Bokslutskommuniké januari - december 2017

Fjärde kvartalet1

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,8 (32,0) Mkr
 • Resultat före avskrivningar -2,6 (0,9) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-4,2) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -9,0 (-6,3) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,31 (-0,15) kr
 • Förvärv av 30 % av Cloud Explorers AS och SLA om förvärv av hela DigiMatch AS

Tolv månader2

 • Nettoomsättningen uppgick till 78,3 (101,9) Mkr
 • Resultat före avskrivningar 15,4 (-9,3) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (-29,4) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -16,1 (-35,4) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,53 (-1,08) kr

1i jämförelsesiffrorna ingår ViaNett och Sendega under hela perioden
2i jämförelsesiffrorna ingår ViaNett och Sendega under hela perioden och för innevarande år ingår bolagen fram till och med 15 augusti 2017, dvs 7,5 månadern.

Händelser efter periodens utgång

 • Efter periodens utgång har styrelsen i TargetEveryone beslutat överväga en dubbelnotering på den norska börsen.

VD har ordet

Pusselbitarna är på plats för att möta en framtida succé

Strategin är klar, vi är fokuserade och klarar av att tacka nej till dåliga affärer, vår plattform är skalbar, affärsmodellen bevisad, Go2Market-modellen är effektiv och management exekverar.

Q4-resultatet
En kraftig tillväxt men en lägre omsättning, hur hänger det ihop?
Svaret är att Q4 är första kvartalet utan intäkter från ViaNett. I mitten av augusti avyttrades ViaNett för att vi skulle kunna fokusera på vår kärnverksamhet som har mycket högre marginaler och betydligt snabbare tillväxt. Ja, kärnverksamheten växer så det knakar, med bland annat en tredubblad omsättning på tolv månader. Nedanstående stapeldiagram visar vår tillväxt i Norge, samt omsättningsmix. Vi håller också det utlovade målet att nå ett EBITDA på 15 Mkr för helåret 2017 med hjälp av reavinsten från försäljningen av ViaNett.

Året som gått
Grunden för 2017 lades i slutet av 2016 när vi genomförde en strategisk övning där hela bolaget samlades under tre dagar och diskuterade återkoppling från kunder, input från olika projekt och framtiden rent allmänt.
Detta gjorde att vi under 2017 har genomfört det vi menar är riktigt för en framtida succé. Vi sålde ViaNett eftersom det var en ren SMS-aggregator. Och vi fick bra betalt. Vi köpte DigiMatch och Cloud Explorers, där framför allt sistnämnda har en exceptionell kunskap inom Big Data.
Vi förstärkte management.
Vi strömlinjeformade våra interna processer.
Vi utvecklade vår partnerskapsmodell.
Vi genererade en enastående tillväxt.

Framtiden
Vad förväntar vi oss de kommande åren?
Alla de marknadsrapporter jag tagit del av visar tydligt att vår bransch kommer att ha en genomsnittlig tvåsiffrig omsättningstillväxt per år. Detta kommer att fortgå under åren fram till 2025.
För vår del bedömer jag att tillväxten kommer att fortsätta i samma snabba takt under 2018 som den gjort under 2017.

Vad hjälper vi våra kunder med?
Våra kunder har många beslut att fatta inför sina digitala marknadsföringskampanjer:

Vem skall de skicka till?
Är det överhuvudtaget tillåtet att skicka något?
När är det rätt timing att skicka?
Vilket innehåll skall vara med?
Vilken distributionskanal är effektivast?
Vilken dag och vilken tid ger bäst resultat?
Vad blev effekten av utskicken?

Detta är frågeställningar som TargetEveryone hjälper sina kunder med och därför vinner vår plattform nya affärer varje vecka. Det finns många förbättringsområden för kunden. Totalbilden är komplex men vår digitala plattform administrerar och organiserar dessa problem på ett elegant och effektivt sätt. Men vi önskar att bli ännu bättre och släpper inom kort en helt ny version av vår plattform. Denna har vi jobbat med de sista två åren och den har allt av det sista inom teknologi och är på vissa områden flera hundra procent effektivare än dagens version. Jag är helt övertygad om att marknaden och våra konkurrenter kommer att bli tagna lite på sängen.

Nyckelord för nästa version är Big Data management, Advanced Segmentation, increased Usability, Machine Learning, Artificial Intelligence, Workflow management, Real-time processing, POS connector.

Parallellnotering i Oslo
Vi har sedan introduktionen på First North fått allt fler norska aktieägare. Därför vill vi göra det enklare för norrmän att handla i vår aktie och att överbrygga den mentala barriär som det de facto innebär att handla utanför landets gränser.

Tilläggas kan att den största norska banken inte stödjer handel från Norge på svenska First North. För att få bra handel i aktien i Norge kommer vi att genomföra en spridningsemission till norska allmänheten vilket också säkrar kapital till vår framtida expansion. Min bedömning som bolagets VD och största ägare är att detta kommer skapa ett större värde för oss aktieägare. Nu ska vi tillsammans lyfta TargetEveryone till ännu en nivå under 2018.

OSLO FEBRUARI 2018 BJØRN FORSLUND, CEO

KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport januari - mars 2018 2018-05-09

Rapporten i sin helhet bifogas.

Fredric Forsman, ordförande
Peter Håkansson, ledamot
Torkel Johannessen, ledamot
Matt Harris, ledamot

För ytterligare information kontakta:
Bjørn Forslund, CEO,
+47 484-83-838,
bjorn@targeteveryone.com
Jan Benjaminson, CFO,
+46 70-666-93-88,
jan@targeteveryone.com

Om TargetEveryone

TargetEveryone hjälper företag att på en strategisk nivå etablera en effektiv digital 1 to 1 marknadsföring på ett kostnadseffektivt sätt. Hela tjänsten erbjuds som en cloudtjänst där aktivering av en kund sker momentant och ingen installation behövs på kundens sida. TargetEveryOne har idag över 3 000 kunder i mer än 150 länder och en stark tillväxt eftersom marknadsföringskostnaden överförs från traditionella media till digitala media. Bland kunderna finns Nespresso, Coop, Vita, Match, Boys of Europe, Jean Paul, Cirkel K och Röda Korset.

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

Bokslutskommuniké januari - december 2017

Fjärde kvartalet1

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,8 (32,0) Mkr
 • Resultat före avskrivningar -2,6 (0,9) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-4,2) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -9,0 (-6,3) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,31 (-0,15) kr
 • Förvärv av 30 % av Cloud Explorers AS och SLA om förvärv av hela DigiMatch AS

Tolv månader2

 • Nettoomsättningen uppgick till 78,3 (101,9) Mkr
 • Resultat före avskrivningar 15,4 (-9,3) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (-29,4) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -16,1 (-35,4) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,53 (-1,08) kr

1i jämförelsesiffrorna ingår ViaNett och Sendega under hela perioden
2i jämförelsesiffrorna ingår ViaNett och Sendega under hela perioden och för innevarande år ingår bolagen fram till och med 15 augusti 2017, dvs 7,5 månadern.

Händelser efter periodens utgång

 • Efter periodens utgång har styrelsen i TargetEveryone beslutat överväga en dubbelnotering på den norska börsen.

VD har ordet

Pusselbitarna är på plats för att möta en framtida succé

Strategin är klar, vi är fokuserade och klarar av att tacka nej till dåliga affärer, vår plattform är skalbar, affärsmodellen bevisad, Go2Market-modellen är effektiv och management exekverar.

Q4-resultatet
En kraftig tillväxt men en lägre omsättning, hur hänger det ihop?
Svaret är att Q4 är första kvartalet utan intäkter från ViaNett. I mitten av augusti avyttrades ViaNett för att vi skulle kunna fokusera på vår kärnverksamhet som har mycket högre marginaler och betydligt snabbare tillväxt. Ja, kärnverksamheten växer så det knakar, med bland annat en tredubblad omsättning på tolv månader. Nedanstående stapeldiagram visar vår tillväxt i Norge, samt omsättningsmix. Vi håller också det utlovade målet att nå ett EBITDA på 15 Mkr för helåret 2017 med hjälp av reavinsten från försäljningen av ViaNett.

Året som gått
Grunden för 2017 lades i slutet av 2016 när vi genomförde en strategisk övning där hela bolaget samlades under tre dagar och diskuterade återkoppling från kunder, input från olika projekt och framtiden rent allmänt.
Detta gjorde att vi under 2017 har genomfört det vi menar är riktigt för en framtida succé. Vi sålde ViaNett eftersom det var en ren SMS-aggregator. Och vi fick bra betalt. Vi köpte DigiMatch och Cloud Explorers, där framför allt sistnämnda har en exceptionell kunskap inom Big Data.
Vi förstärkte management.
Vi strömlinjeformade våra interna processer.
Vi utvecklade vår partnerskapsmodell.
Vi genererade en enastående tillväxt.

Framtiden
Vad förväntar vi oss de kommande åren?
Alla de marknadsrapporter jag tagit del av visar tydligt att vår bransch kommer att ha en genomsnittlig tvåsiffrig omsättningstillväxt per år. Detta kommer att fortgå under åren fram till 2025.
För vår del bedömer jag att tillväxten kommer att fortsätta i samma snabba takt under 2018 som den gjort under 2017.

Vad hjälper vi våra kunder med?
Våra kunder har många beslut att fatta inför sina digitala marknadsföringskampanjer:

Vem skall de skicka till?
Är det överhuvudtaget tillåtet att skicka något?
När är det rätt timing att skicka?
Vilket innehåll skall vara med?
Vilken distributionskanal är effektivast?
Vilken dag och vilken tid ger bäst resultat?
Vad blev effekten av utskicken?

Detta är frågeställningar som TargetEveryone hjälper sina kunder med och därför vinner vår plattform nya affärer varje vecka. Det finns många förbättringsområden för kunden. Totalbilden är komplex men vår digitala plattform administrerar och organiserar dessa problem på ett elegant och effektivt sätt. Men vi önskar att bli ännu bättre och släpper inom kort en helt ny version av vår plattform. Denna har vi jobbat med de sista två åren och den har allt av det sista inom teknologi och är på vissa områden flera hundra procent effektivare än dagens version. Jag är helt övertygad om att marknaden och våra konkurrenter kommer att bli tagna lite på sängen.

Nyckelord för nästa version är Big Data management, Advanced Segmentation, increased Usability, Machine Learning, Artificial Intelligence, Workflow management, Real-time processing, POS connector.

Parallellnotering i Oslo
Vi har sedan introduktionen på First North fått allt fler norska aktieägare. Därför vill vi göra det enklare för norrmän att handla i vår aktie och att överbrygga den mentala barriär som det de facto innebär att handla utanför landets gränser.

Tilläggas kan att den största norska banken inte stödjer handel från Norge på svenska First North. För att få bra handel i aktien i Norge kommer vi att genomföra en spridningsemission till norska allmänheten vilket också säkrar kapital till vår framtida expansion. Min bedömning som bolagets VD och största ägare är att detta kommer skapa ett större värde för oss aktieägare. Nu ska vi tillsammans lyfta TargetEveryone till ännu en nivå under 2018.

OSLO FEBRUARI 2018 BJØRN FORSLUND, CEO

KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport januari - mars 2018 2018-05-09

Rapporten i sin helhet bifogas.

Fredric Forsman, ordförande
Peter Håkansson, ledamot
Torkel Johannessen, ledamot
Matt Harris, ledamot

För ytterligare information kontakta:
Bjørn Forslund, CEO,
+47 484-83-838,
bjorn@targeteveryone.com
Jan Benjaminson, CFO,
+46 70-666-93-88,
jan@targeteveryone.com

Om TargetEveryone

TargetEveryone hjälper företag att på en strategisk nivå etablera en effektiv digital 1 to 1 marknadsföring på ett kostnadseffektivt sätt. Hela tjänsten erbjuds som en cloudtjänst där aktivering av en kund sker momentant och ingen installation behövs på kundens sida. TargetEveryOne har idag över 3 000 kunder i mer än 150 länder och en stark tillväxt eftersom marknadsföringskostnaden överförs från traditionella media till digitala media. Bland kunderna finns Nespresso, Coop, Vita, Match, Boys of Europe, Jean Paul, Cirkel K och Röda Korset.

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

Kallelse till extra bolagsstämma i TargetEveryOne

Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ), org. nr. 556526-6748 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 mars 2018 klockan 10 i Bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm.


TargetEveryOne avser att genomföra spridningsemission inför en planerad parallellnotering på Oslo Merkur Market

Styrelsen i TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Bolaget") har för avsikt att genomföra en spridningsemission till den norska allmänheten och institutionella investerare inför planerad parallellnotering på Oslo Merkur Market. I anledning av detta kommer Bolaget inom kort att kalla till en extra bolagsstämma där det föreslås att ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om nyemission av aktier i samband med en sådan spridningsemission.


Bokslutskommuniké januari - december 2017

Fjärde kvartalet1

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,8 (32,0) Mkr
 • Resultat före avskrivningar -2,6 (0,9) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-4,2) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -9,0 (-6,3) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,31 (-0,15) kr
 • Förvärv av 30 % av Cloud Explorers AS och SLA om förvärv av hela DigiMatch AS

Tolv månader2

 • Nettoomsättningen uppgick till 78,3 (101,9) Mkr
 • Resultat före avskrivningar 15,4 (-9,3) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (-29,4) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -16,1 (-35,4) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,53 (-1,08) kr

1i jämförelsesiffrorna ingår ViaNett och Sendega under hela perioden
2i jämförelsesiffrorna ingår ViaNett och Sendega under hela perioden och för innevarande år ingår bolagen fram till och med 15 augusti 2017, dvs 7,5 månadern.


TargetEveryone överväger parallellhandel på Oslobörsen

Under det gångna året har uppmärksamheten för TargetEveryone som bolag och för dess tjänster blivit allt större i vårt norska grannland. Ledningen för TargetEveryone har medverkat både vid ett flertal investerarträffar och i finansmedia i Oslo med positiv återkoppling.


TargetEveryone considers parallel trading on the Oslo Stock Exchange

During the past year, TargetEveryone has received more and more attention in Norway. The management of TargetEveryone has participated at several investment events and got attention in financial media in Oslo both with positive feedback.


TargetEveryone tillträder aktier i Cloud Explorers

I enlighet med tidigare pressmeddelande har TargetEveryone nu tillträtt aktierna i Cloud Explorers AS efter att en sedvanlig due diligence genomförts och godkänts.


TargetEveryone Portugal tecknar avtal med afrikansk operatör

TargetEveryones partner och licenstagare i Portugal har signerat ett avtal med operatören CV Telecom Group som är etablerade i Afrika. Avtalet ger CV Telecom rätten att använda TargetEveryones plattform hos tre dotterbolag i CV Telecom-koncernen; CV Movel, som är en mobiloperatör, CV Multimedia, en kabeloperatör och CV Telecom som levererar fast telefoni och service.


TargetEveryone Portugal signs agreement with African telecom operator

TargetEveryone Portugal, the Lisbon partner and licensee of TargetEveryone, signs a partnership agreement with CV Telecom, established in Africa. The agreement gives CV Telecom the right to use TargetEveryone's platform by the several companies of the group: CV Móvel, a mobile operator, CV Multimedia, a cable operator and CV Telecom, fixed telephony and services.


Lyssna live till TargetEveryones kapitalmarknadsdag 2017

TargetEveryone genomför idag en kapitalmarknadsdag i Oslo. Denna filmas och kan följas i direktsändning.


TargetEveryone acquires 30% of Big Data company and enters into strategic cooperation

Cloud Explorers is an international, Oslo based, enterprise that during the last six years have been pioneers within the fields of Big Data and analytics platforms and infrastructure. The company has developed a very unique whilst at the same time simple to use Big Data user interface named PRISM. This in turn is integrated with a Data Lake solution, named Viking, they have established the last years. It is comprised of rich consumer and business data, that they can then easily connected to client's own transaction and communication. Enabling Analytic and Data driven communication.


TargetEveryone förvärvar 30% av big data-bolag och ingår strategiskt samarbete

Cloud Explorers är ett internationellt, Oslobaserat företag som under de senaste sex åren varit en pionjär inom big data- och analysplattformar och infrastruktur. Bolaget har en både unik och samtidigt enkel tjänst som heter PRISM som är integrerad med en s k Data Lake-lösning under namnet Viking. Bolaget har sex anställda och kunderna finns inom ett flertal affärsområden med namn såsom exempelvis Bisnode, Kantar TNS, EU-parlamentet (genom Kantar Public), Continental, Porsche, Audi och Egmont Publishing.


TargetEveryone har återigen nominerats till en av årets snabbväxare

TargetEveryone har vid Deloittes årliga mätning av de snabbast växande teknologiföretagen i Sverige hamnat på plats 18. Den genomsnittliga tillväxten under perioden 2012 - 2016 uppgick till 806 procent.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: