Tempest Security delårsrapport första kvartalet 2018

Stark tillväxt och fortsatta investeringar

Första kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen växte med 23% till 46,4 MSEK (37,8 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -4,7 (0,7) MSEK.
 • Periodens resultat var -5,6 (0,0) MSEK.
 • Jämförelsestörande kostnader om 0,8 (0,7) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -15,1 (4,0) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

 • Den 2 februari 2018 förvärvades Gothia Protection Group. Verksamheten omsatte cirka 21 MSEK 2017 med en EBIT om 2,8 MSEK.
 • Ett betydande antal uppdrag har tecknats under avtalsperioden.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Rekrytering av ytterligare nyckelpersoner för framtida tillväxt.
 • Ett betydande antal uppdrag har tecknats efter rapportperiodens utgång.
 • Expansion i västra Sverige fortsätter med etablering av bevakningsverksamhet i Göteborg.
 • Strategiskt samarbetsavtal med GWS och vidareutveckling av larmcentralverksamheten.

Ord från VD

Nästa generations säkerhetsbolag

Vi har under lång tid sett säkerhetsmarknaden växa stadigt och ett ökande behov av våra tjänster. Under dessa år har vi växt betydligt snabbare än marknaden i övrigt och vunnit viktiga marknadsandelar. För att fortsätta denna resa har vi investerat mycket under det senaste året och skapat en större och starkare organisation. Viktiga områden som HR och ekonomi har utökats, vi har byggt upp en intern IT-avdelning och etablerat grunderna till en försäljningsavdelning.

Vår höga tillväxt till trots har vi aldrig haft en dedikerad säljorganisation. Den byggs upp i detta nu av vår nyligen rekryterade försäljningschef, som tillträdde sin tjänst den 1:a april. Försäljningsavdelningen kommer att ge oss en hel annan kraft att samordna och driva både produktutveckling och försäljning.

Vi har rekryterat ett flertal seniora personer för vår operativa verksamhet, inte minst två mycket kompetenta verksamhetschefer. Alla dessa drivna medarbetare är mitt uppe i att flytta fram våra positioner ytterligare och stärka vår roll som nästa generations säkerhetsbolag.

Ett av de mest spännande stegen framåt under första kvartalet är förvärvet av Gothia Protection Group (GPG) - ett fantastiskt tillskott till verksamhetsområdet Särskilda Tjänster. Utöver detta har vårt konsultativa specialistområde Särskilda Tjänster fått en verksamhetschef som börjar i höst. Samtidigt med detta introducerar vi tjänsten Global Support Services som ska byggas ihop med vår övervakningscentral. Dessa stora satsningar kostar. Vårt resultat under fjärde kvartalet 2017 påverkades negativt och vi har än högre kostnader under första kvartalet 2018. Därtill belastas resultatet av den höga tillväxten då resursförsörjning och rätt beläggningsnivå är en balansgång. Det är en utmaning vi löpande arbetar med för att minimera dess påverkan på lönsamheten.

Under tiden framöver kommer vi att fortsätta satsa aggressivt. Vi har ytterligare viktiga rekryteringar att göra men arbetet kommer alltmer att handla om att samordna de olika delar vi nu har byggt upp. Detta möjliggör för oss att växa vidare i ett mycket högt tempo. Vi lägger energi och fokus på att skapa den verksamhetsstruktur som ger alla förutsättningar för en mycket god lönsamhet på sikt. Vi är övertygade om att det är vad som tar oss till målet om 500 MSEK i omsättning och på lång sikt en EBITDA-marginal om minst 10%.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2018-05-24

Andrew Spry VD Tempest Security AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andrew Spry, vd Tempest Security
Andrew.spry@tempest.se

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 13.00 CET.

Om Tempest Security AB (publ)
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.


Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Adviser.Carl Höglund tillträder plats i ledningen hos Tempest Security

Carl Höglund tillträder i dag ledningen i Tempest Security AB (publ). Carl har varit hos Tempest Security sedan hösten 2017 och har i rollen som Senior Advisor varit en stor tillgång för organisationen. Carl har varit ansvarig för ett flertal projekt och kommer som en del av ledningen att ta ett större ansvar för utveckling av bolagets digitala tjänsteleverans.


KALLELSE till årsstämma i Tempest Security AB (publ)

Aktieägarna i Tempest Security AB (publ), org. nr 556936-8524, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019, klockan 16:00. Bolagsstämman kommer att hållas i konferenslokal på Rålambsvägen 17, -1 trappa, i Stockholm.


Lotta Iverstrand tillträder som CFO i Tempest Security

Lotta Iverstrand tillträder som ny CFO för Tempest Security AB (publ) den 1 maj 2019. Lotta har varit Head of Finance för Tempest Security sedan hösten 2017 och i den rollen suttit i koncernens ledningsgrupp. Som CFO tar Lotta även över ansvaret för investerarrelationer och MAR-åtföljnad.  Thomas Löfving går in i en ny roll som Senior Advisor med fokus på digital utveckling och strategisk affärsanalys, och lämnar samtidigt företagets ledningsgrupp.Tempest Security tecknar avtal med Stockholms tingsrätter med uppskattat värde om totalt 15 MSEK

Tempest Security AB (publ) har tecknat avropsavtal om bevakningstjänster med Stockholms tingsrätter rörande tingsrätterna i Stockholm, Solna, Attunda, Nacka och Södertörn.


Tempest Security AB (Publ) tecknar avtal om 228 MSEK med Scania CV AB i Sverige

Tempest Security har tecknat ett avtal med Scania CV AB i Sverige, ett världsledande företag inom transportlösningar, som startar 17 juni 2019.


Tempest Security AB (Publ) signs a 228 MSEK contract with Scania CV AB in Sweden

Tempest Security has signed a contract with Scania CV AB in Sweden, a world leading company in transport solutions, which starts 17 June 2019.


Tempest Security AB (publ) bokslutskommuniké 2018

Hög tillväxt, med fokus på utveckling och digitalisering

Fjärde kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 31% till 59,7 (45,7) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -4,9 (-7,9) MSEK.
 • Periodens resultat var -7,7 (-7,6) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om 0,1 (-3,3) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6,4 (1,9) MSEK.

Helåret 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 29% till 221,9 (171,4) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -16,2 (-3,2) MSEK.
 • Periodens resultat var -25,6 (-5,5) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -1,1 (-5,5) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13,0 (6,7) MSEK.

Tempest Security tecknar avtal med KTH, avtalet har ett förväntat ordervärde om 22 MSEK under avtalsperioden.

Tempest har tecknat ett avtal med KTH, Sveriges största tekniska universitet, som startar den 1 maj 2019. I uppdraget ingår omfattande stationär bevakning med väktare och hundförare i centrala Stockholm, Kista och Södertälje. Uppdraget sträcker sig över 2,5 år och ordervärdet beräknas uppgå till minst 22 MSEK under perioden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär