Delårsrapport för Swemet AB (publ) januari - juni 2018

1 januari - 30 juni 2018

 • Intäkterna ökade till 7730 (6568) TSEK
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -215 (-1869) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till -1227 (-2925) TSEK
 • Resultat per aktie -0,08 (-0,19) SEK

Överklagan i upphandlingen för Sala-Heby Energi bifallen i Förvaltningsrätten

Swemet AB (publ), ("Swemet") meddelade den 17 november 2017 att ett nytt tilldelningsbeslut på en affär om 12 MSEK från Sala- Heby Energi AB ("SHE") erhållits genom upphandling. Som tidigare kommunicerat överklagades upphandlingen. Förvaltningsrätten har nu meddelat dom och överklagan är bifallen. Motiveringen är att Sala Heby Energi har förkastat en anbudsgivares anbud på oriktig grund.


Swemet AB har tecknat Ramavtal med SINFRA för huvudsakligen elmätare till hushåll den 14 maj 2018

Swemet AB (publ) ("Bolaget") har tecknat Ramavtal efter att har erhållit Tilldelningsbeslut (27/4- 2018) för Ramavtal med SINFRA för en period av två år med möjlighet till förlängning på ett plus ett år. Ramavtalet avser mätare och system samt tjänster som systemdrift och montage av mätare.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SWEMET AKTIEBOLAG DEN 14 MAJ 2018

Vid årsstämma i Swemet Aktiebolag idag beslutades bl.a. följande.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.swemet.se. 


Styrelseordförande och styrelseledamot avgår på egen begäran

Swemet AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag, den 27 april 2018, att

 • Styrelseordförande Anders Norling avgår ur styrelsen idag på egen begäran och av personliga skäl.
 • Styrelseledamot Bo Uneus avgår ur styrelsen, tidigare aviserat till ordinarie bolagsstämman, idag på egen begäran och av personliga skäl.

Kallelse till årsstämma i Swemet

Swemet AB håller årsstämma måndagen den 14 maj 2018 klockan 14.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.
Bokslutskommuniké 2017

JULI-DECEMBER 2017

 • Intäkterna uppgick till 7,2 MSEK (6,5)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,1 MSEK (-0 3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 MSEK (-1,6)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,11)

JANUARI-DECEMBER 2017

 • Intäkterna uppgick till 13,8 MSEK (11,3)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,7 MSEK (-1,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 MSEK (-6,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,40)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET

 • Swemet tilldelad Sala-Heby Elnät AB order för andra gången, ca 15 MSEK
 • Tilldelningen återigen överklagad, utslag väntas under våren -18
 • Positivt resultat (EBITDA) under andra halvåret

Swemet tidigarelägger publicering av helårsrapport 2017 - förbättrar rörelseresultat

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") tidigarelägger publiceringen av rapporten för helåret 2017 till måndag 5 februari 2018, istället för tidigare planerade fredag 23 februari 2018. VD och styrelsen finner det väsentligt att meddela marknaden den betydande resultatförstärkning som uppnåtts sedan förgående halvårsrapport.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: