CST Global leder det banbrytande projektet för utveckling av nästa generations nätverkssäkerhet

CST Global, ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB och Storbritanniens ledande, oberoende, III-V optoelektroniska halvledartillverkare informerar idag om sin ledande roll i projektet GaSb/GaAs Quantum Ring Single Photon LED (QR_SPLED). Projektet försöker massproducera singel-photon LEDs till låg kostnad; ett kritiskt steg i teknologiutvecklingen för att kunna utveckla nästa generations kommersiellt gångbara nätverkssäkerhet.

QR_SPLED projektets akademiska partner är Dr Manus Hayne från fysikinstitutionen på Lancasters universitet och är en erkänd, världsledande auktoritet inom detta område. Thomas Slight, forskningsingenjör på CST Global är projektledare.

QR_SPLED projektet, som leds av CST Global, är finansierat av Storbritanniens regering  genom Innovative UK and the Engineering and Physical Sciences Research Council inom ramen för UK National Quantum Technologies Programme, har en budget på 252 649 GBP och pågår från mars 2017 till februari 2018.

För mer information om projektet se bif. pressrelease.

För ytterligare information
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: anders.storm@siversima.com 

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19e juni, 2017. 

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Production of CST Global's silicon photonic lasers, used for increasing optical network data rates, increases by 500%

CST Global, a wholly-owned subsidiary of Sivers IMA Holdings AB and the UK's leading, independent, III-V opto-electronic, semiconductor foundry has confirmed its silicon photonic laser production has increased by a staggering 500% year on year.CST Globals försäljning av laser till den snabbt växande marknaden för PON och GPON överstiger nu 25 miljoner enheter

CST Globals försäljning av laser till den snabbt växande marknaden för PON och GPON överstiger nu 25 miljoner enheter


Nyemissionen i Sivers IMA har registrerats

Sivers IMA Holding AB ("Sivers IMA" eller "Bolaget") har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare med teckningstid 14 - 29 juni 2017 efter beslut på årsstämma den 30 maj 2017. 


Sivers IMAs företrädesemission fulltecknad

Totalt tecknades 19 891 977 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 85,5 procent av de 23 270 831 erbjudna aktierna. Därtill mottogs anmälningar om att teckna 3 409 432 aktier utan stöd av teckningsrätter vilket motsvarar cirka 14,7 procent av de erbjudna aktierna. Nyemissionen tecknades därmed till cirka 100,1 procent vilket innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk.


CST Global leder det banbrytande projektet för utveckling av nästa generations nätverkssäkerhet

CST Global, ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB och Storbritanniens ledande, oberoende, III-V optoelektroniska halvledartillverkare informerar idag om sin ledande roll i projektet GaSb/GaAs Quantum Ring Single Photon LED (QR_SPLED). Projektet försöker massproducera singel-photon LEDs till låg kostnad; ett kritiskt steg i teknologiutvecklingen för att kunna utveckla nästa generations kommersiellt gångbara nätverkssäkerhet.


Ändring av datum för halvårsrapport

Anledningen är att Bolaget vill tillåta extra tid för granskning av konsolideringen av CST Global, vilket bedöms behövas på grund av komplexiteten i ett så kallat omvänt förvärv som inte sker i samband med ett månadsslut.


Sivers IMA bjuder in till investerarträffar

Med anledning av den förestående företrädesemissionen bjuder Sivers IMA Holding AB in till investerarträffar.


Sivers IMA tillkännager idag ett nytt avtal för trådlösa millimetervågsapplikationer

Sivers IMA  har idag signerat ett nytt samarbetsavtal för millimetervågsapplikationer med ett stort, japanskt företag som har en omsättning i mångmiljardklassen inom tillverkning av elektrisk utrustning. Avtalet avser utveckling och försäljning av millimetervågsprodukter. En avsiktsförklaring, s.k. Memorandum of Understanding, har undertecknats där båda parter skall bidra till utvecklingen av mycket konkurrenskraftiga produkter, som erbjuder bästa pris och prestanda för trådlös gigabitkommunikation till den globala marknaden.


Sivers IMA offentliggör prospekt

Med anledning av den företrädesemission av aktier som beslutades av årsstämman den 30 maj 2017 har styrelsen för Sivers IMA Holding AB ("Sivers IMA") upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: