Singles Day genererar orderrekord för Sportamore

Singles Day blev årets hittills största handelsdag för Sportamore. En hög efterfrågan på främst jackor, kängor och löparskor tog Sportamore till nytt orderrekord för 2017.Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 30 juni 2017.

1 april - 30 juni

 • Rörelsens intäkter uppgick till 172,8 (156,1) MSEK under det andra kvartalet.
 • Försäljningstillväxten för samma period var 10,7 (17,1) procent. 
 • Resultat per aktie före utspädning var -0,38 (0,00) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -65,4 (-17,2) MSEK.
 • Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till 3,9 (3,0) MSEK.
 • Justerad EBITDA totalt uppgår till 0,4 (0,4) MSEK.

1 januari - 30 juni

 • Rörelsens intäkter uppgick till 346,3 (303,0) MSEK för det första halvåret.
 • Försäljningstillväxten för samma period var 14,3 (26,9) procent.
 • Resultat per aktie före utspädning var -0,10 (0,12) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -40,0 (-18,0) MSEK.
 • Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till 6,8 (5,9) MSEK.
 • Justerad EBITDA totalt uppgår till 3,8 (1,7) MSEK.

Sportamore vinner priset Årets e-handel på Retail Awards

Prisregnet fortsätter för Sportamore. Nu vinner Sportamore priset för Årets e-handel på Retail Awards. 


Sportamore vinner priset Årets e-handel 2017

Sportamore vinner priset Årets e-handel 2017 på Nordic eCommerce Awards. Nordic eCommerce Summit (NES) är Sveriges största e-handelsevenemang som avslutas med galamiddag och prisutdelningen av Nordic eCommerce Award.


Kommuniké från årsstämma 2017 Sportamore

Sportamore AB (publ) höll årsstämma den 9 maj 2017 varvid i huvudsak följande beslut fattades. 


Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Perioden i sammandrag 1 januari - 31 mars

 • Rörelsens intäkter uppgick till 173,5 (146,9) MSEK under det första kvartalet.
 • Försäljningstillväxten för samma period var 18,1 (39,0) procent.
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,0 (1,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning var 0,29 (0,12) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,4 (-0,8) MSEK.
 • Justerad EBITDA uppgår till 3,4 (1,4) MSEK.
 • Justerad EBITDA för segmentet Sverige uppgår till 2,9 (2,9) MSEK.

Ökning av antalet aktier i Sportamore

Som tidigare offentliggjorts har Sportamore AB (publ) den 16 mars 2017 genomfört en riktad nyemission om 853 073 aktier. Aktiekapitalet samt antal registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har därmed ökat under mars månad 2017. 


Sportamore genomför en riktad nyemission om 853 073 aktier och tillförs härigenom cirka 89,6 miljoner kronor - emissionen kraftigt övertecknad

Sportamore AB (publ) ("Sportamore" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 7 juni 2016, och enligt vad Sportamore indikerat i pressmeddelande den 15 mars 2017, beslutat om en riktad kontant nyemission om 853 073 aktier till kvalificerade investerare till en teckningskurs om 105 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat "accelerated book-building"-förfarande.


Sportamore utreder förutsättningar för att genomföra en riktad nyemission

Sportamore AB (publ) (" Sportamore " eller " Bolaget ") har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om högst 853 073 aktier (motsvarande cirka 9,99 procent av samtliga aktier i Bolaget) till kvalificerade investerare. Den potentiella transaktionen förutsätter att Bolagets styrelse fattar beslut om att ge ut de nya aktierna, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 7 juni 2016.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: