Sensys Gatso vinner upphandling i Finland

Sensys Gatso, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har via sin partner Oulun Energia Urakointi erhållit tilldelningsbeslut från en kund där det meddelats att de vunnit upphandlingen av nya trafiksäkerhetskameror för Finland. Beslutet kan överklagas under 14 dagar. Kontraktsvärdet för Sensys Gatsos del beräknas bli ca 30 miljoner kronor under 3 år.

Vid utvärderingen av anbuden har man utgått från en summering av bästa förhållandet mellan kvalitet och pris, i syfte att utvärdera dess konkurrenskraft. Det utgör inget formellt åtagande från den finska kunden.

Anbudsgivare kan under 14 dagar lämna in begäran om överprövning av tilldelningsbeslutet. Sensys Gatso kommer att meddela när kontrakt tecknats.  

"Vi ser fram emot att få bygga en nära relation med vårt grannland för att tillsammans utveckla och förbättra trafikmiljön i Finland", säger Helena Claesson, VD, Sensys Gatso Sweden AB.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 23 februari, 2018, kl 15.00.

För mer information kontakta:
VD Ivo Mönnink
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Sensys Gatso erhåller order från Mellanöstern för fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order för fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem från en statlig kund i Saudiarabien. Ordern avser leverans av system till ett totalt potentiellt värde om 100 miljoner kronor. Ordern utfärdas på villkor att båda parter är överens om slutliga villkor.


Sensys Gatso bjuder in till partner- och kunddag

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, kommer att vara värd för en partner- och kunddag den 19 mars i sina lokaler i Haarlem, Nederländerna.


Sensys Gatso vinner upphandling i Finland

Sensys Gatso, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har via sin partner Oulun Energia Urakointi erhållit tilldelningsbeslut från en kund där det meddelats att de vunnit upphandlingen av nya trafiksäkerhetskameror för Finland. Beslutet kan överklagas under 14 dagar. Kontraktsvärdet för Sensys Gatsos del beräknas bli ca 30 miljoner kronor under 3 år.


Bokslutskommuniké för 2017

Oktober - december 2017
- Nettoomsättning 83,3 Mkr (104,0)
- Orderingång 156,3 Mkr (66,6)
- Rörelseresultat -4,7 Mkr (-4,6)
- EBITDA 5,4 Mkr (5,8)
- Resultat efter skatt -12,6 Mkr (-0,2)
- Totalresultat -3,2 Mkr (3,7)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,01 kronor (0,00)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,3 Mkr (38,9)

Januari - december 2017
- Nettoomsättning 293,1 Mkr (436,6)
- Orderingång 348,9 Mkr (199,9)
- Rörelseresultat -54,8 Mkr (-23,2)
- EBITDA -15,9 Mkr (25,3)
- Resultat efter skatt -61,8 Mkr (-24,4)
- Totalresultat -64,9 Mkr (-0,7)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,09 kronor (-0,04)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -39,3 Mkr (88,4)

Jämförelsestörande poster
Effekterna av engångskostnaderna för förändringsprogrammet och den minskade tilläggsköpeskillingen under Övriga rörelseintäkter har påverkat jämförbarheten för vår delårsrapport. Justering för jämförelsestörande poster är följande:


Reservation för befarad projektförlust

Sensys Gatso har beslutat att göra en fullständig reservation för en utestående fordran på 10 miljoner kronor som avser projektleveranser i Mellanöstern under 2016.


Sensys Gatso erhåller order från Qatar värd 10 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order för fordonsbaserade trafiksäkerhetssystem värd 10 miljoner kronor, från sin samarbetspartner KTC International Co. i Qatar.


Sensys Gatso vinner 5-årigt operatörskontrakt i Ohio USA

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Gatso USA, erhållit en order från ett samhälle i Ohio för att tillhandahålla ett automatiserat hastighetsprogram. Det 5-åriga kontraktet har ett beräknat värde på 5 miljoner kronor under kontraktsperioden.


Sensys Gatso utser ny CFO och CCO

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har utsett Simon Mulder som ny CFO och Joris Lampe som CCO för bolaget.


Sensys Gatso vinner 10-årigt operatörskontrakt i Ohio

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Gatso USA, utsetts för att tillhandahålla ett automatiserat program för hastighetsövervakning för en stad i Ohio. Det 10-åriga kontraktet har ett förväntat värde på ca 60 miljoner kronor under den totala kontraktsperioden.


Valberedning utsedd inför Sensys Gatso Groups årsstämma 2018

I enlighet med årsstämmans beslut har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning för årsstämman 2018. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: