CST Globals leder Innovative UKs forskningsprojekt DiLaN

CST Global, ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB och Storbritanniens ledande, oberoende, III-V optoelektroniska halvledartillverkare, informerar idag att företagets leder det statligt finansierade projektet DiLaN (Diode Laser manufacturing process Nano-imprint lithography). DiLaN-projektet syftar till att producera höghastighets DBF (distributed feedback) lasers med avsevärt bättre bredbandskapacitet än vad som finns tillgängligt idag, genom att använda en ny tillverkningsprocess som kommer att reducera laserkostnaden med upp till en tredjedel.

DiLaN-projektet är finansierat via Innovative UK med £821,319.00, varav £268,094.00 tilldelas CST Global.

För mer information om CST Globals DiLaN projekt, se bif. pressrelease.

För ytterligare information
Anders Storm, vd 
Tel: 070 262 6390 
E-mail: anders.storm@siversima.com  

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7e augusti 2017. 

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE. För mer information: http://siversima.com. 

Sivers IMA Holdings dotterbolag CST Global har producerat framtidens teknologi för nästa generationens passiva optiska nät (NG-PON)

CST Global, ett helagt dotterbolag till Sivers IMA Holding och Storbritanniens ledande, oberoende, III-V opto-elektroniska halvledarbolag, meddelar idag att man genomfort framgangsrik produktion av bade 10 GB/s och 2.5 GB/s av sk DFB laser i Indium Fosfid (InP) teknologi for en vaglangd pa 1270 nm. Denna typ av laser ar amnat for nasta generations passiva optiska nat, s.k. NG-PON, och kommer att visas pa Broadband World Forum i Berlin den 24-26 oktober.


Sivers IMA, Blu Wireless Technology and Integrated Device Technology to demonstrate Gigabit speeds fixed wireless access at Broadband World Forum

Sivers IMA, Blu Wireless Technology and Integrated Device Technology IDT will join forces at the Broadband World Forum at Messe Berlin on October 24-26, to demonstrate Gigabit speeds fixed wireless access suitable for demanding infrastructure applications where link budgets and flexibility are key for successful implementation.


Sivers IMA nya WiGg chipset når prestanda i världsklass

Idag meddelar Sivers IMA att man nått en viktig milstolpe i utvecklingen av sin nya WiGig RFIC, TRX BF01/00. Under den senaste månaderna har det genomförts omfattande tester och utvärderingar både hos Sivers IMA och hos olika partners. Dessa aktiviteter inkluderar även interoperabilitetstester med ett antal olika tillverkare av basbandsmodem.


CST Global får forskningsanslag på £202k till ett forskningsprojekt inom kvantumatomklockor

Sivers IMA Holding AB bekräftar att det helägda dotterbolaget CST Global, Storbritanniens ledande, oberoende, III-V opto-elektroniska halvledarbolag medverkar i det statligt finansierade projektet 'VCSELs for miniature atomic clocks' (MacV) som nu fått ett anslag på 202.056 brittiska pund vilket motsvarar ca 2.173.000 SEK.


Sivers IMA Holding inleder rekrytering av koncern CFO och påbörjar arbetet med flytt till Nasdaq First North

Sivers IMA Holding har för avsikt att byta lista till Nasdaq First North från Aktietorget under fjärde kvartalet 2017. Därefter är målsättningen att inom 12 till 18 månader genomföra en flytt till Nasdaq Stockholms huvudlista varför Sivers IMA har påbörjat rekryteringen av en börserfaren koncern CFO.


Ny Sivers IMA blog post


Sivers IMA Holding - Halvårsrapport 2017

Det förvärvade bolaget CST Global Ltd är inkluderat från 2017-05-18.

April-juni 2017 

  • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 18 716 (6 624), en ökning om 183 procent
  • Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 11 474 (2 711), en ökning om 323 procent
  • Periodens resultat uppgick till KSEK -11 609 (-9 205)
  • Resultat per aktie var SEK -0,17 (-0,22)
  • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,22 (1,63)

Halvår 2017 

  • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 29 029 (14 062), en ökning om 106 procent
  • Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 17 505 (6 872), en ökning om 155 procent
  • Periodens resultat uppgick till KSEK -18 755 (-14 781)
  • Resultat per aktie var SEK -0,27 (-0,35)
  • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,22 (1,63)

Sivers IMA Holdings dotterbolag CST Global, tecknar ett ramavtal med en stor nordamerikansk leverantör av system för datacenters

Sivers IMA Holding AB bekräftar att det helägda dotterbolaget CST Global, Storbritanniens ledande oberoende, III-V opto-elektroniska halvledarbolag, har tecknat ett ramavtal, med en stor global leverantör av system för datacenters från Nordamerika. CST Global skall leverera opto-elektroniska komponenter som är grundteknologin för utbyggnaden av nästa generation moln, datacenters och Hyperscale datacenterapplikationer.


Sivers IMA lanserar nya radarprodukter

Sivers IMA lanserar nya radarprodukter Sivers IMA är glada att presentera de nya produkterna RFE02401/00 24 GHz radar "front-end", RSE02401/00 en komplett radarsensor och EVK02401/00 ett utvärderingspaket. Dessa produkter erbjuder en plattform för utvärdering och integration av radarsensorteknik i många olika system och är designade för att möjliggöra snabb utveckling av skräddarsydda radarlösningar. Radarprodukterna är utvecklade för det 24 GHz licensfria ISM-bandet som möjliggör mycket noggrann mätning av avstånd och hastighet, för t.ex. nivåmätning, antikollision och objektdetektering. Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: