Tempest Securitys VD och största ägare Andrew Spry avyttrar en begränsad del av sitt innehav

Tempest Security ABs (publ) VD och största ägare Andrew Spry säljer aktier
 - Med anledning av förändrade familjeförhållanden har jag behövt sälja en begränsad del av mitt innehav i Tempest Security, säger Andrew Spry, VD. Det är min fortsatta avsikt att leda och äga det bolag som jag grundade för tio år sedan och jag ser fram mot minst lika många år till.
Försäljningen förstärker Bolagets aktieägarbas med en långsiktig professionell investerare i Gryningskust Holding AB och dess ägare Johan Thorell.
- Affären är en bekräftelse på det stora intresse vi upplever kring bolagets aktie, kommenterar Bolagets styrelseordförande Anders Laurin. Jag tycker det är positivt att vi får in en ny betydande ägare som representerar kunder som är mycket spännande för de nya digitala tjänster vårt Security Operations Center (SOC) tillhandahåller.
Försäljningen omfattar 60 000 aktier till kursen 21 kr per aktie, motsvarande en rabatt på 13,5% mot de senaste 30 handelsdagarnas volymviktade kurs(24,28 kr per aktie), och en rabatt på 4,0% från fredagens stängningskurs (21,90 kr per aktie). 
Andrew Sprys innehav före transaktionen uppgick till 2 101 037 aktier, och efter transaktionen 2 041 037 antal aktier motsvarande 24,62% av kapitalet och rösterna.
Affären genomfördes utanför marknaden den 15 april 2019.

2019-04-15

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april  2019 kl. 11:20 CET.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan den 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Advisor, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Tempest Security AB (publ) delårsrapport andra kvartalet 2019

Minskad förlust och fortsatt hög tillväxt i andra kvartalet 

Andra kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 18% till 66,9 (56,7) MSEK.
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -5,3 (-6,6) MSEK.
  • Justerat för jämförelsestörande poster om -2,9 (-0,3) MSEK uppgick EBITDA till -2,4 (-6,3) MSEK.
  • Periodens resultat var -8,0 (-9,4) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,0 (-7,4) MSEK.

Tempest Security tecknar avtal med Skandia Fastigheter

Tempest Security AB (publ) har ingått avtal med fastighetsbolaget Skandia Fastigheter (Skandia Köpcentrum AB) om leverans av bevaknings- och säkerhetstjänster till Mörby Centrum. Leveransen inleds 2 september och avtalet sträcker sig initialt över två år.Kommuniké från årsstämma i Tempest Security AB (publ) den 23 maj 2019

Tempest Security AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 23 maj 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades.


Tempest Security utser vice verkställande direktör

Tempest Security AB (publ) har idag utsett Marie Rosenquist Berthold till vice verkställande direktör i bolaget med ansvar för bolagets koncerngemensamma funktioner såsom marknadsföring, kommunikation, IT och HR. Marie har varit anställd i Tempest Security sedan hösten 2017 och har tills idag verkat som HR-chef, en roll som hon fortsatt behåller.


Tempest Security AB (publ) delårsrapport första kvartalet 2019

Fortsatt hög tillväxt men höga kostnader påverkar resultatet negativt

Första kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 24% till 57,6 (46,4) MSEK.
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -5,5 (-4,7) MSEK.
  • Periodens resultat var -8,2 (-5,6) MSEK.
  • Justerat för jämförelsestörande poster om 0,0 (1,1) MSEK uppgick periodens resultat till -8,2 (-6,7) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10,1 (-12,9) MSEK.Carl Höglund tillträder plats i ledningen hos Tempest Security

Carl Höglund tillträder i dag ledningen i Tempest Security AB (publ). Carl har varit hos Tempest Security sedan hösten 2017 och har i rollen som Senior Advisor varit en stor tillgång för organisationen. Carl har varit ansvarig för ett flertal projekt och kommer som en del av ledningen att ta ett större ansvar för utveckling av bolagets digitala tjänsteleverans.


KALLELSE till årsstämma i Tempest Security AB (publ)

Aktieägarna i Tempest Security AB (publ), org. nr 556936-8524, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019, klockan 16:00. Bolagsstämman kommer att hållas i konferenslokal på Rålambsvägen 17, -1 trappa, i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär