Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på Swedavias webb. Redovisningen beskriver bolagets hållbarhetsarbete, utveckling under förra året och finansiella ställning vid årets utgång.

Swedavia utvecklar framtidens flygplatser. Bolaget har uppdraget att driva och utveckla de tio flygplatser som ingår i det nationella basutbudet och att bidra till en god tillgänglighet för Sverige och för landets regioner.

Swedavias vd och koncernchef, Jonas Abrahamsson:

"Swedavia gör det möjligt för människor att mötas. Det är själva syftet med vår verksamhet och det är vi stolta över. Under 2018 har vi framgångsrikt fortsatt att stärka tillgängligheten genom nya flyglinjer, medan passagerartillväxten på våra flygplatser mattats av. Under årets sista kvartal noterade vi för första gången på många år till och med en nedgång. Samtidigt har vi haft en stark framdrift i våra utvecklingsprogram och i vårt arbete med att skapa förutsättningar för flygets klimatomställning."

Redovisningen är en samtryckt års- och hållbarhetsredovisning i enlighet med vedertagna regelverk och standarder. Hållbarhetsredovisningen genomförs i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer Standards.

Redovisningen finns att ladda ned på www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information/.

2019-03-22

För ytterligare information, kontakta David Karlsson: telefon 010-109 01 00 eller e-post info@swedavia.se.

Denna information är sådan som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2019 kl. 10.00 CET.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2019


Interim report Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Interim report Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Interim report Q1 2019Bokslutskommuniké 2018


Year-end report 2018


Delårsrapport Q3 2018


Interim report Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018Delårsrapport Q1 2018


Interim report Q1 2018

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär