CST Global leder det banbrytande projektet för utveckling av nästa generations nätverkssäkerhet

CST Global, ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB och Storbritanniens ledande, oberoende, III-V optoelektroniska halvledartillverkare informerar idag om sin ledande roll i projektet GaSb/GaAs Quantum Ring Single Photon LED (QR_SPLED). Projektet försöker massproducera singel-photon LEDs till låg kostnad; ett kritiskt steg i teknologiutvecklingen för att kunna utveckla nästa generations kommersiellt gångbara nätverkssäkerhet.

QR_SPLED projektets akademiska partner är Dr Manus Hayne från fysikinstitutionen på Lancasters universitet och är en erkänd, världsledande auktoritet inom detta område. Thomas Slight, forskningsingenjör på CST Global är projektledare.

QR_SPLED projektet, som leds av CST Global, är finansierat av Storbritanniens regering  genom Innovative UK and the Engineering and Physical Sciences Research Council inom ramen för UK National Quantum Technologies Programme, har en budget på 252 649 GBP och pågår från mars 2017 till februari 2018.

För mer information om projektet se bif. pressrelease.

För ytterligare information
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: anders.storm@siversima.com 

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19e juni, 2017. 

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

CST Global leder det banbrytande projektet för utveckling av nästa generations nätverkssäkerhet

CST Global, ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB och Storbritanniens ledande, oberoende, III-V optoelektroniska halvledartillverkare informerar idag om sin ledande roll i projektet GaSb/GaAs Quantum Ring Single Photon LED (QR_SPLED). Projektet försöker massproducera singel-photon LEDs till låg kostnad; ett kritiskt steg i teknologiutvecklingen för att kunna utveckla nästa generations kommersiellt gångbara nätverkssäkerhet.


Ändring av datum för halvårsrapport

Anledningen är att Bolaget vill tillåta extra tid för granskning av konsolideringen av CST Global, vilket bedöms behövas på grund av komplexiteten i ett så kallat omvänt förvärv som inte sker i samband med ett månadsslut.


Sivers IMA bjuder in till investerarträffar

Med anledning av den förestående företrädesemissionen bjuder Sivers IMA Holding AB in till investerarträffar.


Sivers IMA tillkännager idag ett nytt avtal för trådlösa millimetervågsapplikationer

Sivers IMA  har idag signerat ett nytt samarbetsavtal för millimetervågsapplikationer med ett stort, japanskt företag som har en omsättning i mångmiljardklassen inom tillverkning av elektrisk utrustning. Avtalet avser utveckling och försäljning av millimetervågsprodukter. En avsiktsförklaring, s.k. Memorandum of Understanding, har undertecknats där båda parter skall bidra till utvecklingen av mycket konkurrenskraftiga produkter, som erbjuder bästa pris och prestanda för trådlös gigabitkommunikation till den globala marknaden.


Sivers IMA offentliggör prospekt

Med anledning av den företrädesemission av aktier som beslutades av årsstämman den 30 maj 2017 har styrelsen för Sivers IMA Holding AB ("Sivers IMA") upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


Ny Sivers IMA blog post

Välkomna att läsa! 


Stämmokommuniké från årsstämma 30 maj 2017 Sivers IMA Holding

Sivers IMA Holding AB (publ) har den 30 maj 2017 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades


Sivers IMA Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret


Sivers IMA presenterar på Small Cells World Summit

Sivers IMA kommer presentera på Small Cells World Summit som äger rum i London på Intercontinental Hotel - The O2 från den 22 maj till och med den 25 maj. Sivers IMAs vd Anders Storm har blivit inbjuden av Blu Wireless att medverka som talare i deras del av seminarieriet den 22 maj med rubriken "mmWave Wireless Technology for Backhaul, Fixed Wireless Access and 5G".


Kallelse till extra bolagsstämma i Sivers IMA Holding

Aktieägarna i Sivers IMA Holding AB (publ), org.nr 556383-9348, kallas till extra bolagsstämma att äga rum tisdagen den 30 maj 2017 omedelbart efter årsstämman som äger rum samma dag, dock tidigast kl. 11.00, i bolagets lokaler med adress Torshamnsgatan 9 i Kista.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: