Medclair förhandlar om leverans av utrustning till ledande gasleverantör samt återförsäljare av medicinteknik.

Linde Healthcare:

Specialisterna på säker lustgashantering, Medclair AB har under 2020 genomfört ett flertal leveranser av mobila destruktorer till gasbolaget Lindes nederländska verksamhet. Parterna för nu långt gångna diskussioner om ett långsiktigt samarbete för regionen med målet att teckna avtal inom kort.

Marknaden för lustgasdestruktion i nederländerna är mycket stor då landet har kraftfulla regleringar kring omhändertagande av lustgasutsläpp. Medclairs unika teknologi kan anpassas till de nederländska kraven vilket innebär att Medclair har en stark position som leverantör av teknik för säker lustgasanvändning.

Biewer Medical:

Sedan tidigare har Medclair ett återförsäljaravtal med Biewer. Biewer är en ledande aktör inom sjukvårdsprodukter främst inriktade mot dentalsegmentet i Tyskland men är även verksamma inom andra medicinska områden samt flera länder i Europa. Det har sedan en tid kommit starka signaler från den tyska marknaden om ett ökat intresse för Medclairs produkter vilket lett till att Medclair och Biewer förnyat avtalet samt beslutat om ökade satsningar mot den tysktalande delen av Europa.

"Vår uttalade strategi har sedan länge varit att etablera samarbeten med ledande aktörer inom sjuk och hälsovård för distribution av våra produkter. Att vi nu har långt gångna diskussioner med Linde Healthcare samt tecknat avtal med Biewer Medical är naturligtvis ett styrketecken för Medclair.", säger Mikael König, koncernchef.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, VD, Spintso International AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: mikael.konig@medclair.se

Nerladdningsbara filer

Spintso International AB har bytt namn till Medclair Invest AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Spintso International AB (Publ) till Medclair Invest AB (Publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Spintso International AB

Spintso International AB ändrar namn till Medclair Invest AB (Publ)Bokslutskommuniké 2020

Helåret (jan-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,33 mkr (5,31 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,89 mkr (-0,54 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,01 mkr (-0,65 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,10 kr (-0,08 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,17 mkr (-0,86 mkr)

Andra halvåret (jul-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,96 mkr (2,47 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,09 mkr (-0,31 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,16 mkr (-0,37 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,04 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,26 mkr (0,05 mkr)
 • Soliditeten uppgick till 91% (17%)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,97 mkr (0,26 mkr)


Medclair - genombrott på den brittiska marknaden

Medclair, specialisterna på säker lustgashantering har fått i uppdrag att leverera två testinstalationer för destruktion av lustgas till två sjukhus i Manchester, Storbritannien.


Medclair lanserar ny produkt

Medclair AB, världsledande inom säker N2O-hantering, lanserar ny produkt för mätning av lustgasexponering i arbetsmiljö.


Medclair rekryterar ansvarig för bolagets internationella expansion samt bjuder in till företagspresentation

Medclair rekryterar Jannik Jensen som ansvarig för bolagets internationella expansion. Jannik kommer senast från Linde Healthcare där han varit Product Manager, Region Europe North.


Kallelse till extra bolagsstämma i Spintso International AB

Aktieägarna i Spintso International AB (org.nr 556691-3728) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 mars 2021.


Spintso International AB stärker kassan och genomför en strategisk översyn av koncernstrukturen

Spintso International AB stärker kassan med 15 Msek genom en riktad nyemission.

Bolaget har samtidigt fattat beslut om att se över sin långsiktiga strategi för att renodla verksamheten mot medicinteknik.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted