Slitevind AB (publ) ökar produktionskapaciteten

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Bolaget") tillträder tidigare kommunicerad investering och uppnår en beräknad normalårsproduktion om cirka 285 GWh.

Som tidigare kommunicerat ingick Slitevind 2019-05-29 avtal om förvärv av ytterligare totalt cirka 20% andel i vindkraftparken Näsudden Väst på Gotland. Näsudden Väst omfattar 10 st Vestas V90 från 2012 med en normalårsproduktion om cirka 82 GWh. Säljare är bland andra Balingsta Energi AB och Agro Maskin Förvaltning AB. På Slitevinds önskemål har ägarandelarna tillträtts stegvis där den sista andelen med Balingsta Energi AB som säljare tillträdes idag. Slitevindkoncernens totala ägarandel uppgår därmed till 43% i Näsudden Väst och bolaget är efter genomfört förvärv största ägare i projektet.

Den andel som tillträdes idag tillför drygt 9 GWh produktion till ett pris om 24,8 MSEK vilket ger en multipel om cirka 2,65 SEK/kWh. Investeringen finansieras med banklån och eget kapital. Produktionsintäkten från andelen tillfaller Bolaget från och med första januari 2020. Bolaget uppnår därmed en beräknad normalårsproduktion om 285 GWh.

VD Jonas Dahlström kommenterar:

"Vi är mycket nöjda med att kunna öka vårt ägande i Näsudden Väst, ett område vi känner väl och som har ett av Sveriges bästa vindlägen. Att öka ägandet i projekt där vi redan är delägare är mycket rationellt ur ett resursperspektiv för Bolaget. Investeringen sker till en multipel om cirka 2,65 SEK/kWh vilket ger förutsättningar för långsiktig lönsamhet"

Visby den 10 januari 2020
Slitevind AB

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04

Slitevind AB's aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail info@aqurat.se, telefon 08-684 05 800).

Denna information ar sadan information som Slitevind AB (publ) ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades genom ovanstaende kontaktpersoners forsorg, for offentliggorande den 10 januari 2020 kl. 15.00 CET.


Slitevind AB (publ) ökar produktionskapaciteten

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Bolaget") tillträder tidigare kommunicerad investering och uppnår en beräknad normalårsproduktion om cirka 285 GWh.


Produktionsrapport fjärde kvartalet 2019

Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under fjärde kvartalet till 76,5 GWh (60 GWh).


Slitevind AB (publ) har genomfört riktad nyemission och tillförs 34 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.


Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019

Tredje kvartalet (1 juli - 30 september 2019):

 • Nettoomsättningen uppgick till 20,7 MSEK (18,1 MSEK)
 • EBITDA uppgick till 13,5 MSEK (12,5 MSEK)
 • EBIT uppgick till 4,2 MSEK (4,4 MSEK)
 • Resultat före skatt uppgick till 1,0 MSEK (1,8 MSEK)
 • Produktionen uppgick till 52,5 GWh (34,6 GWh)

Slitevind AB (publ) blir helägare till Silkomhöjdens tre vindkraftverk

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") köper ett tredje vindkraftverk i projekt Silkomhöjden i Ludvika för 9,25 MSEK och blir därmed ensam ägare till projektet som totalt omfattar tre maskiner.


Produktionsrapport tredje kvartalet 2019

Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under tredje kvartalet till 52,5 GWh (34,6 GWh).


Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Andra kvartalet (1 april - 30 juni 2019):

 • Nettoomsättningen uppgick till 23,5 MSEK (14,4 MSEK)
 • EBITDA uppgick till 15,8 MSEK (6,4 MSEK)
 • EBIT uppgick till 7,0 MSEK (-0,7 MSEK)
 • Resultat före skatt uppgick till 3,8 MSEK (-3,3 MSEK)
 • Produktionen uppgick till 52 GWh (39 GWh)
 • Anläggningstillgångar uppgick per 30 juni till 612,7 MSEK (523,5 MSEK)


Slitevind AB (publ) investerar cirka 43,5 MSEK i ökad produktion

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Bolaget") investerar i tre steg cirka 43,5 MSEK i ökad produktion om cirka 16 GWh. När avtalet är fullföljt per 2020-01-01 uppnår Slitevind en beräknad normalårsproduktion om cirka 280 GWh.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär