group AB (publ) släpper sin bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 februari - 30 april

För fjärde kvartalet redovisar Time People Group en omsättning på 51,9 MSEK, en ökning med 66 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,6 MSEK, en ökning på 129 % jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen (EBITDA) under kvartalet var 13 %. Omsättningen för helåret uppgick till 161 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 15,4 MSEK. Styrelsen föreslår också en ökad utdelning till 1,20 kr/aktie.


Time People Group AB (publ) förvärvar Waymark Solutions AB

Time People Group förvärvar 51 % av aktierna i Waymark Solutions AB med option på att köpa resterande 49 %. Waymark omsätter idag ca 40 MSEK och över 7 MSEK i vinst. Förvärvet sker 15 mars 2019 och betalas kontant ur egen kassa. Waymark blir ett dotterbolag till Time People Group.


Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 november - 31 januari

Time People Group uppvisar en omsättning på 38,3 MSEK, en ökning med 25 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 4,0 MSEK som innebär en ökning på 11 % jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen (EBITDA) under perioden var 11 %.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär