Slitevind AB (publ) blir helägare till Silkomhöjdens tre vindkraftverk

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") köper ett tredje vindkraftverk i projekt Silkomhöjden i Ludvika för 9,25 MSEK och blir därmed ensam ägare till projektet som totalt omfattar tre maskiner.

Slitevind har idag genom dotterbolaget Silkomhöjden Enterprise AB ingått avtal om förvärv av ett Enercon E82 vindkraftverk med en normalårsproduktion om knappt 5 GWh drifttaget 2010. Vindkraftverket är del av projekt Silkomhöjden om totalt tre Enercon E82 maskiner där Slitevind sedan tidigare äger två vindkraftverk. Första maskinen förvärvades i december 2017, den andra maskinen förvärvades under 2018 och Koncernen blir i och med detta förvärv ensam ägare till vindkraftparken. Investeringen följer Slitevinds strategi att öka ägandet i parker där vi är delägare för att uppnå majoritets- eller helägande.

Investeringen uppgår till 9,25 MSEK och tillför 4,75 GWh normalårsproduktion vilket motsvarar cirka 1,95 SEK/kWh.

Tillträde sker första december 2019 eller första januari 2020. Affären är i linje med Slitevinds mål om en årlig produktionstillväxt på 5-10%. Koncernen hade vid ingången av 2019 en normalårsproduktion om ca 264 GWh. Motsvarande siffra beräknas vid ingången av 2020 uppgå till ca 285 GWh.

VD Jonas Dahlström kommenterar:

"Vi är mycket nöjda med att de tre maskinerna i projekt Silkomhöjden nu blir helägda av Slitevind. Det ökar vårt handlingsutrymme och möjligheten att optimera drift och sänka kostnader. Att öka ägandet i projekt där vi redan är delägare är mycket rationellt ur ett resursperspektiv för Slitevind. Investeringen sker till motsvarande cirka 1,95 SEK/kWh vilket ger bra förutsättningar för långsiktig lönsamhet"

Visby den 22 oktober 2019
Slitevind AB

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04

Slitevind AB aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail info@aqurat.se, telefon 08-684 05 800).

Slitevind AB (publ) blir helägare till Silkomhöjdens tre vindkraftverk

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") köper ett tredje vindkraftverk i projekt Silkomhöjden i Ludvika för 9,25 MSEK och blir därmed ensam ägare till projektet som totalt omfattar tre maskiner.


Produktionsrapport tredje kvartalet 2019

Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under tredje kvartalet till 52,5 GWh (34,6 GWh).


Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Andra kvartalet (1 april - 30 juni 2019):

  • Nettoomsättningen uppgick till 23,5 MSEK (14,4 MSEK)
  • EBITDA uppgick till 15,8 MSEK (6,4 MSEK)
  • EBIT uppgick till 7,0 MSEK (-0,7 MSEK)
  • Resultat före skatt uppgick till 3,8 MSEK (-3,3 MSEK)
  • Produktionen uppgick till 52 GWh (39 GWh)
  • Anläggningstillgångar uppgick per 30 juni till 612,7 MSEK (523,5 MSEK)


Slitevind AB (publ) investerar cirka 43,5 MSEK i ökad produktion

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Bolaget") investerar i tre steg cirka 43,5 MSEK i ökad produktion om cirka 16 GWh. När avtalet är fullföljt per 2020-01-01 uppnår Slitevind en beräknad normalårsproduktion om cirka 280 GWh.


Slitevind AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Bolaget") erhöll den 23 maj 2019 ett godkännande för notering på Nasdaq First North Stockholm. Första handelsdag är måndag den 27 maj 2019. Aktien kommer att handlas under kortnamnet SLITE med ISIN-kod SE0006964847.


Kommuniké från årsstämma den 14 maj i Slitevind AB (publ)

Vid årsstämma den 14 maj i Slitevind AB (publ) beslutades att:


Korrigering av pressmeddelande 2019-05-08 "Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019 finns nu tillgänglig"

Korrigeringen avser pressmeddelande offentliggjort 5 maj 2019 kl 08.00 då pressmeddelandet inte innehöll hänvisning till MAR samt länk till rapporten.


Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019 finns nu tillgänglig

Slitevind AB:s delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2019 finns nu tillgänglig på www.slitevind.se.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär