Delårsrapport för Swemet AB (publ) januari - juni 2019

1 januari - 30 juni 2019

 • Intäkterna ökade till 7730 (6568) TSEK
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -215 (-1869) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till -1227 (-2925) TSEK
 • Resultat per aktie -0,08 (-0,19) SEK

Väsentliga händelser under första halvåret

 • Samarbetsavtal med Avance Metering AB, tidigare Powel. Avtalet gör att ett komplett system kan erbjudas till kunderna helt anpassat till de Svenska marknadskraven.
 • Order från Sala Heby Elnät AB. Efter flera år av överklagningar av tilldelningen har nu Sala Heby kunnat teckna avtal med Swemet och handla utrustning via SINFRA.
 • Ny uppföljningsorder på ca 4,5MSEK från VEAB tecknad med leverans i månadsskiftet augusti/september.
 • Brittedal och Sandhult-Sandared har tecknat leveransavtal för full utbyggnad.
 • Elfack-mässan i Göteborg gav gott resultat med ett par små ordrar från några nya kunder som inte pressmeddelats.

Väsentlig händelse efter bokslutsperiodens slut.

 • Fyra starka prospekts förväntas teckna nya order i början av hösten.

VDs Kommentar

Swemet AB har nu kommit in i leveransfasen till flera kunder. Bolaget kommer att ha en bra ordertillströmning under de kommande åren. Vi har nu fyra kunder igång med uttalade leveransplaner. Enligt uttalade planer bör det resultera i nya order om ca 10MSEK inom tre månader.

Till det kan vi räkna med ett antal nya kunder. För närvarande har vi fyra potentiella kunder som vi hoppas ska resultera i nya order under Q3.
Swemet har inlett samarbete med Avance AB rörande systemplattformen. Flera kunder har redan systemet och det underlättar infasning av Swemets produkter. Avance plattform har alla nödvändiga systemfunktioner som krävs i regelverket. Swemet har en licens och våra kunder kan erbjudas drift i vår plattform. Det vill säga att Swemet både levererar mätare och sköter insamling av mätvärden till kunden.

Swemet går härmed in i en väsentligt lönsammare fas i Bolagets utveckling.

VD
Jan Axelsson

Delårsrapporten i sin helhet finns att tillgå på Swemets hemsida (www.swemet.se) samt bilagt till detta pressmeddelande.

Nästa rapport
Bokslutskommuniké för helåret 2019 publiceras fredag den 21 februari 2020 

Linköping 2019-09-27

För mer information:

Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70-699 40 00
E-post: anders@sagadin.com 

Information
Denna information är sådan information som Swemet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019 kl. 08:30 CET.

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.


Två nya nätbolagskunder med sammanlagt 45.000 kunder/elmätare har lagt uppstartsordrar till Swemet AB (publ)

Uppstartsordar innebär att system installeras och körs igång med ett mindre antal mätare. Ordrarna begränsar sig till ca 100TSEK per kund men innebär att uppföljningsordrar kommer med största sannolikhet innan året är slut.
Kallelse till extra bolagsstämma i Swemet AB

Swemet AB håller extra bolagsstämma fredagen den 25 oktober 2019 klockan 10.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.


Delårsrapport för Swemet AB (publ) januari - juni 2019

Korrigering av tidigare utskickad pressrelease

 • Inledande summering av resultat är uppdaterat och överensstämmer med tidigare utsänd tabelluppställning i rapporten.
 • Komplettering med de två senaste årens helårssiffror.

1 januari - 30 juni 2019

 • Intäkterna ökade till 8643 (7730) TSEK
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1327 (-215) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 113 (-1227) TSEK
 • Resultat per aktie -0,01 (-0,08) SEK

Delårsrapport för Swemet AB (publ) januari - juni 2019

1 januari - 30 juni 2019

 • Intäkterna ökade till 7730 (6568) TSEK
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -215 (-1869) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till -1227 (-2925) TSEK
 • Resultat per aktie -0,08 (-0,19) SEK

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") erhåller ytterligare order från Areti SpA a sucio unico ("Areti") gällande analysinstrumentet MFA500.

Den italienska operatören Areti satsar stort på G3-PLC som kommunikationsmedia för att läsa av sina elmätare i Rom. Och har därför köpt ytterligare 4st MFA500 analysinstrument. Ordern värd 0,1MSEK har en väsentlig internationell betydelse för Swemet.KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SWEMET AKTIEBOLAG DEN 4 JUNI 2019

Vid årsstämma i Swemet Aktiebolag idag beslutades bl.a. följande.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.swemet.se.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär