Kallelse till årsstämma i Swemet

Swemet AB håller årsstämma måndagen den 14 maj 2018 klockan 14.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.
Bokslutskommuniké 2017

JULI-DECEMBER 2017

 • Intäkterna uppgick till 7,2 MSEK (6,5)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,1 MSEK (-0 3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 MSEK (-1,6)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,11)

JANUARI-DECEMBER 2017

 • Intäkterna uppgick till 13,8 MSEK (11,3)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,7 MSEK (-1,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 MSEK (-6,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,40)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET

 • Swemet tilldelad Sala-Heby Elnät AB order för andra gången, ca 15 MSEK
 • Tilldelningen återigen överklagad, utslag väntas under våren -18
 • Positivt resultat (EBITDA) under andra halvåret

Swemet tidigarelägger publicering av helårsrapport 2017 - förbättrar rörelseresultat

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") tidigarelägger publiceringen av rapporten för helåret 2017 till måndag 5 februari 2018, istället för tidigare planerade fredag 23 februari 2018. VD och styrelsen finner det väsentligt att meddela marknaden den betydande resultatförstärkning som uppnåtts sedan förgående halvårsrapport.Swemets analysinstrument MFA500 utvärderas i projekt i Kina

Swemet AB (publ.) ("Swemet") har levererat två analysinstrument, till ett värde av ca 110tSEK med tillkommande utbildning, gällande elnätskommunikation för utvärdering i Kina. Ett Hong Kong baserat bolag, Fargo Telecom Ltd ("Fargo"), har genom sin beställning avsikten att utvärdera vårt instrument. Problematiken är densamma var man än befinner sig i världen och det behövs ändamålsenliga instrument och metoder för att hitta felkällor.


Swemet erhåller ny order om ca 200tSEK från energibolag

Energibolaget, beläget i västra Sverige, satsar vidare på sitt testsystem och kommer nu utvärdera Swemets radiolösning. Hittills har G3-PLC utvärderats med gott resultat och man går nu vidare och beställer ytterligare mätare för vidare utbyggnad av sitt system.


Swemet beställer mätare för 10MSEK från ZTE för leveranser nästa år

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") beställer mätare till ett sammanlagt värde av 10MSEK från ZTE för leverans nästa år. Bolaget ser tydliga tecken på att marknaden för elmätare accelererar och kommer medverka till en signifikant omsättningsökning. Bedömningen av marknadsutvecklingen är gjord tillsammans med ZTE. Till detta kommer beställningar av kringutrustning.


Swemet erhåller ny order om ca 800 tSEK från Brittedal Energi AB med radiokommunikation

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har erhållit en uppföljningsorder om 800tSEK av Brittedals Elnät Ekonomisk förening ("Brittedal") som en följd av goda erfarenheter av genomförd pilotinstallation.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: