The Nuance Group (Sverige) tilldelas tjänstekoncessions-avtal med flygplatskoncernen Swedavia

The Nuance Group (Sverige) AB har fått ett tilldelningsbeslut för ett nytt tjänstekoncessionsavtal med Swedavia AB avseende driften av taxfree- verksamheten på Swedavias samtliga 10 flygplatser.


The Nuance Group (Sverige) awarded service concession contract with airport group Swedavia

The Nuance Group (Sverige) AB awarded service concession contract with airport group Swedavia AB The Nuance Group (Sverige) AB has been awarded a new service concession contract with Swedavia AB to run tax- and duty-free operations at Swedavia's ten airports.


Stark trafiktillväxt för Swedavia

Resandet till och från Swedavias flygplatser fortsätter att öka. Trafiktillväxten under årets tredje kvartal 2017 har varit fortsatt stark och under perioden har antalet passagerare ökat med 7,1 procent jämfört med föregående år.


Strong traffic growth for Swedavia

Air travel to and from Swedavia's airports continues to grow. Traffic growth during the third quarter of 2017 remained strong, and during the period passenger volume increased 7.1 per cent compared to last year.


Beslut om förändrade finansiella mål för Swedavia

På en extra bolagsstämma för Swedavia AB beslutades i dag att förändra finansiella mål för koncernen Swedavia AB.


Decided change in financial targets for Swedavia

 It was today decided, at Swedavia AB's Extraordinary General Meeting, to change financial targets for Swedavia AB.


Kallelse till extra bolagsstämma i Swedavia

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Swedavia AB, 556797-0818


Notice of Extraordinary General Meeting of Swedavia

Notice is hereby given of an Extraordinary General Meeting of Swedavia AB, 556797-0818


Förslag till förändrade finansiella mål för Swedavia

På Swedavia AB:s styrelsemöte i dag beslöts att kalla till en extra bolagsstämma med förslag att förändra finansiella mål för koncernen Swedavia AB.

Proposal for changed financial targets for Swedavia

At Swedavia AB's board meeting today, it was decided to summon to an extra general meeting with the purpose to propose a change in financial targets for Swedavia AB.


Fördubblad investeringstakt och stabil resultatutveckling för Swedavia

Fler resenärer än någonsin tidigare valde att resa via Swedavias tio flygplatser under första halvåret 2017. För att ta hand om de stora resenärsökningarna har Swedavia ökat investeringstakten kraftigt och under första halvåret investerades 1 593 Mkr (703). Investeringarna i pågående utvecklingsprogram bygger framtidens flygplatser och skapar därmed förutsättningar för fortsatt ökat resande och svensk tillväxt. Under första halvåret 2017 har 20 278 348 passagerare rest till eller från Swedavias flygplatser. Jämfört med motsvarande period under 2016 innebär det en tillväxt med sju procent. Den 24 maj blev också den hittills största resdagen någonsin på Stockholm Arlanda Airport. Under ett dygn reste för första gången över 100 000 passagerare till eller från flygplatsen, många med anledning av att finalen i UEFA Europa League spelades i Stockholm.


Doubling of investment pace and better margin for Swedavia

Doubling of investment pace and better margin for Swedavia

More passengers than ever chose to fly to and from Swedavia's ten airports during the first half of 2017. In order to handle the strong passenger growth, Swedavia has sharply accelerated its investment pace, investing SEK 1,593 M (703) during the period. Capital spending on development programmes now under way is building Sweden's airports of the future and thus creating potential for continued increases in air travel and the country's economic growth. During the first half of 2017, 20,278,348 passengers flew to or from one of Swedavia's airports. That is equivalent to growth of seven per cent compared to the same period in 2016. May 24 was also the biggest travel day ever at Stockholm Arlanda Airport. For the first time, more than 100,000 passengers travelled to or from the airport in a single day, with many of them attending the UEFA Europa League final, which was held in Stockholm.


Stark resenärstillväxt vid Swedavias flygplatser

Resenärstillväxten vid Swedavias flygplatser är fortsatt mycket stark. Under årets första tre månader ökade antalet passagerare med 6,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen innebar också att antalet passagerare vid Swedavias tio flygplatser för första gången passerade 40 miljoner för ett rullande helår.


Strong passenger growth at Swedavia's airports

The robust passenger growth at Swedavia's airports continues. During the first three months of the year, passenger volume was up 6.1 per cent compared to the same period last year. As a result of the increase, passenger volume at Swedavia's ten airports also passed the 40 million mark for the first time on a rolling twelve-month basis.


Swedavias års- och hållbarhetsredovisning 2016

Idag publiceras Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2016.


Kallelse till årsstämma i Swedavia 2017

Härmed kallas till årsstämma i Swedavia AB, 556797-0818

Tid: Torsdagen den 27 april 2017, kl. 14.00

Plats: Stockholm Arlanda Airport, Clarion Hotel, Tornvägen 2, Lokal: Los Angeles, plan 2


Rättelse: Ny styrelseledamot nominerad till Swedavia

Rättelsen avser felaktigt användande av disclaimer gällande information som enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument ska offentliggöras. Disclaimern är borttagen, i övrigt är pressmeddelandet oförändrat.

Regeringskansliet har nominerat Mikael Norman som ny styrelseledamot i Swedavia AB:s styrelse. Förändringen i sammansättningen av styrelse föreslås vid kommande bolagsstämma i Swedavia AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: