TargetEveryone tillträder aktier i Digimatch AS

I enlighet med tidigare pressmeddelande av den 13 november 2017 har TargetEveryone nu tillträtt aktierna i Digimatch AS. Tillträdet har dragit ut på tiden då en förutsättning för köpet varit vissa kompletteringar i bolagets programvara, vilka nu genomförts.

Tillträdet avser 30 000 aktier vilket motsvarar 100 procent av det totala ägandet och rösterna.

Digimatch AS är ett ungt bolag med den senaste spetskompetensen inom lojalitets- och förmånsprogram för detaljhandel och serviceverksamheter. Bolaget har framför allt utvecklat egna system och metoder för etablering och drift av lojalitetsprogram.

Mot bakgrund av att hela köpeskillingen erläggs genom nyemitterade aktier i TargetEveryone AB, har styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat om att emittera 1 000 000 stycken nya aktier.

 • Teckningskursen uppgår till 5,01 per aktie i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
 • För existerande aktieägare resulterar emissionen i en utspädningseffekt om cirka 3 procent.
 • Genom emissionen ökar antalet utestående aktier från 29 830 799 till 30 830 799 aktier.
 • Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 5000000,064460870 SEK till 154 153 996,987380 SEK

Ägarna till Digimatch AS har förbundit sig att inte att inte avyttra dessa aktier i TargetEveryone fram till den 30 juni 2018.

Stockholm 2018-03-21

För mer information, kontakta
Fredric Forsman, styrelseordförande, fredric@targeteveryone.com, +46 73 978 78 44

Denna information är sådan information som TargetEveryone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2018 kl 08.55.

Om TargetEveryone
TargetEveryone är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA.
www.targeteveryone.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se


TargetEveryone forecasts a 2019 full year revenue of MSEK 60

TargetEveryone finalized Beta version of its new Martech platform SpectrumOne on December 1st as planned. The company is now approaching customers with this new and unique software combining market analysis, customer segmentation and 1-1 communication features. The strategy is to approach the Norwegian market first, and quickly expand to Sweden by the first half year before further international expansion. Based on thorough market analysis, TargetEveryone has identified more than 1000 potential customers in the Swedish and Norwegian market. Considering that a SpectrumOne subscription to some extent is a strategic decision, the sales process is expected to last for one to six months.


Financial calendar 2019Interim report July - September 2018

Third quarter

 •  Net sales amounted to MSEK 3.2 (13.7)
 •  EBITDA amounted to MSEK -7.4 (13.7)
 •  EBIT amounted to MSEK -10.3 (10.7)
 •  EBT amounted to MSEK -10.4 (4.6)
 •  Earnings per share before dilutions amounted to SEK -0.23 (0.09)
 •  Appointed Torkel Johannessen as new CEO

First nine months

 •  Net sales amounted to MSEK 16.8 (70.5)
 •  EBITDA amounted to MSEK -15.7 (18.0)
 •  EBIT amounted to MSEK -23.3 (5.1)
 •  EBT amounted to MSEK -27.2 (-6.7)
 •  Earnings per share before dilutions amounted to SEK -0.58 (-0.22)

Bulletin from the Extraordinary General Meeting on November 13, 2018

The extraordinary general meeting in TargetEveryone AB (publ) (the "Company") was held at, Kungsgatan 37 in Stockholm, on November 13, 2018.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: