Tempest Security AB (publ) lanserar Tempest Global Watch och Tempest Global Watch Core

Tempest Security AB (publ) lanserar Tempest Global Watch och Tempest Global Watch Core Tempest Security AB (publ) har genom ett partnerskap med Global Warning System AB skapat lösningen Tempest Global Watch för affärsresenärer och andra personer som är i behov av ett trygghetsverktyg i sitt vardagliga arbete. Därutöver lanseras Tempest Global Watch Core, en förenklad version av Tempest Global Watch.

Tempest Global Watch blir den modernaste plattformen på marknaden. Den integreras med resenärens resebokningar och ger användaren möjlighet att dela sin position och ta emot relevanta varningar och information relaterad till användarens geografiska position. Användaren kan enkelt välja vilka länder som denne vill bevaka, följa händelseutvecklingen via kartor samt att ta del av trovärdiga lokala medier på sitt eget språk. Därutöver får resenären push-och SMS-varningar för att undvika problem som extrema väderförhållanden och naturkatastrofer, störningar i trafiken, politiska oroligheter och terroristhot.

Tempest Global Watch integrerar två säkerhetsverktyg: en app i resenärens telefon och webbportalen Instant Security Overview (ISO).

Tempest Global Watch använder i realtid GWS säkerhetsinformation från tusentals globala källor som nyhetsmedier, statliga institutioner, vetenskapliga institut, databaser samt sociala medier. Med hjälp av AI-teknik kan GWS snabbare identifiera och bedömma potentiella hot baserat på användarens nuvarande plats eller planerad destination. Allt innehåll granskas och sammanställs dygnet runt av ett team med analytiker och experter för att garantera korrekta varningar med relevant information till användaren om vad som hänt och vad resenären bör göra.

Tempest Global Watch Core är en enklare lösning anpassad för den lokala marknaden där resande inte är i fokus. Den inkluderar bland annat personlarm, spårning och spridning av viktig information kopplat till avgörande incidenter.

Både Tempest Global Watch och Tempest Global Watch Core är kopplat till vårt Security Operations Center (SOC), vilket gör lösningarna unika. Via vår SOC kan erfarna operatörer övervaka informationsflödet och inkommande larm och agera proaktivt när händelser inträffar, oavsett tid på dygnet. Tempests Security Operations Center verkar i en certifierad och auktoriserad larmcentral, vilket är ger ytterligare trygghet för våra kunder.

- Att lansera Tempest Global Watch är ytterligare en milstolpe för vårt bolags målsättning att bli den nästa generationens säkerhetsleverantör. Marknaden för affärsresenärer växer stadigt och det finns stor potential för vårt affärsområde Global Support Services. Vi möter också den lokala marknadens behov av trygghetsverktyg för både arbetsplats och hemmet med Tempest Global Watch. Det är en än så länge outvecklad marknad med likaledes stora möjligheter. Vi ser stora fördelar att möta båda dessa segment via vårt Security Operations Center (SOC), dygnet runt, årets alla dagar. Via vår SOC tar vi emot de incidenter användare rapporterar in och se till att stödinsatser sker, säger Andreas Ahnlund, Operations Manager Tempest Global Support Services.

- Vi är mycket glada över att en av de snabbast växande leverantörerna av säkerhetslösningar i Sverige har valt oss som partner och nu lanserar sin tjänst Tempest Global Watch. Detta är ytterligare en viktig milstolpe för GWS. Genom Tempest erbjuds en tjänst som är kopplad till en både proaktiv och reaktiv funktion i Tempests Security Operation Center och GWS fortsätter mot vårt långsiktiga mål att vara den världsledande leverantören av resesäkerhets- och trygghetsplattformar, konstaterar Andreas Rodman, VD för GWS.

Global Watch finns nu för nedladdning till både iPhone och Android.

2018-11-08

För att teckna abonnemang, vänligen kontakta:
Andreas Ahnlund, Operations Manager Global Support Services
andreas.ahnlund@tempest.se
+4672-2399653

Om Tempest Security AB (publ)
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Adviser.

Tempest Security tecknar avtal med Skandia Fastigheter

Tempest Security AB (publ) har ingått avtal med fastighetsbolaget Skandia Fastigheter (Skandia Köpcentrum AB) om leverans av bevaknings- och säkerhetstjänster till Mörby Centrum. Leveransen inleds 2 september och avtalet sträcker sig initialt över två år.Kommuniké från årsstämma i Tempest Security AB (publ) den 23 maj 2019

Tempest Security AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 23 maj 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades.


Tempest Security utser vice verkställande direktör

Tempest Security AB (publ) har idag utsett Marie Rosenquist Berthold till vice verkställande direktör i bolaget med ansvar för bolagets koncerngemensamma funktioner såsom marknadsföring, kommunikation, IT och HR. Marie har varit anställd i Tempest Security sedan hösten 2017 och har tills idag verkat som HR-chef, en roll som hon fortsatt behåller.


Tempest Security AB (publ) delårsrapport första kvartalet 2019

Fortsatt hög tillväxt men höga kostnader påverkar resultatet negativt

Första kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 24% till 57,6 (46,4) MSEK.
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -5,5 (-4,7) MSEK.
  • Periodens resultat var -8,2 (-5,6) MSEK.
  • Justerat för jämförelsestörande poster om 0,0 (1,1) MSEK uppgick periodens resultat till -8,2 (-6,7) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10,1 (-12,9) MSEK.Carl Höglund tillträder plats i ledningen hos Tempest Security

Carl Höglund tillträder i dag ledningen i Tempest Security AB (publ). Carl har varit hos Tempest Security sedan hösten 2017 och har i rollen som Senior Advisor varit en stor tillgång för organisationen. Carl har varit ansvarig för ett flertal projekt och kommer som en del av ledningen att ta ett större ansvar för utveckling av bolagets digitala tjänsteleverans.


KALLELSE till årsstämma i Tempest Security AB (publ)

Aktieägarna i Tempest Security AB (publ), org. nr 556936-8524, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019, klockan 16:00. Bolagsstämman kommer att hållas i konferenslokal på Rålambsvägen 17, -1 trappa, i Stockholm.


Lotta Iverstrand tillträder som CFO i Tempest Security

Lotta Iverstrand tillträder som ny CFO för Tempest Security AB (publ) den 1 maj 2019. Lotta har varit Head of Finance för Tempest Security sedan hösten 2017 och i den rollen suttit i koncernens ledningsgrupp. Som CFO tar Lotta även över ansvaret för investerarrelationer och MAR-åtföljnad.  Thomas Löfving går in i en ny roll som Senior Advisor med fokus på digital utveckling och strategisk affärsanalys, och lämnar samtidigt företagets ledningsgrupp.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär