Bokslutskommuniké 2017

Finansiell översikt för helåret 2017
(jämfört med proforma helåret 2016)

  • Nettoomsättningen ökade med 51,0 % till 3,91 mkr (2,59 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,15 mkr (-2,71 mkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2,43mkr (-2,84 mkr).
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,38 kr (-0,48 kr).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,5 mkr (-2,6 mkr).

VD kommentar
Ett år med tillväxt, utmaningar och notering på NGM!

2017 var på många sätt ett utmanande år men Spintso utvecklas positivt och växer med över 50 %. Under Q1 präglades arbetet med att notera bolaget på NGM-börsen vilket tog längre tid än planerat och under våren avled en av bolagets huvudägare tragiskt. Trots de händelserna har bolaget under hela året arbetat intensivt med produkt- och marknads- uppbyggnad.

Spintso lanserade i slutet av Q2 REFCOM och blev därmed en mer komplett leverantör av kommunikationssystem. Under Q3 uppstod tekniska utmaningar och försäljningen stannade av vilket minskade våra intäkter och ökade våra kostnader under Q4. Noterar med tillfredsställelse att medarbetare och leverantörer bidragit till att lösa utmaningarna och att REFORM åter finns i lager. Under Q4 har tretton idrottsförbund i tio länder och i sju olika idrotter testat och jämfört REFCOM med andra system. Positiva test som redan gett sex ordrar!

Som framgår av bokslutskommunikén har bolaget en bit kvar till lönsamhet. Bolaget fokuserar nu på försäljning av REFCOM jämte övriga produkter och vi får anledning att återkomma till lönsamhetsutvecklingen när vi bättre kan bedöma försäljningstillväxten för de nya produkterna.

Vi ser fram emot 2018, ett år med fokus på försäljningstillväxt. Spintso har en konkurrenskraftig produktportfölj med klockor, pda, spray, kommunikationssystem och tillbehör. Nu lanseras REFCOM över hela världen och vi ökar marknadsförings- och försäljningsaktiviteterna via bolagets tre säljkanaler; direktförsäljning till förbund/ligor, e- handel till slutkund och försäljning via distributörer till internationella slutkunder. Det är fokus på att både öka antalet återförsäljare och hjälpa befintliga återförsäljare att öka och effektivisera sin marknadsföring av Spintso produkter.

Det finns en mängd nya möjligheter för våra produkter och de ska vi ta vara på!

Peter Evertsson, VD

För hela bokslutskommunikén se bifogad pdf.

Göteborg, 16 februari 2018

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00,
e-post: peter.evertsson@spintso.se

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari kl. 8.30

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Läs mer om Spintso på www.spintso.se

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2020


Halvårsrapport 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted