TargetEveryone tillträder aktier i Digimatch AS

I enlighet med tidigare pressmeddelande av den 13 november 2017 har TargetEveryone nu tillträtt aktierna i Digimatch AS. Tillträdet har dragit ut på tiden då en förutsättning för köpet varit vissa kompletteringar i bolagets programvara, vilka nu genomförts.

Tillträdet avser 30 000 aktier vilket motsvarar 100 procent av det totala ägandet och rösterna.

Digimatch AS är ett ungt bolag med den senaste spetskompetensen inom lojalitets- och förmånsprogram för detaljhandel och serviceverksamheter. Bolaget har framför allt utvecklat egna system och metoder för etablering och drift av lojalitetsprogram.

Mot bakgrund av att hela köpeskillingen erläggs genom nyemitterade aktier i TargetEveryone AB, har styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat om att emittera 1 000 000 stycken nya aktier.

 • Teckningskursen uppgår till 5,01 per aktie i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
 • För existerande aktieägare resulterar emissionen i en utspädningseffekt om cirka 3 procent.
 • Genom emissionen ökar antalet utestående aktier från 29 830 799 till 30 830 799 aktier.
 • Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 5000000,064460870 SEK till 154 153 996,987380 SEK

Ägarna till Digimatch AS har förbundit sig att inte att inte avyttra dessa aktier i TargetEveryone fram till den 30 juni 2018.

Stockholm 2018-03-21

För mer information, kontakta
Fredric Forsman, styrelseordförande, fredric@targeteveryone.com, +46 73 978 78 44

Denna information är sådan information som TargetEveryone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2018 kl 08.55.

Om TargetEveryone
TargetEveryone är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA.
www.targeteveryone.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

Interim report April - June 2018

Second quarter

 • Net sales amounted to MSEK 6.1 (28.5) 
 • EBITDA amounted to MSEK -1.7 (2.3) 
 • EBIT amounted to MSEK -3.9 (-2.8) 
 • EBT amounted to MSEK -4.0 (-5.5) 
 • Earnings per share before dilutions amounted to SEK -0.08 (-0.15) 
 • Listed on Oslo Stock Exchange, Merkur Market INTERIM REPORT DATE


INTERIM REPORT DATE


Communique from the Annual General Meeting in TargetEveryOne on 28 June 2018

TargetEveryOne's Annual General Meeting was held on Thursday 28 June 2018 at the company's premises, Prästgatan 18 A in Stockholm.


Communique from the Annual General Meeting in TargetEveryOne on 28 June 2018

TargetEveryOne's Annual General Meeting was held on Thursday 28 June 2018 at the company's premises, Prästgatan 18 A in Stockholm.


NOMINATION COMMITTEE'S PROPOSED RESOLUTION FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF TARGETEVERYONE AB (PUBL)

Prior to the 2018 Annual General Meeting, TargetEveryone's Nomination Committee consisted of Bo Lindén (Chairman of the Nomination Committee), Nils Arne Tvedten and Tommy Hansen. In addition, the Chairman of the Board Fredric Forsman has been a member of the Nomination Committee. The Nomination Committee has submitted a proposal for a resolution at the Annual General Meeting as follows.


NOMINATION COMMITTEE'S PROPOSED RESOLUTION FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF TARGETEVERYONE AB (PUBL)

Prior to the 2018 Annual General Meeting, TargetEveryone's Nomination Committee consisted of Bo Lindén (Chairman of the Nomination Committee), Nils Arne Tvedten and Tommy Hansen. In addition, the Chairman of the Board Fredric Forsman has been a member of the Nomination Committee. The Nomination Committee has submitted a proposal for a resolution at the Annual General Meeting as follows.


TargetEveryOne AB (publ) - Information om stabilisering

Som tidigare kommunicerats den 28 maj 2018 blev Erbjudandet övertecknat i samband med notering av TargetEveryOne AB:s ("TargetEveryone" eller "Company", Merkur Market Trading Symbol: "TEONE-ME", NASDAQ First North Trading Symbol: "TEONE") aktier på Merkur Market ("Erbjudandet").


Emissionen registrerad och påbörjande av handel med aktier på Merkur Market

Som tidigare kommunicerats så blev TargetEveryOne AB:s spridningserbjudande i samband med paralellnoteringen på Merkur Market övertecknat och emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Bolagets aktiekapital uppgår numera till SEK 106 308 208 fördelat på 53 154 104 aktier med ett kvotvärde om SEK 2,00.


DELÅRSRAPPORT januari - mars 2018

Första kvartalet
 • Nettoomsättningen uppgick till 7,5 (29,1) Mkr
 • Resultat före avskrivningar -4,2 (2,0) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,4 (-2,9) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -10,4 (-5,9) Mkr.
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,32 (-0,16) kr

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i TargetEveryone AB (publ), org nr 556526-6748, kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: