Förslag till förändrade finansiella mål för Swedavia

På Swedavia AB:s styrelsemöte i dag beslöts att kalla till en extra bolagsstämma med förslag att förändra finansiella mål för koncernen Swedavia AB.

Styrelsen föreslår att lönsamhetsmålet för avkastning på operativt kapital före skatt revideras till minst 6 procent (befintligt mål minst 7 procent).

Styrelsen föreslår vidare att målet för skuldsättningsgrad revideras till intervallet 0,7-1,5 gånger (befintligt intervall 1,0-1,5 gånger).

Utdelningspolicyn är inte föremål för revidering.

Den extrainsatta bolagsstämman äger rum måndagen den 9 oktober 2017 klockan 14.00 på Stockholm Arlanda Airport.

2017-09-12

För ytterligare information, kontakta Ulrika Fager på tel. 010-109 40 43 eller Swedavias
pressjour tel. 010-10 90 100 eller press@swedavia.se.

Denna information är sådan som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2017 kl. 17.00 CET.

Kallelse till extra bolagsstämma i Swedavia

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Swedavia AB, 556797-0818


Notice of Extraordinary General Meeting of Swedavia

Notice is hereby given of an Extraordinary General Meeting of Swedavia AB, 556797-0818


Förslag till förändrade finansiella mål för Swedavia

På Swedavia AB:s styrelsemöte i dag beslöts att kalla till en extra bolagsstämma med förslag att förändra finansiella mål för koncernen Swedavia AB.

Proposal for changed financial targets for Swedavia

At Swedavia AB's board meeting today, it was decided to summon to an extra general meeting with the purpose to propose a change in financial targets for Swedavia AB.


Fördubblad investeringstakt och stabil resultatutveckling för Swedavia

Fler resenärer än någonsin tidigare valde att resa via Swedavias tio flygplatser under första halvåret 2017. För att ta hand om de stora resenärsökningarna har Swedavia ökat investeringstakten kraftigt och under första halvåret investerades 1 593 Mkr (703). Investeringarna i pågående utvecklingsprogram bygger framtidens flygplatser och skapar därmed förutsättningar för fortsatt ökat resande och svensk tillväxt. Under första halvåret 2017 har 20 278 348 passagerare rest till eller från Swedavias flygplatser. Jämfört med motsvarande period under 2016 innebär det en tillväxt med sju procent. Den 24 maj blev också den hittills största resdagen någonsin på Stockholm Arlanda Airport. Under ett dygn reste för första gången över 100 000 passagerare till eller från flygplatsen, många med anledning av att finalen i UEFA Europa League spelades i Stockholm.


Doubling of investment pace and better margin for Swedavia

Doubling of investment pace and better margin for Swedavia

More passengers than ever chose to fly to and from Swedavia's ten airports during the first half of 2017. In order to handle the strong passenger growth, Swedavia has sharply accelerated its investment pace, investing SEK 1,593 M (703) during the period. Capital spending on development programmes now under way is building Sweden's airports of the future and thus creating potential for continued increases in air travel and the country's economic growth. During the first half of 2017, 20,278,348 passengers flew to or from one of Swedavia's airports. That is equivalent to growth of seven per cent compared to the same period in 2016. May 24 was also the biggest travel day ever at Stockholm Arlanda Airport. For the first time, more than 100,000 passengers travelled to or from the airport in a single day, with many of them attending the UEFA Europa League final, which was held in Stockholm.


Stark resenärstillväxt vid Swedavias flygplatser

Resenärstillväxten vid Swedavias flygplatser är fortsatt mycket stark. Under årets första tre månader ökade antalet passagerare med 6,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen innebar också att antalet passagerare vid Swedavias tio flygplatser för första gången passerade 40 miljoner för ett rullande helår.


Strong passenger growth at Swedavia's airports

The robust passenger growth at Swedavia's airports continues. During the first three months of the year, passenger volume was up 6.1 per cent compared to the same period last year. As a result of the increase, passenger volume at Swedavia's ten airports also passed the 40 million mark for the first time on a rolling twelve-month basis.


Swedavias års- och hållbarhetsredovisning 2016

Idag publiceras Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2016.


Kallelse till årsstämma i Swedavia 2017

Härmed kallas till årsstämma i Swedavia AB, 556797-0818

Tid: Torsdagen den 27 april 2017, kl. 14.00

Plats: Stockholm Arlanda Airport, Clarion Hotel, Tornvägen 2, Lokal: Los Angeles, plan 2


Rättelse: Ny styrelseledamot nominerad till Swedavia

Rättelsen avser felaktigt användande av disclaimer gällande information som enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument ska offentliggöras. Disclaimern är borttagen, i övrigt är pressmeddelandet oförändrat.

Regeringskansliet har nominerat Mikael Norman som ny styrelseledamot i Swedavia AB:s styrelse. Förändringen i sammansättningen av styrelse föreslås vid kommande bolagsstämma i Swedavia AB.


Ny styrelseledamot nominerad till Swedavia

Regeringskansliet har nominerat Mikael Norman som ny styrelseledamot i Swedavia AB:s styrelse. Förändringen i sammansättningen av styrelse föreslås vid kommande bolagsstämma i Swedavia AB.


Bokslutskommuniké 2016 - Rekord i antal passagerare och ökad investeringstakt

Antalet passagerare totalt under 2016 slog nytt rekord och ökade med 5,2 procent. För sju av Swedavias flygplatser uppnåddes nya passagerarrekord. Tillväxten skedde främst inom utrikesresande. Nettoomsättningen ökade till 5 546 MSEK (5 416) och årets resultat blev 717 MSEK (1 410).


Record passenger volume and increased pace of capital spending

Swedavia set a new passenger volume record in 2016, up 5.2 per cent. New passenger records were set at seven of the Group's airports. Growth was mostly in international travel. Net revenue increased to SEK 5,546 M (5,416) and profit for the year was SEK 717 M (1,410).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: