Slitevind AB (publ) blir helägare till Silkomhöjdens tre vindkraftverk

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") köper ett tredje vindkraftverk i projekt Silkomhöjden i Ludvika för 9,25 MSEK och blir därmed ensam ägare till projektet som totalt omfattar tre maskiner.

Slitevind har idag genom dotterbolaget Silkomhöjden Enterprise AB ingått avtal om förvärv av ett Enercon E82 vindkraftverk med en normalårsproduktion om knappt 5 GWh drifttaget 2010. Vindkraftverket är del av projekt Silkomhöjden om totalt tre Enercon E82 maskiner där Slitevind sedan tidigare äger två vindkraftverk. Första maskinen förvärvades i december 2017, den andra maskinen förvärvades under 2018 och Koncernen blir i och med detta förvärv ensam ägare till vindkraftparken. Investeringen följer Slitevinds strategi att öka ägandet i parker där vi är delägare för att uppnå majoritets- eller helägande.

Investeringen uppgår till 9,25 MSEK och tillför 4,75 GWh normalårsproduktion vilket motsvarar cirka 1,95 SEK/kWh.

Tillträde sker första december 2019 eller första januari 2020. Affären är i linje med Slitevinds mål om en årlig produktionstillväxt på 5-10%. Koncernen hade vid ingången av 2019 en normalårsproduktion om ca 264 GWh. Motsvarande siffra beräknas vid ingången av 2020 uppgå till ca 285 GWh.

VD Jonas Dahlström kommenterar:

"Vi är mycket nöjda med att de tre maskinerna i projekt Silkomhöjden nu blir helägda av Slitevind. Det ökar vårt handlingsutrymme och möjligheten att optimera drift och sänka kostnader. Att öka ägandet i projekt där vi redan är delägare är mycket rationellt ur ett resursperspektiv för Slitevind. Investeringen sker till motsvarande cirka 1,95 SEK/kWh vilket ger bra förutsättningar för långsiktig lönsamhet"

Visby den 22 oktober 2019
Slitevind AB

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04

Slitevind AB aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail info@aqurat.se, telefon 08-684 05 800).
Slitevind AB möjliggör poströstning inför årsstämman 2020

Styrelsen för Slitevind AB (publ) har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman 2020 genom att förhandsrösta per post.

Avsikten är att minimera antalet personer i stämmolokalen för att begränsa risken för spridning av COVID-19. Slitevind ber aktieägare att noga överväga möjligheten att förhandsrösta.


Slitevind AB (publ) ökar produktionskapaciteten

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Bolaget") tillträder tidigare kommunicerad investering och uppnår en beräknad normalårsproduktion om cirka 285 GWh.


Produktionsrapport fjärde kvartalet 2019

Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under fjärde kvartalet till 76,5 GWh (60 GWh).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär