Tempest Security delårsrapport första kvartalet 2018

Stark tillväxt och fortsatta investeringar

Första kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen växte med 23% till 46,4 MSEK (37,8 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -4,7 (0,7) MSEK.
 • Periodens resultat var -5,6 (0,0) MSEK.
 • Jämförelsestörande kostnader om 0,8 (0,7) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -15,1 (4,0) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

 • Den 2 februari 2018 förvärvades Gothia Protection Group. Verksamheten omsatte cirka 21 MSEK 2017 med en EBIT om 2,8 MSEK.
 • Ett betydande antal uppdrag har tecknats under avtalsperioden.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Rekrytering av ytterligare nyckelpersoner för framtida tillväxt.
 • Ett betydande antal uppdrag har tecknats efter rapportperiodens utgång.
 • Expansion i västra Sverige fortsätter med etablering av bevakningsverksamhet i Göteborg.
 • Strategiskt samarbetsavtal med GWS och vidareutveckling av larmcentralverksamheten.

Ord från VD

Nästa generations säkerhetsbolag

Vi har under lång tid sett säkerhetsmarknaden växa stadigt och ett ökande behov av våra tjänster. Under dessa år har vi växt betydligt snabbare än marknaden i övrigt och vunnit viktiga marknadsandelar. För att fortsätta denna resa har vi investerat mycket under det senaste året och skapat en större och starkare organisation. Viktiga områden som HR och ekonomi har utökats, vi har byggt upp en intern IT-avdelning och etablerat grunderna till en försäljningsavdelning.

Vår höga tillväxt till trots har vi aldrig haft en dedikerad säljorganisation. Den byggs upp i detta nu av vår nyligen rekryterade försäljningschef, som tillträdde sin tjänst den 1:a april. Försäljningsavdelningen kommer att ge oss en hel annan kraft att samordna och driva både produktutveckling och försäljning.

Vi har rekryterat ett flertal seniora personer för vår operativa verksamhet, inte minst två mycket kompetenta verksamhetschefer. Alla dessa drivna medarbetare är mitt uppe i att flytta fram våra positioner ytterligare och stärka vår roll som nästa generations säkerhetsbolag.

Ett av de mest spännande stegen framåt under första kvartalet är förvärvet av Gothia Protection Group (GPG) - ett fantastiskt tillskott till verksamhetsområdet Särskilda Tjänster. Utöver detta har vårt konsultativa specialistområde Särskilda Tjänster fått en verksamhetschef som börjar i höst. Samtidigt med detta introducerar vi tjänsten Global Support Services som ska byggas ihop med vår övervakningscentral. Dessa stora satsningar kostar. Vårt resultat under fjärde kvartalet 2017 påverkades negativt och vi har än högre kostnader under första kvartalet 2018. Därtill belastas resultatet av den höga tillväxten då resursförsörjning och rätt beläggningsnivå är en balansgång. Det är en utmaning vi löpande arbetar med för att minimera dess påverkan på lönsamheten.

Under tiden framöver kommer vi att fortsätta satsa aggressivt. Vi har ytterligare viktiga rekryteringar att göra men arbetet kommer alltmer att handla om att samordna de olika delar vi nu har byggt upp. Detta möjliggör för oss att växa vidare i ett mycket högt tempo. Vi lägger energi och fokus på att skapa den verksamhetsstruktur som ger alla förutsättningar för en mycket god lönsamhet på sikt. Vi är övertygade om att det är vad som tar oss till målet om 500 MSEK i omsättning och på lång sikt en EBITDA-marginal om minst 10%.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2018-05-24

Andrew Spry VD Tempest Security AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andrew Spry, vd Tempest Security
Andrew.spry@tempest.se

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 13.00 CET.

Om Tempest Security AB (publ)
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.


Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Adviser.

Kroll announces cooperation agreement with Swedish firm Tempest Security AB (publ) expanding cyber risk solutions across Scandinavia

Kroll, a division of Duff & Phelps, a global leader in risk mitigation, investigations, compliance, cyber resilience, security and incident response solutions, today announced a new cooperation agreement (the "Cooperation Agreement") with Sweden-based Tempest Security AB (publ) providing cyber risk solutions to Tempest's clients across Scandinavia and around the world.


Tempest Security AB (publ) tecknar avtal om 2,19 MEUR (22,8 MSEK) med European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Tempest Security AB (publ) har vunnit en upphandling av säkerhetstjänster till EU-myndigheten europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC). Avtalet träder i kraft den omedelbart och sträcker sig över fyra år, inklusive optioner. Det totala ordervärdet förväntas uppgå till 2,19 MEUR, vilket per dags dato motsvarar 22,8 MSEK, under avtalsperioden inklusive optionsåren.


Tempest Security AB (publ) delårsrapport tredje kvartalet 2018

Markant lönsamhetsförbättring och fortsatt hög tillväxt

Tredje kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 31% till 59,1 (45,2) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -0,1 (2,2) MSEK.
 • Periodens resultat var -2,9 (1,1) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -0,1 (-0,7) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,8 (0,2) MSEK.

Niomånadersperioden jan-sep 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 29% till 162,2 (125,7) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -11,4 (4,8) MSEK.
 • Periodens resultat var -17,9 (2,1) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -1,4 (-2,4) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -21,7 (4,8) MSEK.

Tempest Security AB (publ) genomför riktad nyemission

Styrelsen i Tempest Security AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2018 beslutat att genomföra en riktad nyemission. Beslutet innebär att bolaget tillförs cirka 14 MSEK före emissionskostnader genom en riktad nyemission av 753 630 aktier till en teckningskurs om SEK 18,60 per aktie.Tempest Security AB (publ) lanserar Tempest Global Watch och Tempest Global Watch Core

Tempest Security AB (publ) lanserar Tempest Global Watch och Tempest Global Watch Core Tempest Security AB (publ) har genom ett partnerskap med Global Warning System AB skapat lösningen Tempest Global Watch för affärsresenärer och andra personer som är i behov av ett trygghetsverktyg i sitt vardagliga arbete. Därutöver lanseras Tempest Global Watch Core, en förenklad version av Tempest Global Watch.


Tempest Security AB (publ) tecknar avtal med Svenskt Näringsliv

Tempest Security AB (publ) har vunnit en upphandling av bevakningstjänster till Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer.


Tempest Security AB (publ) lanserar Global Support Services

Affärsresor är en mångmiljardmarknad globalt och svenska företag och organisationer har av tradition en hög andel affärsresenärer. Affärsresor blir allt längre och kombineras alltmer med privata resor för avkoppling. Resenärer önskar i allt större utsträckning att tjänster kopplade till resan är digitala och automatiserade. Att använda appar för att få en så smidig resa som möjligt är alltmer vanligt. Denna del av affärsresemarknaden är en mångmiljonindustri som växer kraftigt och har en hög utvecklingspotential.Tempest Security AB (publ) delårsrapport andra kvartalet 2018

Utvecklingen har gått framåt snabbare än väntat

Andra kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 33% till 56,7 (42,7) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -6,6 (1,8) MSEK.
 • Periodens resultat var -9,4 (1,0) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -0,6 (-0,9) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,4 (0,5) MSEK.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: