Swemet tar order i Finland på 1MSEK

Swemet följer upp sin tidigare order i Finland med ännu en order till samma kund, ordervärde 1 MSEK med ytterligare potential uppskattat till 10 MEK. Leverans sker under Q1, 2021

Efter att kunden i sin förstudie med genomgång av såväl Swemets mätare som den IT-plattform som Swemet erbjuder blir Swemet en totalleverantör av såväl mätare som IT-lösningar.

Anders Sagadin, Styrelseordförande Swemet; "Vi fortsätter utveckla bolagets erbjudande till marknaden. Vårt mål är att vidareutveckla och paketera bolagets helhetslösning, med en större komponent av återkommande och löpande intäkter baserade på den IT-plattform som Swemet erbjuder. Plattformen ger våra kunder möjligheten att på säkert och effektivt sätt administrera sin installerade bas av mätare."

Med ordern från Finland så etablerar sig Swemet på en ny marknad och ser möjligheter i främst Finland och Danmark under 2021.

Linköping 2020-12-22

För mer information,

Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: anders@sagadin.com

Viktig information

Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2020 kl. 13:45 CET.

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar.

www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Aqurat Fondkommission AB, tel: +46 8 684 05 800, info@aqurat.se, är Bolagets Mentor.

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2020

Delåret juli-december 2020

 • Intäkterna uppgick till 15,0MSEK (21,2)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,6 MSEK (2,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,4MSEK (2,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (0,14)

Helåret januari- december 2020

 • Intäkterna uppgick till 30,4MSEK (29,8)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3MSEK (4,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 MSEK (2,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,14 SEK (0,14)
Kallelse till extra bolagsstämma i Swemet AB

Swemet AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2020 klockan 10.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.13MSEK i nya order från befintliga kunder

Swemet har erhållit order för sammanlagt 13MSEK till befintliga kunder. Samtliga order kommer att levereras innan Q1:s utgång 2021. Innan årets slut kommer ca 4MSEK av ordervärdet vara levererat. Bolaget räknar med ytterligare order från nya kunder om ca 2.5MSEK för leverans innan årets utgång.Delårsrapport för Swemet AB (publ) januari - juni 2020

1 januari - 30 juni 2020

 • Intäkterna ökade till 15 161 (8 643) TSEK. En ökning med 75%.
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1 751 ( 1 327) TSEK. En ökning med 31%.
 • Periodens resultat uppgick till 604 (113) TSEK. En ökning med 434%.
 • Resultat per aktie 0,04 (0,01) SEK

Leverans av analysinstrument till ett nätbolag i Palestina tillsammans med en dansk beställning, sammanlagt till ett ordervärde av 0,50MSEK

Swemet säljer analysinstrument MFA500 till allt fler mätinsamlingsprojekt internationellt. Den nya ordern avser och utbildning och instrument. En trend är att Swemet säljer fler instrument till vart och ett av de nya projekten. Större utrullningar engagerar större projektorganisationer för genomförandet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted