Bokslutskommuniké januari - december 2017

Fjärde kvartalet1

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,8 (32,0) Mkr
 • Resultat före avskrivningar -2,6 (0,9) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-4,2) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -9,0 (-6,3) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,31 (-0,15) kr
 • Förvärv av 30 % av Cloud Explorers AS och SLA om förvärv av hela DigiMatch AS

Tolv månader2

 • Nettoomsättningen uppgick till 78,3 (101,9) Mkr
 • Resultat före avskrivningar 15,4 (-9,3) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (-29,4) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -16,1 (-35,4) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,53 (-1,08) kr

1i jämförelsesiffrorna ingår ViaNett och Sendega under hela perioden
2i jämförelsesiffrorna ingår ViaNett och Sendega under hela perioden och för innevarande år ingår bolagen fram till och med 15 augusti 2017, dvs 7,5 månadern.

Händelser efter periodens utgång

 • Efter periodens utgång har styrelsen i TargetEveryone beslutat överväga en dubbelnotering på den norska börsen.

VD har ordet

Pusselbitarna är på plats för att möta en framtida succé

Strategin är klar, vi är fokuserade och klarar av att tacka nej till dåliga affärer, vår plattform är skalbar, affärsmodellen bevisad, Go2Market-modellen är effektiv och management exekverar.

Q4-resultatet
En kraftig tillväxt men en lägre omsättning, hur hänger det ihop?
Svaret är att Q4 är första kvartalet utan intäkter från ViaNett. I mitten av augusti avyttrades ViaNett för att vi skulle kunna fokusera på vår kärnverksamhet som har mycket högre marginaler och betydligt snabbare tillväxt. Ja, kärnverksamheten växer så det knakar, med bland annat en tredubblad omsättning på tolv månader. Nedanstående stapeldiagram visar vår tillväxt i Norge, samt omsättningsmix. Vi håller också det utlovade målet att nå ett EBITDA på 15 Mkr för helåret 2017 med hjälp av reavinsten från försäljningen av ViaNett.

Året som gått
Grunden för 2017 lades i slutet av 2016 när vi genomförde en strategisk övning där hela bolaget samlades under tre dagar och diskuterade återkoppling från kunder, input från olika projekt och framtiden rent allmänt.
Detta gjorde att vi under 2017 har genomfört det vi menar är riktigt för en framtida succé. Vi sålde ViaNett eftersom det var en ren SMS-aggregator. Och vi fick bra betalt. Vi köpte DigiMatch och Cloud Explorers, där framför allt sistnämnda har en exceptionell kunskap inom Big Data.
Vi förstärkte management.
Vi strömlinjeformade våra interna processer.
Vi utvecklade vår partnerskapsmodell.
Vi genererade en enastående tillväxt.

Framtiden
Vad förväntar vi oss de kommande åren?
Alla de marknadsrapporter jag tagit del av visar tydligt att vår bransch kommer att ha en genomsnittlig tvåsiffrig omsättningstillväxt per år. Detta kommer att fortgå under åren fram till 2025.
För vår del bedömer jag att tillväxten kommer att fortsätta i samma snabba takt under 2018 som den gjort under 2017.

Vad hjälper vi våra kunder med?
Våra kunder har många beslut att fatta inför sina digitala marknadsföringskampanjer:

Vem skall de skicka till?
Är det överhuvudtaget tillåtet att skicka något?
När är det rätt timing att skicka?
Vilket innehåll skall vara med?
Vilken distributionskanal är effektivast?
Vilken dag och vilken tid ger bäst resultat?
Vad blev effekten av utskicken?

Detta är frågeställningar som TargetEveryone hjälper sina kunder med och därför vinner vår plattform nya affärer varje vecka. Det finns många förbättringsområden för kunden. Totalbilden är komplex men vår digitala plattform administrerar och organiserar dessa problem på ett elegant och effektivt sätt. Men vi önskar att bli ännu bättre och släpper inom kort en helt ny version av vår plattform. Denna har vi jobbat med de sista två åren och den har allt av det sista inom teknologi och är på vissa områden flera hundra procent effektivare än dagens version. Jag är helt övertygad om att marknaden och våra konkurrenter kommer att bli tagna lite på sängen.

Nyckelord för nästa version är Big Data management, Advanced Segmentation, increased Usability, Machine Learning, Artificial Intelligence, Workflow management, Real-time processing, POS connector.

Parallellnotering i Oslo
Vi har sedan introduktionen på First North fått allt fler norska aktieägare. Därför vill vi göra det enklare för norrmän att handla i vår aktie och att överbrygga den mentala barriär som det de facto innebär att handla utanför landets gränser.

Tilläggas kan att den största norska banken inte stödjer handel från Norge på svenska First North. För att få bra handel i aktien i Norge kommer vi att genomföra en spridningsemission till norska allmänheten vilket också säkrar kapital till vår framtida expansion. Min bedömning som bolagets VD och största ägare är att detta kommer skapa ett större värde för oss aktieägare. Nu ska vi tillsammans lyfta TargetEveryone till ännu en nivå under 2018.

OSLO FEBRUARI 2018 BJØRN FORSLUND, CEO

KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport januari - mars 2018 2018-05-09

Rapporten i sin helhet bifogas.

Fredric Forsman, ordförande
Peter Håkansson, ledamot
Torkel Johannessen, ledamot
Matt Harris, ledamot

För ytterligare information kontakta:
Bjørn Forslund, CEO,
+47 484-83-838,
bjorn@targeteveryone.com
Jan Benjaminson, CFO,
+46 70-666-93-88,
jan@targeteveryone.com

Om TargetEveryone

TargetEveryone hjälper företag att på en strategisk nivå etablera en effektiv digital 1 to 1 marknadsföring på ett kostnadseffektivt sätt. Hela tjänsten erbjuds som en cloudtjänst där aktivering av en kund sker momentant och ingen installation behövs på kundens sida. TargetEveryOne har idag över 3 000 kunder i mer än 150 länder och en stark tillväxt eftersom marknadsföringskostnaden överförs från traditionella media till digitala media. Bland kunderna finns Nespresso, Coop, Vita, Match, Boys of Europe, Jean Paul, Cirkel K och Röda Korset.

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

Förtydligande: TargetEveryone AB - Förlängning av ansökningsperioden

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Med referens till pressrelease som publicerades imorse önskar bolaget lämna följande förtydligande:


Förlängning av ansökningsperioden

TargetEvery har beslutat att förlänga ansökningsperioden i Erbjudandet som kommunicerades den 3 maj 2018.


TargetEveryone AB - Offentliggörande av prospekt

Prospektet för Erbjudandet ("Prospektet") har idag godkänts av Finansinspektionen. Därefter passporterades prospektet för användning i Norge. Prospektet publiceras idag och är, med förbehåll för regleringsbegränsningar i vissa jurisdiktioner, tillgängligt på www.targeteveryone.com och www.sb1markets.no. Kopior av Prospektet kan också erhållas utan kostnad från och med samma datum genom att kontakta Bolaget eller Sole Bookrunner (såsom definieras nedan).


TargetEveryone AB - Publication of Prospectus

The prospectus for the Offering (the "Prospectus") was approved today by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen). Subsequently, the prospectus was passported for use in Norway. The Prospectus is published today and is, subject to regulatory restrictions in certain jurisdictions, available at www.targeteveryone.com and www.sb1markets.no. Hard copies of the Prospectus may also be obtained free of charge by contacting the Company or the Sole Bookrunner (as defined below).


TargetEveryone AB - Tillkännagivande om villkor för erbjudande

Med hänvisning till tidigare pressmeddelande avseende TargetEveryone AB:s ("TargetEveryone" eller "Bolaget") avsikt att noteras på Merkur Market och i samband därmed erbjuda aktier, har Bolaget beslutat om villkoren för sådant erbjudande ("Erbjudandet").


TargetEveryone AB - Announcement of Terms of Offering

[May 3, 2018]: Further to previous press releases regarding TargetEveryone AB's ("TargetEveryone" or the "Company") intention to list on Merkur Market and to offer shares in conjunction therewith, the Company has resolved the terms of such offering (the "Offering").


Ny CFO i TargetEveryone

TargetEveryone AB har utsett Vegard Brattum som ny CFO. Vegard kommer närmast från Posten Norge AS där han haft olika postioner bl. a. som ansvarig för M & A. Jan Benjaminson lämnar positionen som CFO för andra uppdrag men kommer att fortsätta att vara behjälplig om behov uppstår.


Kommuniké från extra bolagsstämman i TargetEveryone

TargetEveryone AB (publ) höll under måndagen den 26 mars 2018 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: