Kallelse till Bolagsstämma för Time People Group

Aktieägarna i Time People Group AB (publ), organisations nr 556586-1936, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 september 2018 klockan 18.00 hos Time People Group, Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm. Registreringen startar 17.30.


Time People Group AB (publ) släpper sin bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 februari - 30 april

Time People Group uppvisar en omsättning på 31,2 MSEK och ett rörelseresultat på 2,9 MSEK (EBIT) vilket ger en rörelsemarginal på 9 % för perioden. Omsättningen för helåret uppgick till 120 MSEK med ett rörelseresultat på 13,0 MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 11%.


Time People Group AB (publ) förvärvar QTEMA Sverige

Time People Group förvärvar 100 % av aktierna i QTEMA Sverige AB. Förvärvet sker 2 maj 2018 och QTEMA blir ett dotterbolag till Time People Group.


Time People Group AB släpper sin delårsrapport för perioden 1 november - 31 januari

Time People Group uppvisar en omsättning på 30,6 MSEK och ett rörelseresultat på 3,6 MSEK (EBIT) vilket ger en rörelsemarginal på 12 % för perioden. Omsättningsökning för nio månaders perioden var 14 % samt en resultatförbättring på 2 %.


Siv Selva ny vd för Efftre

Time People Group rekryterar Siv Selva som ny vd för Efftre AB. Siv efterträder Peter Larsson som framöver kommer att fortsätta bygga Time People Group utifrån sin roll i styrelsen, men även i rollen som specialistkonsult inom förändringsledning. Det är strategiskt viktigt för Efftre och Time People Group att Peters djupa kompetens inom förändringsledning nyttjas till fullo.


Time People Group släpper sin delårsrapport för perioden 1 augusti - 31 oktober

Time People Group uppvisar en omsättning på 32,7 MSEK och ett rörelseresultat på 6,4 MSEK (EBIT) vilket motsvarar en omsättningsökning med 16 % samt en resultatförbättring på 6 % jämfört med samma period förra året. Omsättningsökning för halvåret var 19 % samt en resultatförbättring på 19 %.


Time People Group har godkänts för notering på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Time People Group för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 7 december 2017. Time People Group kommer att handlas under kortnamnet TPGR MTF.


Starkt intresse för Time People Group - tecknades med 271 %

Den 10 november 2017 avslutades teckningstiden i Time People Groups nyemission om högst 23,75 MSEK. Nyemissionen tecknades till 64,25 MSK motsvarande en täckningsgrad om ca 271 %. Nyemissionen tecknades av 2 666 personer. Första dag för handel på NGM Nordic MTF kommer tidigast att vara den 4 december 2017.


Time People Group har tecknat ett ramavtal med en av de stora bankerna i Norden

Genom avtalet som löper på 3 år möter Time People Group bankens långsiktiga behov av specialistkompetens för en rad olika konsulttjänster inom bank och finans.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted