Delårsrapport januari - september 2017

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,7 (22,8) Mkr
 • Resultat före avskrivningar 13,7 (-1,9) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,8 (-7,6) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till 4,6 (-8,8) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till 0,10 (-0,29) kr
 • SPA tecknat med Link Mobility om försäljning av ViaNett AS

Nio månader

 • Nettoomsättningen uppgick till 70,5 (70,0) Mkr
 • Resultat före avskrivningar 18,0 (-10,4) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,1 (-25,7) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -6,7 (-29,2) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,23 (-0,96) kr

Händelser efter periodens utgång

 • Efter periodens utgång har TargetEveryone förvärvat ett norskt bolag inom lojalitet och förmånsprogram

VD har ordet

Med fokus på att vinna framtidens reklammarknad
- så skapar vi förutsättningar för tillväxt

Vi satsar nu hårdare än vi någonsin gjort och bygger upp allt mer kunskap om våra kunder och utvecklar bättre produkter och tjänster i ett ännu högre tempo. Det finns bara en målsättning och det är att fånga upp den efterfrågan som vi ser ökar snabbt på marknaden. Att bli bäst är bara ett av flera mål.

Det här vill jag 
I samma ögonblick som jag insåg att avyttringen av ViaNett och Sendega skulle lyckas så började visionen om att ta TargetEveryone till nästa nivå att konkretiseras. I första hand ser jag framför mig ett TargetEveryone med de mest överlägsna och modernaste produkterna, byggda på en plattform med den senaste arkitekturen och med tjänster som designats för att vara intuitiva och självinstruerande. Nu tar vi det steget, och vi gör det snabbare än vad vi tänkt tidigare.

Det här gör vi
De finansiella muskler som frigjorts i och med försäljningen av ViaNett och Sendega ska användas och omsättas för att skapa ökat aktievärde. Därför tog jag beslut om att omgående stärka management, utöka den tekniska kompetensen och snabba på den internationella expansionen. Vi kan inte banta oss till framgång. Vi kan heller inte spara oss till en tillväxt.

Det här händer just nu
Jag har i tidigare kvartalsrapporter beskrivit den radikala omstöpning av reklammarknaden som just nu pågår. Orsaken är att mängden tillgänglig och kommunicerad data ökar explosionsartat. Förändringen öppnar för insiktsdrivna marknadsprodukter där selekteringen av gigantiska datavolymer sker blixtsnabbt. Därmed får beslutsunderlagen en helt annan precision än någonsin tidigare. Det är i detta segment som TargetEveryone befinner sig och ska växa. Q3-resultatet Avyttringen av ViaNett och Sendega innebar med automatik att endast under första halvan av kvartalet kunde vi tillgodoräkna oss de sålda bolagens resultaträkningar. Det i sin tur gjorde att omsättningen uppgick till 13,7 Mkr vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år.

Vi har fortfarande samma fina bruttomarginal på TargetEveryones tjänster, dvs mellan 40 - 60 procent. Detta framgår inte med all tydlighet i rapporten. Det finns både historiska fel som vi behövt korrigera i kvartalet och den lägre bruttomarginalen från ViaNett och Sendega som slår igenom. EBITDA uppgick till 13,7 Mkr inklusive reavinsten från försäljning av ViaNett, vilket är en kraftig förbättring jämfört med motsvarande period 2016.

Prognos 2017
Försäljningen av ViaNett och Sendega har inte påverkat vår befintliga EBITDA-prognos för 2017. Jag räknar med att vi håller vår budget för kvarvarande verksamheten efter försäljningen av ViaNett och fördubblar omsättningen under första halvåret och sedan fördubblar den igen under andra halvåret. Samtidigt ser jag högre kostnader. Det finns just nu ett fönster på världsmarknaden för produkter som TargetEveryone och det är min målsättning att göra en stenhård satsning för att fånga den möjligheten. Att efterfrågan är mycket stor har vi fått bekräftat i flera omgångar, bl a genom affärerna med Coop, Avinor, Tilbords och Boy of Europe. Under de senaste månaderna har vi lämnat offerter till ett högre värde än någonsin förut.

Totalt har vi 6 miljoner NOK i utestående offerter nu när halva Q4 gått, vilket är en tredubbling jämfört med vad vi hade i Q3. Och vi räknar med att värdet av utestående offerter per månad kommer att öka ytterligare framöver Denna kommande expansion är det främsta skälet till att jag och styrelsen efter kvartalets utgång valt att förvärva DigiMatch AS och då få en utmärkt förstärkning av ledningsgruppen. Vi tittar även på förvärv av teknikbolag för att också inom detta området stärka upp verksamheten, både tekniskt och managementmässigt.

Det är min övertygelse att vi kommer att inleda 2018 med bättre laguppställning och större efterfrågan än vad vi inlett något år tidigare. 

STOCKHOLM NOVEMBER 2017
BJØRN FORSLUND, CEO

KOMMANDE RAPPORTER
Bokslutskommuniké 2017
2018-02-13

Delårsrapport januari - mars 2018
2018-05-09 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Fredric Forsman, ordförande
Peter Håkansson, ledamot
Torkel Johannessen, ledamot
Matt Harris, ledamot 

För ytterligare information kontakta:
Bjørn Forslund, CEO,
+47 484-83-838,
bjorn@targeteveryone.com

Jan Benjaminson, CFO,
+46 70-666-93-88,
jan@targeteveryone.com

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

Om TargetEveryone

TargetEveryone hjälper företag att på en strategisk nivå etablera en effektiv digital 1 to 1 marknadsföring på ett kostnadseffektivt sätt. Hela tjänsten erbjuds som en cloudtjänst där aktivering av en kund sker momentant och ingen installation behövs på kundens sida. TargetEveryOne har idag över 3 000 kunder i mer än 150 länder och en stark tillväxt eftersom marknadsföringskostnaden överförs från traditionella media till digitala media. Bland kunderna finns Nespresso, Coop, Vita, Match, Boys of Europe, Jean Paul, Cirkel K och Röda Korset.

www.targeteveryone.com

Kommuniké från extra bolagsstämman i TargetEveryone

TargetEveryone AB (publ) höll under måndagen den 26 mars 2018 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


TargetEveryone tillträder aktier i Digimatch AS

I enlighet med tidigare pressmeddelande av den 13 november 2017 har TargetEveryone nu tillträtt aktierna i Digimatch AS. Tillträdet har dragit ut på tiden då en förutsättning för köpet varit vissa kompletteringar i bolagets programvara, vilka nu genomförts.


Kallelse till extra bolagsstämma i TargetEveryOne

Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ), org. nr. 556526-6748 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 mars 2018 klockan 10 i Bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm.


TargetEveryOne avser att genomföra spridningsemission inför en planerad parallellnotering på Oslo Merkur Market

Styrelsen i TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Bolaget") har för avsikt att genomföra en spridningsemission till den norska allmänheten och institutionella investerare inför planerad parallellnotering på Oslo Merkur Market. I anledning av detta kommer Bolaget inom kort att kalla till en extra bolagsstämma där det föreslås att ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om nyemission av aktier i samband med en sådan spridningsemission.


Bokslutskommuniké januari - december 2017

Fjärde kvartalet1

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,8 (32,0) Mkr
 • Resultat före avskrivningar -2,6 (0,9) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-4,2) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -9,0 (-6,3) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,31 (-0,15) kr
 • Förvärv av 30 % av Cloud Explorers AS och SLA om förvärv av hela DigiMatch AS

Tolv månader2

 • Nettoomsättningen uppgick till 78,3 (101,9) Mkr
 • Resultat före avskrivningar 15,4 (-9,3) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (-29,4) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -16,1 (-35,4) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,53 (-1,08) kr

1i jämförelsesiffrorna ingår ViaNett och Sendega under hela perioden
2i jämförelsesiffrorna ingår ViaNett och Sendega under hela perioden och för innevarande år ingår bolagen fram till och med 15 augusti 2017, dvs 7,5 månadern.


TargetEveryone överväger parallellhandel på Oslobörsen

Under det gångna året har uppmärksamheten för TargetEveryone som bolag och för dess tjänster blivit allt större i vårt norska grannland. Ledningen för TargetEveryone har medverkat både vid ett flertal investerarträffar och i finansmedia i Oslo med positiv återkoppling.


TargetEveryone considers parallel trading on the Oslo Stock Exchange

During the past year, TargetEveryone has received more and more attention in Norway. The management of TargetEveryone has participated at several investment events and got attention in financial media in Oslo both with positive feedback.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: