Produktionsrapport fjärde kvartalet 2019

Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under fjärde kvartalet till 76,5 GWh (60 GWh).

Tillkommande produktion från andel i intressebolag uppgick under fjärde kvartalet till 2,5 GWh (4 GWh).

Ackumulerat för januari till och med december 2019 uppgår produktionen till 265 GWh (175 GWh) med en tillkommande produktion från andel i intressebolag om 7,5 GWh (10,6 GWh).

Vindens energiinnehåll har under fjärde kvartalet och för perioden januari till och med december som genomsnitt varit normalt i de områden Slitevind har sin produktion.

Budgeterad produktion för helår 2019 uppgick till 264 GWh för koncernen där Slitevind AB (publ) är moderbolag. Tillkommande produktion från andel i intressebolag var budgeterad till 9 GWh.

Visby den 10 januari 2020

Slitevind AB

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04

Slitevind AB's aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail info@aqurat.se, telefon 08-684 05 800).

Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 januari 2020 kl. 08.30 CET.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted