Produktionsrapport tredje kvartalet 2019

Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under tredje kvartalet till 52,5 GWh (34,6 GWh).

Tillkommande produktion från andel i intressebolag uppgick under tredje kvartalet till 1,3 GWh (1,9 GWh).

Ackumulerat för januari till och med september 2019 uppgår produktionen till 188,5 GWh (115 GWh) med en tillkommande produktion från andel i intressebolag om 4,8 GWh (6,6 GWh).

Vindens energiinnehåll har under tredje kvartalet varit något svagare än normalt. För perioden januari till och med september har vindarna varit normala.

Budgeterad produktion för helår 2019 uppgår till 264 GWh för koncernen där Slitevind AB (publ) är moderbolag, minoritetens andel utgör ca 28 GWh. Tillkommande produktion från andel i intressebolag är budgeterad till 9 GWh vilket är ca 5 GWh lägre än föregående år då viss produktion omklassificerats till följd av ökat ägande.

Visby den 9 oktober 2019

Slitevind AB

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04

Slitevind AB's aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail info@aqurat.se, telefon 08-684 05 800).

Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2019 kl. 08.30 CET.

Produktionsrapport tredje kvartalet 2019

Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under tredje kvartalet till 52,5 GWh (34,6 GWh).


Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Andra kvartalet (1 april - 30 juni 2019):

  • Nettoomsättningen uppgick till 23,5 MSEK (14,4 MSEK)
  • EBITDA uppgick till 15,8 MSEK (6,4 MSEK)
  • EBIT uppgick till 7,0 MSEK (-0,7 MSEK)
  • Resultat före skatt uppgick till 3,8 MSEK (-3,3 MSEK)
  • Produktionen uppgick till 52 GWh (39 GWh)
  • Anläggningstillgångar uppgick per 30 juni till 612,7 MSEK (523,5 MSEK)


Slitevind AB (publ) investerar cirka 43,5 MSEK i ökad produktion

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Bolaget") investerar i tre steg cirka 43,5 MSEK i ökad produktion om cirka 16 GWh. När avtalet är fullföljt per 2020-01-01 uppnår Slitevind en beräknad normalårsproduktion om cirka 280 GWh.


Slitevind AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Bolaget") erhöll den 23 maj 2019 ett godkännande för notering på Nasdaq First North Stockholm. Första handelsdag är måndag den 27 maj 2019. Aktien kommer att handlas under kortnamnet SLITE med ISIN-kod SE0006964847.


Kommuniké från årsstämma den 14 maj i Slitevind AB (publ)

Vid årsstämma den 14 maj i Slitevind AB (publ) beslutades att:


Korrigering av pressmeddelande 2019-05-08 "Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019 finns nu tillgänglig"

Korrigeringen avser pressmeddelande offentliggjort 5 maj 2019 kl 08.00 då pressmeddelandet inte innehöll hänvisning till MAR samt länk till rapporten.


Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019 finns nu tillgänglig

Slitevind AB:s delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2019 finns nu tillgänglig på www.slitevind.se.Årsredovisning 2018 finns nu tillgänglig

Slitevind AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.slitevind.se.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär