Tempest Security AB (publ) lanserar Tempest Global Watch och Tempest Global Watch Core

Tempest Security AB (publ) lanserar Tempest Global Watch och Tempest Global Watch Core Tempest Security AB (publ) har genom ett partnerskap med Global Warning System AB skapat lösningen Tempest Global Watch för affärsresenärer och andra personer som är i behov av ett trygghetsverktyg i sitt vardagliga arbete. Därutöver lanseras Tempest Global Watch Core, en förenklad version av Tempest Global Watch.

Tempest Global Watch blir den modernaste plattformen på marknaden. Den integreras med resenärens resebokningar och ger användaren möjlighet att dela sin position och ta emot relevanta varningar och information relaterad till användarens geografiska position. Användaren kan enkelt välja vilka länder som denne vill bevaka, följa händelseutvecklingen via kartor samt att ta del av trovärdiga lokala medier på sitt eget språk. Därutöver får resenären push-och SMS-varningar för att undvika problem som extrema väderförhållanden och naturkatastrofer, störningar i trafiken, politiska oroligheter och terroristhot.

Tempest Global Watch integrerar två säkerhetsverktyg: en app i resenärens telefon och webbportalen Instant Security Overview (ISO).

Tempest Global Watch använder i realtid GWS säkerhetsinformation från tusentals globala källor som nyhetsmedier, statliga institutioner, vetenskapliga institut, databaser samt sociala medier. Med hjälp av AI-teknik kan GWS snabbare identifiera och bedömma potentiella hot baserat på användarens nuvarande plats eller planerad destination. Allt innehåll granskas och sammanställs dygnet runt av ett team med analytiker och experter för att garantera korrekta varningar med relevant information till användaren om vad som hänt och vad resenären bör göra.

Tempest Global Watch Core är en enklare lösning anpassad för den lokala marknaden där resande inte är i fokus. Den inkluderar bland annat personlarm, spårning och spridning av viktig information kopplat till avgörande incidenter.

Både Tempest Global Watch och Tempest Global Watch Core är kopplat till vårt Security Operations Center (SOC), vilket gör lösningarna unika. Via vår SOC kan erfarna operatörer övervaka informationsflödet och inkommande larm och agera proaktivt när händelser inträffar, oavsett tid på dygnet. Tempests Security Operations Center verkar i en certifierad och auktoriserad larmcentral, vilket är ger ytterligare trygghet för våra kunder.

- Att lansera Tempest Global Watch är ytterligare en milstolpe för vårt bolags målsättning att bli den nästa generationens säkerhetsleverantör. Marknaden för affärsresenärer växer stadigt och det finns stor potential för vårt affärsområde Global Support Services. Vi möter också den lokala marknadens behov av trygghetsverktyg för både arbetsplats och hemmet med Tempest Global Watch. Det är en än så länge outvecklad marknad med likaledes stora möjligheter. Vi ser stora fördelar att möta båda dessa segment via vårt Security Operations Center (SOC), dygnet runt, årets alla dagar. Via vår SOC tar vi emot de incidenter användare rapporterar in och se till att stödinsatser sker, säger Andreas Ahnlund, Operations Manager Tempest Global Support Services.

- Vi är mycket glada över att en av de snabbast växande leverantörerna av säkerhetslösningar i Sverige har valt oss som partner och nu lanserar sin tjänst Tempest Global Watch. Detta är ytterligare en viktig milstolpe för GWS. Genom Tempest erbjuds en tjänst som är kopplad till en både proaktiv och reaktiv funktion i Tempests Security Operation Center och GWS fortsätter mot vårt långsiktiga mål att vara den världsledande leverantören av resesäkerhets- och trygghetsplattformar, konstaterar Andreas Rodman, VD för GWS.

Global Watch finns nu för nedladdning till både iPhone och Android.

2018-11-08

För att teckna abonnemang, vänligen kontakta:
Andreas Ahnlund, Operations Manager Global Support Services
andreas.ahnlund@tempest.se
+4672-2399653

Om Tempest Security AB (publ)
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Adviser.

Tempest Security AB (publ) bokslutskommuniké 2018

Hög tillväxt, med fokus på utveckling och digitalisering

Fjärde kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 31% till 59,7 (45,7) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -4,9 (-7,9) MSEK.
 • Periodens resultat var -7,7 (-7,6) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om 0,1 (-3,3) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6,4 (1,9) MSEK.

Helåret 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 29% till 221,9 (171,4) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -16,2 (-3,2) MSEK.
 • Periodens resultat var -25,6 (-5,5) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -1,1 (-5,5) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13,0 (6,7) MSEK.

Tempest Security tecknar avtal med KTH, avtalet har ett förväntat ordervärde om 22 MSEK under avtalsperioden.

Tempest har tecknat ett avtal med KTH, Sveriges största tekniska universitet, som startar den 1 maj 2019. I uppdraget ingår omfattande stationär bevakning med väktare och hundförare i centrala Stockholm, Kista och Södertälje. Uppdraget sträcker sig över 2,5 år och ordervärdet beräknas uppgå till minst 22 MSEK under perioden.


Kroll announces cooperation agreement with Swedish firm Tempest Security AB (publ) expanding cyber risk solutions across Scandinavia

Kroll, a division of Duff & Phelps, a global leader in risk mitigation, investigations, compliance, cyber resilience, security and incident response solutions, today announced a new cooperation agreement (the "Cooperation Agreement") with Sweden-based Tempest Security AB (publ) providing cyber risk solutions to Tempest's clients across Scandinavia and around the world.


Tempest Security AB (publ) tecknar avtal om 2,19 MEUR (22,8 MSEK) med European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Tempest Security AB (publ) har vunnit en upphandling av säkerhetstjänster till EU-myndigheten europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC). Avtalet träder i kraft den omedelbart och sträcker sig över fyra år, inklusive optioner. Det totala ordervärdet förväntas uppgå till 2,19 MEUR, vilket per dags dato motsvarar 22,8 MSEK, under avtalsperioden inklusive optionsåren.


Tempest Security AB (publ) delårsrapport tredje kvartalet 2018

Markant lönsamhetsförbättring och fortsatt hög tillväxt

Tredje kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 31% till 59,1 (45,2) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -0,1 (2,2) MSEK.
 • Periodens resultat var -2,9 (1,1) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -0,1 (-0,7) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,8 (0,2) MSEK.

Niomånadersperioden jan-sep 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 29% till 162,2 (125,7) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -11,4 (4,8) MSEK.
 • Periodens resultat var -17,9 (2,1) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -1,4 (-2,4) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -21,7 (4,8) MSEK.

Tempest Security AB (publ) genomför riktad nyemission

Styrelsen i Tempest Security AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2018 beslutat att genomföra en riktad nyemission. Beslutet innebär att bolaget tillförs cirka 14 MSEK före emissionskostnader genom en riktad nyemission av 753 630 aktier till en teckningskurs om SEK 18,60 per aktie.Tempest Security AB (publ) lanserar Tempest Global Watch och Tempest Global Watch Core

Tempest Security AB (publ) lanserar Tempest Global Watch och Tempest Global Watch Core Tempest Security AB (publ) har genom ett partnerskap med Global Warning System AB skapat lösningen Tempest Global Watch för affärsresenärer och andra personer som är i behov av ett trygghetsverktyg i sitt vardagliga arbete. Därutöver lanseras Tempest Global Watch Core, en förenklad version av Tempest Global Watch.


Tempest Security AB (publ) tecknar avtal med Svenskt Näringsliv

Tempest Security AB (publ) har vunnit en upphandling av bevakningstjänster till Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer.


Tempest Security AB (publ) lanserar Global Support Services

Affärsresor är en mångmiljardmarknad globalt och svenska företag och organisationer har av tradition en hög andel affärsresenärer. Affärsresor blir allt längre och kombineras alltmer med privata resor för avkoppling. Resenärer önskar i allt större utsträckning att tjänster kopplade till resan är digitala och automatiserade. Att använda appar för att få en så smidig resa som möjligt är alltmer vanligt. Denna del av affärsresemarknaden är en mångmiljonindustri som växer kraftigt och har en hög utvecklingspotential.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: